Barsels­vikari­at som Adm. direktør uden jakkesæt og slips


Da vores Administrerende Direktør skal på barsel fra midt-marts, søger vi hurtigst muligt en barselsvikar til at overtage.

Vi søger en person, som er skarp på det ledelsesmæssige, fagligt dygtig, og som er klar på en udfordring i en anderledes branche. Arbejdsopgaverne spænder vidt og giver en alsidig og udfordrende hverdag, som du kan sætte dit eget præg på.

A/S O.V. Jørgensen - Hundested Fiskeexport er en traditionel Fiskeexport, som i 88 år bl.a. har opkøbt fisk, transporteret og videresolgt til engros. Vi beskæftiger ca. 30 medarbejdere – primært med udgangspunkt fra vores adresse i Hundested.

Jobbet

Dine arbejdsopgaver omfatter bl.a.:

 • Daglig koordinering, udvikling, sparring og ledelse af personalet.
 • Du følger op, hjælper og vejleder dine kolleger i salgs-, bogholderi- og produktionsafdelingerne.
 • Udarbejdelse af måneds-, kvartals- og årsregnskaber i samarbejde med vores regnskabsansvarlige
 • Løbende budgetopfølgning og afrapportering til chefgruppen og bestyrelser.
 • Sikre løbende optimale og effektive arbejdsprocesser, herunder implementering af nye procedurer, systemer mv.
 • Varetagelse af implementering af nye regelsæt og anden dialog med myndigheder.
 • Herunder særligt kontakt til Fiskeristyrelsen og Fødevarestyrelsen, koordinerer tilsynsbesøg samt formidler krav og regler internt i virksomheden.
 • Ansvarlig for IT.
 • Beregning af løbende business cases/optimeringsmuligheder mv. samt ad hoc-opgaver.
 • Udarbejde strategi, handleplaner og budgetter sammen med bestyrelsen.
 • Sikre resultater og drift.
 • Tage aktiv del i salg og indkøb samt projekt- og produktionsledelse.
 • Diverse ad hoc-opgaver.

Jobbet vil primært skulle varetages fra vores kontor i Hundested.

Dine kvalifikationer:

 • Du har en relevant uddannelsesbaggrund som fx cand.merc.jur., cand.merc. eller andre relevante uddannelser.
 • Du har relevant ledelseserfaring og er en synlig leder. Du har overblik, viser retning, involverer, motiverer, informerer og ikke mindst træffer beslutninger (lette som svære) og dermed sikrer fremdrift. Også når det går stærkt.
 • Du har stærke faglige kompetencer inden for jura og økonomi.
 • Du er omstillingsparat, effektiv, mødestabil, målrettet og initiativrig.
 • Der kommer løbende ny viden, og det må falde dig nemt at tilgå ny viden. Det er ikke et krav, at du har erfaring fra branchen, men vi forventer, at du tilegner dig viden i en fart.
 • Har gode IT-kompetencer samt interesse for forbedringer af IT-systemer. Vi arbejder for nuværende med en ældre C5, som indenfor kort tid skal udskiftes.
 • Du formår at få afsluttet dine opgaver, overholder deadlines og arbejder struktureret med en realistisk sans for detaljer.
 • Dygtig til at kommunikere med alle slags mennesker.

Vi tilbyder:

 • En spændende lederstilling med selvstændigt ansvar.
 • Fagligt spændende, varierende og udfordrende job med mange typer opgaver, i en organisation, som er kendetegnet ved at have en flad struktur, en ligefrem omgangstone og godt samarbejde på tværs af organisationen.
 • Vi tilbyder naturligvis aflønning, som er tilpasset indsats og fortjeneste. Vi har gode lønforhold, pensionsordning, sygeforsikring, personaleforening samt et godt socialt sammenhold.
 • For den rigtige kandidat vil der være mulighed for at blive i virksomheden efterfølgende.

Jobbet er en fuldtidsstilling. Arbejdstiden ligger i tidsrummet kl. 6.30-17.30 mandag-fredag. Vi er, ligesom fiskerne, afhængige af vind og vejr, så nogle dage lukker vi ned tidligere, og andre dage bliver vi lidt længere. Vi har en arbejdskultur, hvor man går hjem, når man er færdig.

Vi har åbent 364 dage om året, så det er en naturlig del af arbejdet, at man kan varetage mange forskellige arbejdsopgaver, så man kan dække ind for andre i teamet. Både direktører og ejere er normalt at finde i både pakkehal og på pladsen dagligt, hvorfor vores normale dresscode er praktisk hverdagstøj eller arbejdstøj.

Interesseret?

Send din ansøgning og dit CV allerede i dag via ”Ansøg”-knappen nedenfor og helst inden den 20. december 2023. Tiltrædelse er snarest muligt, men vi venter naturligvis på den rigtige kandidat.

Vi glæder os til at høre fra dig!


Jobbet søges via QuickApply på Jobindex.

Gem job

A/S O.V. Jørgensen, Hundested Fiskeexport
Publiceret: 21 November 2023

Arbejdssted