Er du på vej til at blive en af Danmarks skarpeste Tradere/De­al­ma­ke­re?

Crossbridge Energy A/S (CBE) ejer og driver raffinaderiet i Fredericia samt en salgs- og råvareindkøbsafdeling i København. I Danmark beskæftiger virksomheden godt 270 kompetente og motiverede medarbejdere som leverer ca. 35 procent af det danske forbrug af brændstoffer, og har eksport via egen havneterminal i Fredericia.

Virksomheden agerer proaktivt i den grønne omstilling med fokus på at tage hurtige skridt mod at nyttiggøre såvel grøn brint som mere bæredygtige alternativer til fossil råolie. I dag er raffinaderiet verdens 2. mest energieffektive og Europas nr. 1. Man er også Danmarks største leverandør af overskudsvarme ud til fjernvarmenettet. Varme som alternativt ville gå til spilde, men som udnyttes til glæde for hvad der svarer til mere end 23.000 almindelige husstandes årlige forbrug af fjernvarme i Trekantområdet.

Raffinaderiet er allerede i fuld gang med omstruktureringen mod en endnu grønnere fremtid, og den udvikling vil fortsætte. Der er således blandt andet ved at blive opført en brintfabrik i samarbejde med partnere på raffinaderiets område. Brintfabrikken forventes at stå færdig 2023 og vil kunne levere grøn brint til raffinaderiet. Udviklingen omfatter bl.a. genbrug af overskudsolier samt bio-olie og dermed en grønnere raffinering. Eksempelvis undersøges mulighederne for at nyttiggøre affald, såsom brugt motorolie, slam fra rensningsanlæg og rester fra tekstilproduktion som del af den cirkulære økonomi, men også projekter indenfor indvinding og genanvendelse af CO2 er på vej. Herigennem tager Crossbridge Energy et markant ansvar i forhold til den grønne omstilling.

Det kommercielle dealmaking team i København har ansvaret for serviceringen af CBE’s skandinaviske kunder såvel som for udvikling af ny forretning i Danmark. Formålet med Trading & Supply’s aktiviteter er at maksimere vedvarende værdiskabelse i markedet for olieprodukter, både de traditionelle og de grønne alternativer. For yderligere at styrke de kommercielle aktiviteter der har hovedkontor i København, søger vi nu en stærk kommerciel profil.

Læs mere på: www.crossbridge.dk

________________________________________________________________________________________

Personlig udvikling og karrieremulighed i en virksomhed der tager den grønne omstilling seriøst.

Vil du overtage en solid kundeportefølje og samtidig agere på spotmarkedet?
Med udgangspunkt i virksomhedens præsentable og meget velbeliggende kontorer i Codanhus bliver du en vigtig del af virksomhedens kommercielle aktiviteter, primært på det Danske og de skandinaviske markeder. Du får reference til CBE’s Commercial Manager i København, og i et godt og konstruktivt samarbejde med ham og med resten af teamet, vil du medvirke til at drive salget af olieprodukter på spot- og langsigtede kontrakter. Afhængig af hvilken erfaring du kommer med, vil du fra starten få mulighed for at overtage din egen del af kundeporteføljen. Her er der tale om meget interessante kunder med en samlet omsætning i størrelsesordenen 1,0 - 1.5 mia DKK årligt. Du bliver ansvarlig for at videreudvikle og fastholde de gode, kommercielle relationer til disse kunder, som typisk bliver handlet på langsigtede kontrakter. Du vil få tæt kontakt til kunderne, hvor du forhandler og lukker centrale kommercielle kontrakter/aftaler.

Samtidig får du muligheden for at agere aktivt på spotmarkedet, hvor du selvstændig, og i samarbejde med den øvrige organisation, afsøger og lukker de gode handler. Løbende søger du at identificere og udvikle nye kunderelationer og kommercielle muligheder også med fokus på de spændende muligheder der kommer som en følge af den grønne omstilling. Her vil du og resten af det kommercielle team spille en nøglerolle i Crossbridges overgang til vedvarende energikilder, hvor CBE i forvejen er med helt i front i forhold til udvikling og produktion af grønne brændstoffer.

Ved hjælp af din relevante erfaring og din gode forretningsforståelse evner du at balancere behovet for at realisere kortsigtede gevinster og samtidig fastholde konstruktive, stærke og langsigtede relationer til dine kunder. Du har løbende et tæt samarbejde med Crossbridge Partners’ Tradingteam i Genève men også med Økonomi- & Planlægningsteamet i Fredericia. Kunderne er varierede i størrelse og kompleksitet, og det er derfor væsentligt at du kommunikerer godt på alle niveauer i en organisation. Også internt i CBE vil du få en stor kontaktflade og have spændende dialoger med interessenter på alle niveauer i organisationen, både lokalt, på raffinaderiet i Fredericia og internationalt. På den baggrund, samt gennem sparring med kollegaer og ledelsen er du i stand til at komme med input og forslag til hvilke skridt der kan tages fremadrettet for at yderligere styrke og udvikle forretningen.

Du nyder at gøre en forskel og samtidig skabe resultater
Da vi først og fremmest søger en stærk kommerciel personlighed med et ekstraordineret drive, kan der være flere mulige indgange til stillingen. Vi forventer at du har en videregående uddannelse, måske indenfor afsætning, handel eller økonomi, men en teknisk baggrund kombineret med en god kommerciel forståelse og/eller overbygning vil også være en interessant tilgang til stillingen. Du har nogle års relevant erfaring fra en lignende kommerciel rolle, og det ville selvsagt være en stor fordel med erfaring fra, eller måske et netværk inden for olie/energi/bio trading, gas & elhandel, shipping eller logistik. Du er analytisk stærk og fortrolig med Excel. Du behersker engelsk i skrift og tale, dansk er ikke et absolut krav, men en fordel. Du har bopæl i fornuftig afstand fra Codanhus da du vil møde her de fleste dage. Stillingen giver mulighed for en begrænset rejseaktivitet, primært indenrigs.

Som person er du købmand af natur. Du er uformel, målrettet og ambitiøs og du formår at skabe struktur og overblik i et til tider komplekst og hektisk miljø. Du er selvkørende og du trives i en dynamisk og spændende handelskultur. Du er ikke bange for hverken at dele dine kompetencer med andre, eller at bede om hjælp når du har behov for det. Du forstår vigtigheden af et godt samarbejde, både på tværs i organisationen og med eksterne kontakter og samarbejdspartnere. Derfor er du imødekommende og velkommunikerende, men samtidig handlekraftig, beslutningsdygtig og i stand til at skære igennem, når det er nødvendigt. Gennem din adfærd formår du at skabe respekt om din person og dine opgaver, og du når dine mål gennem en seriøs indstilling, hårdt arbejde og et godt humør.

Her kan du skabe din egen drømmestilling som Trader/Dealmaker
For den rigtige kandidat er der tale om en spændende stilling med meget gode karriere og udviklingsmuligheder i en virksomhed, der gør meget for at udvikle og fastholde sine talentfulde medarbejdere. Din personlige og faglige udvikling vil være sikret gennem et tæt samarbejde med dygtige og engagerede kollegaer i et internationalt miljø.

Du vil naturligvis få fuld opbakning fra ledelsen og virksomhedens andre funktionsområder, og gennem en engageret indsats får du mulighed for at præge såvel din egen som virksomhedens udvikling.

Gagepakken, indeholdende løn, pension, bonus, sundhedsforsikringer og andre personalegoder forhandles individuelt på et særdeles attraktivt niveau, der til fulde modsvarer stillingens krav og dine kvalifikationer.

Virksomheden får ikke kendskab til din henvendelse uden din accept.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Odd L. Johnsen på telefon: +45 29999043 eller på: odd@lyderjohnsen.dk.

Samtaler vil foregå i København.

Send venligst din ansøgning og dit CV mærket ”Trader/Dealmaker, Crossbridge” til: ans@lyderjohnsen.dk

Husk at anvende den emailadresse, som vi skal bruge til senere kontakt.

Annoncen opdateres automatisk hver fjerde uge på jobportalerne. Dette er ikke et udtryk for, at rekrutteringsprocessen er startet forfra. Det er en konsekvens af, at vores stillingsannoncer ligger online, indtil rekrutteringsprocessen er afsluttet.

Jobtitel

Trader Dealmaker

Virksomhedsnavn

Crossbridge Energy Fredericia

Hjemmeside

https://crossbridge.dk/

Sted

København

Læs om LyderJohnsen her

Gem job