Vi søger en skole­le­der, hvis hjerte banker for frisko­le­for­men

Fænøsund Friskoles skoleleder gennem 10 år har valgt at gå på velfortjent pension til sommer. Vi søger derfor en dygtig skoleleder, der brænder for friskoleformen.

Fænøsund Friskole ligger centralt i Middelfart. Skolen har 180 skønne elever og 25 engagerede medarbejdere. Vi har et skolefritidstilbud, Frihjulet, som mange af vores elever benytter sig af.

Fænøsund Friskole hviler på det grundtvigske livssyn og Kolds skoletanker. Sang og fortælling vægtes højt og er en naturlig del af hverdagen på skolen. Værdierne Kreativitet, Refleksion, Ansvarlighed, Fællesskab og Tillid (KRAFT) afspejler sig i hele skolens virke. Alle klasser tager på lejrskole hvert år, og hvert 3. år tager hele skolen samlet af sted. I 0. og 1. klasse har vi udeskole én dag om ugen. Vi lægger vægt på elevernes kreative og kropslige udfoldelse og tilbyder musik, drama og billedkunst med høj faglighed. Vi hylder fællesskabet og fagligheden og har samtidig et godt blik for den enkelte elev.

Vi søger en skoleleder, der i tæt og dialogbaseret samarbejde med bestyrelse og medarbejdere, kan styrke skolens fortsatte udvikling med afsæt i vores grundtanke og værdigrundlag.

Vi forventer, at du:

 • har solide strategiske, pædagogiske og didaktiske kompetencer og udviser økonomisk ansvarlighed
 • har kendskab til de frie skoler
 • ser værdien i og trives med at lede en fri skole med alle de muligheder og forpligtelser, der er forbundet med det
 • har nærvær, åbenhed og tillid som nogle af dine grundlæggende værdier for dit lederskab
 • har gode relationelle kompetencer og evner at se mennesket i dem, du samarbejder med
 • er en pædagogisk inspirator, der kan gå i kvalificeret dialog med medarbejderen om udviklingen af den daglige praksis
 • kan skabe gode rammer for et godt og forpligtigende familiesamarbejde
 • har blik for, hvad der rører sig i nutidens samfund og evner at bringe det i spil i hverdagen og i den fortsatte udvikling af skolen

Derudover ser vi gerne, at du enten har eller er påbegyndt en lederuddannelse.

Vi tilbyder dig:

 • En veldrevet skole, hvor der også er plads til udvikling
 • En skole, hvis værdier og visioner danner grundlag for udviklingen af vores daglige praksis
 • En skole med solid økonomi og god søgning
 • En dygtig, ansvarsfuld og kreativ medarbejdergruppe med højt energiniveau, der arbejder tæt sammen i selvstyrende teams
 • En engageret bestyrelse, der har stor opmærksomhed på, at du kommer godt fra start

Her kan du læse om skolens værdigrundlag og visioner.

Du kan læse mere på skolens hjemmeside www.sundfri.dk.

Kontakt gerne forperson for bestyrelsen Anne Louise Damgaard på tlf. 30 11 19 11. Hvis du ønsker en rundvisning på skolen, kan du kontakte forretningsfører Mette Neele på tlf. 64 41 07 47.

Du er også velkommen til at kontakte rekrutteringskonsulent Anette Ingemansen tlf. 30 57 99 19.

Vilkår og ansættelsesproces

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til organisationsaftalen for ”ledere ved Frie Grundskoler mv. af 16. april 2019.”

Ansøgningsfrist er den 19. februar 2024 kl. 12.00. Tiltrædelse den 1. august 2024.

1. samtalerunde afvikles den 22. februar 2024. 2. samtalerunde afvikles den 28. februar 2024. Der vil blive udarbejdet personprofiler på de kandidater, der går videre til 2. samtalerunde.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning og cv.

Søg stillingen her


Fænøsund Friskole ligger i en af de flotte bygninger i Teglgårdsparken i Middelfart, tæt på skov og strand. Skolens organisering er, foruden skoleleder, en forretningsfører med stort fokus på skolens administrative drift og økonomi. Der er en souscheffunktion, som hos os betyder et antal timer afsat til koordinerende opgaver omkring det pædagogiske arbejde, bl.a. planlægning af årshjul og pædagogiske dage. Souscheffunktionen har ligeledes en stedfortræderfunktion. Der er en leder for skolefritidstilbuddet, samt en serviceleder/pedel med ansvar for bygninger og udeareal, som også indgår i personalegruppen ved særlige arrangementer og lejrture. Lærergruppen er inddelt i teams (lille, mellem og ældste) med hver deres teamkoordinator. Skolens vejlederteam består bl.a. af en læsevejleder og motorikvejleder. Det er en af lærerne, der står for skemalægningen.

Gem job

Fænøsund Friskole
Publiceret: 13. februar 2024

Arbejdssted

Middelfart