Er du vores nye vi­ce­rek­tor og Hf-ud­dan­nel­ses­chef?

- så tager du også ansvar for bæredygtighed og internationalt samarbejde.

Som vicerektor og hf-uddannelseschef på Hf og VUC Roskilde-Køge kommer du til at stå i spidsen for hf og være stedfortræder for rektor. Samtidig bliver du omdrejningspunkt for, at vi på hele skolen udfolder vores strategi om bæredygtighed.

Du bliver godt hjulpet af 45 kompetente medarbejdere, hvor du er nærmeste leder for 20 og et samspillet lederteam, som du på strategisk niveau bliver en aktiv del af.

Opgaven

Som vicerektor skal du:

 • Sammen med rektor sikre, at Hf og VUC Roskilde-Køge på tværs af organisationen får det optimale ud af ressourcerne – når det gælder økonomi, HR, løn- og personaleadministration, personalejura, IT samt bygninger og øvrige fysiske rammer – i realiseringen af strategien
 • Være sparringspartner og stedfortræder for rektor, som du refererer til, samt deltage i bestyrelsesmøder som referent

Som Hf-uddannelseschef skal du:

 • Lede hf-uddannelsesområdet i Hf og VUC Roskilde-Køges dækningsområde på udbudsstederne i Roskilde og Køge
 • Tage ansvaret for udarbejdelse og overholdelse af budget for hf-området
 • Initiere løbende og relevant udvikling af hf
 • Bedrive pædagogisk og faglig ledelse, samt være personaleleder for hf-undervisere i både Roskilde og Køge
 • Forestå udbud af hf-uddannelser og oprettelse af undervisningshold
 • Sikre hf-uddannelsernes tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering
 • Understøtte medarbejdernes løsning af de uddannelsesmæssige opgaver på en måde, så de oplever, at du er både loyal, imødekommende, indlevende, udfordrende, perspektivgivende og en løsningsorienteret garant for hf-området
 • Skabe de optimale rammer og vilkår, der sikrer et engagerende arbejdsmiljø og fællesskab, hvor glade og motiverede medarbejdere, kan fokusere på opgaveløsning og resultatskabelse

Som driver af bæredygtighed og internationalt samarbejde skal du:

 • Tage det overordnede ansvar for at drive og udvikle bæredygtighedsområdet og det internationale samarbejde samt implementere strategien på tværs af Hf og VUC Roskilde-Køge

Desuden er du medansvarlig for vores strategiske pejlemærker digitalisering, hvor du skal sikre, at indsatsen med digitalisering sker systematisk på hf-området og på tværs sammen med resten af lederteamet og medarbejderne.

Profil

Som vicerektor og hf-uddannelseschef er du:

 • En stærk leder, der har erfaring med ledelse af lærere og uddannelser – og god til udvikling og forandringsledelse
 • Et godt match til et hf- og voksenuddannelsescenter med en elev-, kursist- og personalegruppe med stor faglig og personlig spændvidde og gerne med pædagogikum og undervisningserfaring
 • En visionær og effektiv bidragyder i et lederteam og på det strategiske niveau
 • Analytisk skarp og lykkes med at bringe dine pointer konstruktivt i spil
 • En dygtig formidler, der er lyttende og tydeligt kommunikerende og som formår at omsætte vision og strategi til handling
 • En stærk personaleleder med en motiverende og tillidsvækkende tilgang, der er med til at opbygge gode relationer
 • Teamorienteret, prioriterer fællesskabet og fokuserer på synergi i samspillet, hvilket resulterer i tydelig medarbejderinddragelse
 • En udadvendt og handlekraftig leder, der står frem, går forrest og holder fast
 • Modig og har lyst til at blive udfordret i en pædagogisk- og udviklingsorienteret organisation i en forandringspræget tid – og den der tager udfordringerne op

Hf og VUC Roskilde-Køge tilbyder

En spændende og vedkommende stilling, hvor du kan bruge og udvikle dig selv og dine kompetencer samtidig med, at du gør en forskel i den samfundsvigtige opgave det er at drive og udvikle en dynamisk uddannelsesinstitution for voksne og unge i et tæt samspil med rektor og engagerede og kompetente kolleger og medarbejdere.

Ansættelsen sker på overenskomstvilkår som personaleleder inden for et uddannelsesområde mv. (”Øvrige chefer niveau 2”).

Tiltrædelse 1. august 2024

Ansøgning og proces

Ansøgning sendes til job@vucroskilde.dk senest mandag den 26. februar 2024, kl. 12.00.
Første samtale afholdes mandag den 11. marts 2024.
Der gennemføres test uge 11-12 med besvarelse af elektronisk spørgeskema og telefonsamtale med konsulent.
Anden samtale afholdes torsdag den 21. marts 2024.

Yderligere oplysninger

Se stillings- og personprofil på www.hfvucroskilde.dk og www.croneconsulting.dk.
Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til rektor, Dorthe Lundqvist på telefon 2075 5677 eller konsulent Niels Crone Madsen, Crone Consulting, telefon 2332 3103.


Hf og VUC Roskilde-Køge er et voksenuddannelsescenter under Undervisningsministeriet, der har til opgave at give kompetencegivende uddannelse til unge og voksne på både hf, AVU og FVU-niveau samt ordblindeundervisning. Vi underviser også på virksomheder og samarbejder med andre uddannelsesinstitutioner. På Hf og VUC Roskilde-Køge er vi pt. ca. 750 årskursister fordelt på 2000 sjæle og ca. 102 ansatte, der fordeler sig på lokaliteter i Roskilde og Køge.

Gem job

VUC Roskilde
Publiceret: 29. januar 2024

Arbejdssted

Roskilde