Pro­jekt­le­der til renove­rings­pro­jekt med ef­ter­føl­gen­de til­træ­del­se som ejen­doms­in­spek­tør

Vores ejendomsinspektør gennem næsten 25 år går på pension medio 2025.

Cama-kollegierne søger derfor en håndværksuddannet medarbejder til projektledelse og senere tiltrædelse som ejendomsinspektør.

Projektledelse

Du får ansvar for planlægning og gennemførelse af udskiftning af et større antal køkkener på Cama-kollegierne. Du står selv for en stor del af det håndværksmæssige arbejde og koordinerer leverancer fra de fag, som du ikke selv dækker.

Projektet forventes at vare ca. 1 år.

Uddannelse

I løbet af projektperioden skal du gennemføre kurser og uddannelse, så du er klædt godt på til efterfølgende at varetage stillingen som ejendomsinspektør. Uddannelsesomfanget tilpasses din baggrund.

Ejendomsinspektør

Efter projektperioden overgår du til stillingen som ejendomsinspektør. Du refererer til direktøren og får selvstændigt ansvar for drift og vedligeholdelse af Camas 13 kollegier og 399 lejemål. Hovedparten af vedligeholdelsesopgaverne er outsourcet, så din opgave består primært i koordinering af eksterne leverandørers arbejde. Afhængig af din baggrund kan der være mulighed for at tage nogle af vedligeholdelsesopgaverne selv. Derudover varetager du selv et stort antal syn (ca. 200 pr. år.)

Cama er digitaliseret på alle områder. Du skal derfor have flair for IT. Du holder af unge mennesker, er serviceminded og kommunikerer ubesværet med alle aldersgrupper, herunder de unges forældre.

Tiltrædelse

1.4.2024.

Ansøgningsfrist

1.3.2024.

Ansættelsessamtaler

Medio marts.

Ansøgning og yderligere oplysninger

Ansøgning sendes via mail til direktør Jens Jacobsen. Du er også velkommen til at ringe til Jens for yderligere oplysninger:

Mail: jj@cama-kollegierne.dk

Tlf.nr.: 51956031.

Gem job

Den Selvejende Almene Boligorganisation Cama-Kollegierne Svendborg
Publiceret: 6. februar 2024

Arbejdssted

Svendborg