Øko­no­mi­chef

Vi søger for vores kunde en erfaren regnskabschef/økonomichef der, udover erfaring med nedenstående arbejdsområder, har gode kommunikationsevner og kan argumentere for sine holdninger og beslutninger i tæt samspil med især ledelsen for på den måde også at agere samarbejds- og sparringspartner.

Virksomheden

Hareskov Elektric drives fra egne lokaler i Værløse og har i alt ca. 90 ansatte. Virksomheden er etableret i starten af 1970`erne, og hovedaktionærerne er stifterens søn på ca. 50 år samt en driftsdirektør.

Hareskov Elektric er specialister i alle former for elinstallationer, projektering og rådgivning inden for nybyggeri, om- og tilbygning samt renoveringsopgaver i bolig, kontor og industri.

Koncernen drives meget professionelt og har mange års erfaring inden for forretningsområdet. Hovedparten af de ansatte i koncernen er faguddannede elektrikere, montører, elinstallatører og øvrigt fagudlært personale. I den administrative del er der ca. 15 medarbejdere.

Om afdelingen

Økonomiafdelingen består af i alt 4 personer inkl. den kommende Økonomichef. Kollegaerne i afdelingen har været ansat i virksomheden igennem flere år.

Afdelingens ansvar er at registrere alle koncernens økonomiske transaktioner, tilvejebringe ledelsesrapportering af høj kvalitet, udfærdige regnskaber, budgetter, balancer, m.v. samt klargøring til revisor og rapportering samt fremlæggelse af økonomiske oversigter/rapporter til bestyrelsen.

Afdelingen har et tæt samspil med virksomhedens CEO og den øvrige organisation og skal desuden kunne svare på diverse spørgsmål relateret til koncernens ejendomme.

Om stillingen

Hareskov Elektric søger en økonomichef, der kan lede afdelingen og levere troværdige økonomiske informationer til ledelsen og bestyrelsen med høj kvalitet og til tiden.

Økonomichefen bliver ansvarlig for at skabe et godt samarbejdsmiljø i økonomifunktionen og for at udvikle medarbejderne, så de opretholder de nødvendige kompetencer, og skal indgå i virksomheden som en samarbejds- og sparringspartner og kunne argumentere for sine beslutninger.

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. være at:

 • Forestå udarbejdelse af koncernens lovpligtige årsrapport
 • Udarbejdelse af måneds- og kvartalsrapporter til bestyrelse og ledelse
 • Udarbejdelse af årsbudgetter for koncernen
 • Budgetkontrol og opfølgning
 • Ansvar for kontakt til SKAT og herunder sikre, at den til en hver tid gældende lovgivning overholdes
 • Overblik i forhold til en lang række projektopgaver
 • God forståelse og indsigt i igangværende arbejder
 • Sikre den nødvendige likviditet helt generelt
 • Dialog med finansielle samarbejdspartnere
 • Sikre, at koncernens aktiviteter forvaltes indenfor de risikomål, bestyrelsen har udstukket
 • Præsentation af regnskab til bestyrelse
 • Udvikling af medarbejdere
 • Ikke mindst selv indgå i det praktiske arbejde med ”hands on” i dagligdagen.

Om dig

Vi forventer, at du har relevant uddannelse fx HD, cand.merc.aud. eller lignende og minimum 10 års erfaring med arbejdsområderne, gerne erfaring fra installatørbranchen eller tilsvarende brancher inden for bygge/anlæg og lign.
Du skal være særdeles godt inde i arbejdsområderne for på den måde også at kunne agere sparrings- og samarbejdspartner.

Du har desuden et godt humør og kan bevare overblikket.

Ansøgning

Hvis ovenstående har vakt din interesse, så send din ansøgning og dit CV via nedenstående link.

Alexander Hughes, Executive Search Consultants er ansvarlige for rekrutteringsprocessen.

Kontakt evt. Head of Research, Marianne Hougaard Barrett på tlf.nr. 21 13 29 82 eller Senior Partner Per Munch på tlf. 23 37 80 09.


Jobbet søges via QuickApply på Jobindex.

Gem job