Ny skole­le­der


Vil du være med til at skrive næste kapitel af Midtdjurs Friskole og Børnehus’ historie?

I hjertet af Djursland ligger Midtdjurs Friskole og Børnehus i naturskønne omgivelser. Midtdjurs Friskole startede august 2010, efter den kommunale skole lukkede. I 2017 kom børnehuset til, og fra 2019 har skolen tilbudt undervisning fra 0. til 9. klasse.

Begge institutioner er i god udvikling med stabile elev-/børnetal. Der er på nuværende tidspunkt tilsammen i de to enheder 128 børn.

Vores nuværende skoleleder har valgt at søge nye udfordringer udenfor skoleverdenen, og vi søger derfor en ny skoleleder til start snarest muligt.

Værdier

Venskab – Mangfoldighed – Nærvær – Virkelyst

På Midtdjurs Friskole og Børnehus går vi meget op i, at alle har en god dag. Vi passer på hinanden hele dagen og forpligter os på at indgå i udviklende fællesskaber. Vi er mangfoldige både i vores samvær og vores udtryksformer. Vi gør os umage med at forstå hinandens synspunkter og hensigter.

Alle børn bliver mødt, som det hele menneske de er. Vi mener tryghed, tillid og omsorg er en grundlæggende forudsætning for, at børnene kan hvile i sig selv og derfor være åbne for omverdenen. Vi prioriterer at være en del af vores omgivende lokalsamfund og bruger den unikke natur i vores nærmiljø.

Vi giver børnene livsmod og vægter forældresamarbejde, fordi vi mener, det er en vigtig instans for at fremme børnenes motivation, gøre dem nysgerrige og give dem lyst til læring.

Vores mål er, at børnene hver eneste dag skal mærke, at de grundlæggende værdier er konkrete, levende og har betydning for dem hver især. Vi vægter mange voksne blandt vores børn, og vi prioriterer, at grupperne ikke bliver for store. Vi styrker fællesskabet gennem store-lille venner, daglige morgensamlinger, fredagsfarvel, værkstedsfag på tværs af alder, udeskole samt en årlig fællesfestival.

Vi søger en skoleleder til at varetage den overordnede ledelse af skole såvel som børnehus i samarbejde med børnehusets afdelingsleder samt de øvrige ansatte.

Vi forventer os blandt andet, du er

  • Uddannet som lærer og har ledelsesmæssige erfaringer. Gerne fra tidligere job på anden friskole og gerne med kendskab til samledelse af børnehus og skole
  • Er initiativrig og klar på at skrive skolens og børnehusets næste kapitel sammen med ansatte og bestyrelse
  • Har god indsigt i økonomistyring og personaleledelse
  • Er rummelig og lyttende og har en anerkendende tilgang til børn, forældre og medarbejdere
  • Er en tydelig samarbejdende og empatisk leder, der giver plads til den enkelte medarbejders kompetencer, ideer og initiativer
  • Humoristisk og med et smil på læben
  • Klar på et alsidigt job, hvor der er mange udfordringer, der skal løses i løbet af dagen
  • En leder, der tager ansvar og tør vise retningen

Vi tilbyder

En spændende og alsidig lederstilling på en skole, som har gennemgået en stor udvikling. Du får sammen med medarbejdere og bestyrelse mulighed for at skrive skolens og børnehusets nye kapitler.

Ansættelsesvilkår

Alle ansøgninger behandles fortroligt af ansættelsesudvalget. Ansættelse sker i henhold til den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst og Organisationsaftale for ledere, lærere og børnehaveklasseledere indgået mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation.

Yderligere oplysninger

Har ovenstående vakt din interesse, og ønsker du yderligere informationer eller evt. besøg på skolen, er du velkommen til at kontakte bestyrelsesformand Henning Just på tlf. 5146 9632.

Ansøgninger behandles løbende.


Jobbet søges via QuickApply på Jobindex.

Gem job