Pæ­da­go­gisk leder søges til Vester Skerninge Friskole

Pr. 1. juni 2024

Er dit hjerte passioneret for friskoleformen? Ser du dig selv som en dygtig, nærværende og inspirerende leder inden for pædagogik?

Nu har du chancen for at blive en nøglespiller i ledelsesteamet hos Vester Skerninge Friskole. Vi sætter elevernes dannelse i højsædet og værdsætter det tætte samarbejde med forældre og skolens kontinuerlige udvikling.

Vi søger en person, der

 • Deler vores værdier og visioner og brænder for at fremme elevernes dannelse med en appetit på livet og læring.
 • Har erfaring med at lede og implementere pædagogiske udviklingsprocesser både individuelt og i grupper.
 • Besidder en solid faglig baggrund og erfaring inden for pædagogik og psykologi.
 • Udøver nærværende ledelse, der er tæt knyttet til den daglige pædagogiske praksis og vejledning.
 • Prioriterer trivsel og gode relationer, både blandt elever og medarbejdere.
 • Sætter dialogen i centrum og anser et godt samarbejde på alle niveauer som afgørende for at skabe en fremragende skole sammen.
 • Kan indgå i et tæt og ligeværdigt samarbejde med skolens øvrige ledelse, hvor jeres forskellige kompetencer beriger skolen.

Din passion inkluderer

 • Ledelse af pædagogiske processer på individ- og gruppeniveau.
 • Kontinuerlig udvikling af skolens pædagogiske praksis i tæt samarbejde med det øvrige ledelsesteam og medarbejdere.
 • Tæt samarbejde og sparring med lærere og pædagoger.
 • Tæt interaktion med elever og forældre.
 • Tæt samarbejde med PPR, Familieafdelingen og andre eksterne partnere, inklusive administrative opgaver relateret til elever med særlige behov.
 • Andre administrative opgaver efter behov.
 • Stillingen indebærer primært ikke undervisning, men du har mulighed for at bidrage til fagfordelingen, hvis det bliver relevant.

Du bliver en integreret del af ledelsesteamet sammen med skolelederen og SFO-lederen, hvor du vil bidrage til den strategiske ledelse af skolens udvikling, pædagogiske praksis, personaleledelse og daglig sparring.

Din profil

 • Du har enten en lærer- eller pædagoguddannelse.
 • Du kan udøve professionelt lederskab med klare rammer og retning og er ivrig efter at blive udfordret og udfordre andre.
 • Du har ledelseserfaring eller er klar til at tage det første skridt som leder.
 • Du er god til at skabe struktur omkring de daglige arbejdsopgaver og processer.
 • Du praktiserer nærværende, anerkendende og inkluderende ledelse.
 • Du er relationelt stærk og fungerer som det pædagogiske kraftcenter.

Du vil opleve

En friskole med masser af hjerte, sjæl og humor, i et tæt og engageret fællesskab mellem 230 børn, 30 ansatte, 150 familier og en aktiv og engageret bestyrelse. Vi har et solidt team blandt personalet, hvor mange har været hos os i over 10 år.

Tillid, åbenhed, anerkendelse og mangfoldighed er vores bærende værdier. Der er mulighed for lederuddannelse til frie grundskoler – herunder viderebygning af allerede gennemført lederuddannelse. Vi rejser meget og er også en del af Erasmus+ skoleprogrammet.

Kan du se det for dig? Kan du omsætte disse billeder til virkelighed?

Så vil vi meget gerne høre fra dig!

Stillingen er fuldtidsbaseret. Ansøgning med CV og relevante bilag bedes uploadet via "Ansøg"-knappen nederst senest den 5. april 2024 kl. 12:00.

Første samtalerunde afholdes den 9. april. Anden samtalerunde afholdes den 16. april.

Der vil være en personlighedsprofilanalyse som en del af ansættelsesprocessen.

Læs mere om os på www.vskfri.dk – følg med i årets gang på vores Facebook-side.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte skoleleder Thomas Visby på telefon 3112 5136 eller bestyrelsesformand Peer Elmelund-Præstekær på telefon 4087 3353. Besøg på skolen kan arrangeres efter aftale.

Alle ansættelser sker i overensstemmelse med gældende overenskomst mellem Finansministeriet og LC.

Gem job

Vester Skerninge Friskole

Arbejdssted

Vigtige datoer

Indrykket:
12. marts 2024
Ansøgningsfrist:
5. april 2024