Ad­mi­ni­stra­tions­chef


Vi er i rivende udvikling, er i gang med at udvikle og udbrede en række nye tilbud for pårørende til mennesker med psykisk sygdom, og vi har høje ambitioner. Det stiller store krav til vores organisation. Derfor søger vi en erfaren og driftssikker administrationschef, som sammen med sine dygtige medarbejdere og resten af sekretariatet kan styrke vores administration, digitale infrastruktur og økonomi.

Om stillingen

Du bliver ansvarlig for den daglige administrative og økonomiske drift af Bedre Psykiatris sekretariat herunder også ansvar for vores digitale infrastruktur og GDPR.

Du bliver chef for 4 dedikerede medarbejdere i administrationsteamet og økonomifunktion. Du bliver en del af sekretariatets ledelsesteam, som også består af kommunikationschefen, programchefen og generalsekretæren. Stillingen refererer direkte til generalsekretæren.

Opgaverne er

 • Ansvar for foreningens økonomi, herunder budget, regnskab og daglig drift
 • Ansvar for driften og udviklingen af foreningens administration og medlemsservice
 • Ansvar for vores it-systemer, GDPR, it-sikkerhed og -drift m.m.
 • Ansvar for foreningens arbejde med god foreningsledelse, sekretariatets HR-funktion og personalepolitik m.m.
 • Ansvar for samarbejdet med socialstyrelsen og andre offentlige myndigheder om foreningens drift
 • Understøttelse af foreningens store projekter blandt andet ift. økonomi og administration
 • Understøttelse af vores landsbestyrelsesarbejde.

Dine kvalifikationer

Du er engageret og ambitiøs, du værdsætter et kreativt, uhøjtideligt og godt arbejdsmiljø, hvor fleksibilitet og godt samarbejde på tværs af opgaveløsningen er i centrum.

 • Du har ledelseserfaring – gerne fra en lignende stilling, og du er en dygtig og dedikeret personaleleder
 • Du har solid erfaring med økonomistyring, budgetter, regnskaber og arbejdsgangene i dette arbejde
 • Du har erfaring med administration og kendskab til vilkårene for driften af en frivillig social forening
 • Du har erfaring med opbygningen af digital infrastruktur, compliance-analyser m.m.
 • Du har erfaring med og forståelse for arbejdet i en politisk styret organisation
 • Du er stærk i både skriftlig og mundtlig kommunikation
 • Du er som leder ikke bange for selv at tage fra i driften, når der er brug for det.

Personligt

 • Du er detaljeorienteret, driftssikker og en udpræget afslutter
 • Du trives i et job, hvor opgaverne veksler imellem lavpraktiske og operationelle opgaver til langsigtede og strategiske drøftelser
 • Du er dygtig til at skabe relationer, en udpræget holdspiller og investerer i det kollegiale fællesskab.

Om os

Bedre Psykiatri er en af Danmarks største psykiatriorganisationer. Vi har lokalafdelinger over hele landet og landets hyggeligste og mest engagerede sekretariat med knap 30 medarbejdere i Københavns Indre By. Vi arbejder for at sikre bedre hjælp til mennesker med psykisk sygdom og deres pårørende – læs mere om organisationen på www.bedrepsykiatri.dk

Ansættelsen er på fuld tid. Løn efter kvalifikationer og individuel forhandling, Bedre Psykiatri er ikke lønførende. Der forventes fleksibilitet i forhold til aften- og weekendarbejde i rimeligt omfang. Tiltrædelse 1. juni.

Nærmere oplysninger om stillingen kan rettes til generalsekretær Jane Alrø Sørensen via js@bedrepsykiatri.dk og 2990 8646.

Ansøgningsfrist er fredag den 5. april kl. 12.00. Motiveret ansøgning med CV sendes til job@bedrepsykiatri.dk – anfør ’administrationschef’ i emnefeltet. Vi vil bede om, at du i din ansøgning reflekterer over, hvordan dine kompetencer og personlige egenskaber kan bringes i spil i stillingen. Første runde samtaler afholdes i uge 15 og anden runde i uge 16.

Gem job

Bedre Psykiatri

Arbejdssted

København K

Vigtige datoer

Indrykket:
14. marts 2024
Ansøgningsfrist:
5. april 2024