Direktør til Danmarks Cykle Unions World Tour-selskab


Indledning

Danmarks Cykle Union søger en direktør til vores nye eventselskab, som skal stå for gennemførelsen og videreudvikling af de kommende UCI World Tour cykelløb.

Danmarks Cykle Union er tildelt licens til afvikling af World Tour-løb 2025 – 2027. World Tour-løbene arrangeres i tæt samarbejde med Københavns Kommune, Roskilde Kommune, Sport Event Denmark og med støtte fra Kulturministeriet og Erhvervsministeriet.

Vi ønsker med World Tour løbene at understøtte udviklingen af dansk cykelsport. Danmarks Cykle Union har et bredt anlagt elite- og talentarbejde gennem vores klubber og teams, som har udmøntet sig i stor international succes for de danske cykelryttere de seneste mange år. Vi vil gennem World Tour-løbene dels udbrede glæden ved cykelsport og rekruttere nye børn og unge til vores cykelklubber og dels fortsætte publikumssuccesen fra Grand Depart (Tour de France) i 2022.

Samtidig er det målsætningen at profilere Danmark som et helt særligt cykelland – og København som verdens bedste cykelby – der forener elite, talentudvikling, motion og by. Vi vil vise, at elitesport og breddeaktiviteter kan gå hånd i hånd, og at cykling er en del af Danmarks DNA.

Stillingen er tidsbegrænset til 1. august 2027.

Det er Danmarks Cykle Unions klare succeskriterie, at løbene i 2025 – 2027 kan generere økonomiske og organisatoriske forudsætninger for at opnå en fortsat licens efter 2027 og således danne basis for en forlængelse af ansættelsesforholdet efter 2027.

Om selskabet

Selskabet bliver et 100 % DCU-ejet selskab. Det forventes stiftet ultimo april 2024.

Finansieringen af World Tour-løbene 2025 – 2027 sker dels gennem tilskud til eventselskabet fra samarbejdspartnerne, dels gennem kommercielle samarbejder.

Bestyrelsen sammensættes af en formand udpeget af DCU og bestyrelsesmedlemmer udpeget af den øvrige partnerkreds.

Selskabet kommer til at have sin arbejdsgang delt mellem Københavns Rådhus og Danmarks Cykle Union i Idrættens Hus i Brøndby, hvor der vil være kontorfaciliteter.

Selskabet entrerer med Danmarks Cykle Union, som varetager den praktiske planlægning og afvikling af World Tour-løbene. Eventchefen i Danmarks Cykle Union er udpeget til løbsdirektør og Danmarks Cykle Unions omkostninger i forbindelse med planlægning og afvikling af World Tour løbene faktureres til selskabet.

Selskabet samarbejder derudover med kommuner/stat om aktiveringsaktiviteter og profilering af Danmark som et helt særligt cykelland og København som verdens bedste cykelby.

Direktøren refererer til selskabets bestyrelse.

Direktøren indgår desuden i en styregruppe, med repræsentanter for Danmarks Cykle Union, Københavns- og Roskilde kommune og Sport Event Denmark. Styregruppen fungerer som dialogpartner for selskabets bestyrelse og bidrager til at World Tour Løbene gennemføres i henhold til projektbeskrivelsen og de overordnede økonomiske rammer samt at projektet følger den besluttede retning og strategier og tidsramme.

Direktørens væsentligste opgaver

Direktøren skal gå forrest i at lede og koordinere samarbejde på tværs af partnerne og dermed sikre, at vi får et verdensklassecykelløb, samtidig med at der skabes en folkefest omkring løbet, samt at København og Danmark profileres som verdens førende cykelby og -nation.

Direktøren har det overordnede ansvar for at oparbejde relationer til kommercielle partnere, sponsorer, medier og andre interessenter, som kan sikre det økonomiske grundlag for at videreføre World Tour løbet i Danmark efter 2027. Direktøren skal sikre en stærk governance-struktur med styring af alt fra de legale til de økonomiske forhold – med professionel rapportering til bestyrelsen, samt sikre, at der er stærke samarbejdsrelationer til alle partnerne omkring World Tour-løbene.

Personprofil

Jobbet som direktør for World Tour-selskabet er et meget alsidigt direktørjob med mange samarbejdsflader, hvilket afspejles i de krav og forventninger, vi har til den kommende direktør:

 • Har solid erfaring på ledelsesniveau; gerne med afvikling af store events
 • Har erfaring med at drive og udvikle store projekter, og har solidt kendskab til økonomistyring
 • Kan udvikle selskabets kommercielle strategi og eksekvere på denne
 • Kan facilitere et stærkt samarbejde med de kommunale og statslige partnere
 • Har kendskab til arbejdet i en politisk ledet organisation og til samarbejde med frivillige
 • Har entreprenørånd, så planlægning og tiltag kan iværksættes med stor effektivitet
 • Har stærke samarbejds- og kommunikationsevner
 • Er flydende i engelsk i skrift og tale

Ansættelsesproces

Partnerne omkring World Tour 2025 – 2027 har nedsat et ansættelsesudvalg, der består af repræsentanter fra følgende organisationer:

 • Den kommende formand for selskabet
 • Danmarks Cykle Union
 • Københavns Kommune
 • Sport Event Danmark

Du kan søge stillingen ved at sende en mail til job@cyklingdanmark.dk.
Ansøgningsfristen er tirsdag den 9. april 2024.

Vi gennemfører 2 samtalerunder. Første samtale afvikles 18. april og anden samtale den 22. april. Mellem de to samtaler gennemføres et testforløb, og der indhentes referencer.

Vi forventer tiltrædelse 1. juni 2024 eller efter nærmere aftale.

Spørgsmål om løn og ansættelsesvilkår kan rettes til:

Konstitueret direktør Jens-Erik Majlund, Danmarks Cykle Union
Telefon 2145 5829 / Mail jens.erik.majlund@cyklingdanmark.dk.

Du kan læse mere om Danmarks Cykle Union på www.cyklingdanmark.dk

Gem job

Danmarks Cykle Union

Arbejdssted

Brøndby

Vigtige datoer

Indrykket:
20. marts 2024
Ansøgningsfrist:
9. april 2024