Vi­ceskole­le­der med un­der­vis­ning

Vil du være viceskoleder på en skole, hvor der er højt til himlen og et stærkt fokus på udvikling, samarbejde og trivsel – så er det nu, du skal læse videre.

Vi ser gerne, at du har ledelseserfaring eller erfaring med ledelseslignende funktioner. Som undervisende viceskoleleder får du ansvaret for en række administrative, koordinerende og ledelsesmæssige opgaver. Opgavernes karakter afhænger af din profil og interesser. Det kunne f.eks. være opgaver som faglig ansvarlig for udskolingen, prøveplanlægning, skemalægning, bygningsvedligehold, samarbejde med PPR eller andet. Opgaverne fordeles i ledelsestemaet, der består af skoleleder, viceskoleleder og SFO-leder. Ledelsesteamet mødes én time ugentligt, hvor vi sparrer med hinanden og drøfter opgaveløsninger.

Til stillingen vil der være tilknyttet undervisning i omfanget 20-22 lektioner. Her har vi særligt brug for en underviser der har lyst til at undervise i engelsk i udskolingen. Andre fagområder kunne være dansk, tysk eller fysik/kemi. Det væsentligste for stillingen er dog lysten til at være viceskoleleder.

Vi lægger stor vægt på kompetenceudvikling og der vil være mulighed for løbende kompetenceudvikling i stillingen – hvad enten det vedrører lederuddannelse eller andre udviklingsønsker.

Vi er en velfungerende friskole med 25 medarbejdere og 185 søde elever fra 0.-9. klasse. Vi har maks. 18 elever pr. klasse fra 0.-5. klasse og 20-22 elever pr. klasse fra 6.-9. klasse. Friskolen Øster Egesborg ligger på Sydsjælland i fredelige omgivelser. Skolen har eksisteret siden 1983, og der er tilknyttet en SFO og en klub til skolen.

På Friskolen har vi tre centrale værdier, som vores skolevirksomhed retter sig mod. De værdier er: Faglighed, fællesskaber og nærvær. Alle tre værdier med elevens trivsel og udvikling som omdrejningspunkt.

I det kommende skoleår påbegynder vi et udviklingsarbejde med udgangspunkt i aktionslæring, da vi ønsker at udvikle og styrke vores kompetencer og evner i observation af hinandens undervisning og sparring omkring denne. En sparring der skal bidrage til, at vi kan udvikle den bedste og mest engagerende undervisning som muligt.

Du kan også få et indtryk af vores skole på vores hjemmeside: www.egesborg.dk.

Stillingen er på fuld tid.

Tag gerne kontakt ved interesse, så kan vi arrangere en rundvisning eller blot uddybe telefonisk.

Ved interesse: Kontakt skoleleder Dennis Holand på telefon 24264735.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 20-21.

Ansøgning og CV skal sendes via knappen "Ansøg" på denne side.

Ansættelses sker efter overenskomst på friskoleområdet.

Ansøgningsfrist 30/4.

Tiltrædelse d. 1. august 2024.

Gem job

Friskolen Øster Egesborg

Arbejdssted

Mern

Vigtige datoer

Indrykket:
8. april 2024
Ansøgningsfrist:
30. april 2024