Ambitiøs af­de­lings­le­der med byg­ge­tek­nisk for­stå­el­se, le­del­se­ser­fa­ring og lyst til at gøre unge gode til at arbejde

Har du hænderne godt skruet på og lyst til at gøre en forskel for byens unge? Så er du velkommen hos os. Vi søger en faglig dygtig og ambitiøs kollega, der har lyst til at stå i spidsen for Anlæg og Vedligeholdsafdelingen i FRAK, hvor unge prøver kræfter med bl.a. at bygge gangbroer og plante træer. Du skal have lyst til at vækste afdelingen, således at den bidrager til både den sociale og den økonomiske bundlinje. Det betyder, at afdelingen skal være med til at konsolidere FRAKs økonomiske fundament, samtidigt med at der genereres flere arbejdstimer til FRAK’erne. Du har salgsansvar og skal være med til at professionalisere afdelingen ved at skabe struktur og ved at lede en personalegruppe bestående af 2 sekretariatsmedarbejdere og 10-20 deltidsansatte. Du skal trives i en organisation, der er i rivende udvikling, samtidigt med at vi er ved at styrke dens organisatoriske backbone. Og så skal du brænde for at gøre en forskel for byens unge! Du bliver en del af en uformel, udfordrende og sjov arbejdsplads, som består af ildsjæle. Vi brænder alle for at gøre unge gode til at arbejde og motiveres af at have et meningsfyldt arbejde. Hvis du synes, at det lyder spændende og kan se dig selv i stillingen, så glæder vi os til at modtage en ansøgning fra dig.

OM FRAK

FRAK er en socialøkonomisk virksomhed med base på Nørrebro, der gør unge mellem 13-17 år gode til at arbejde. Hos os får de sved på panden, penge på lommen og erfaring på CV’et, inden vi brobygger dem til et fast fritidsjob udenfor FRAK efter endt forløb. De unge bygger træprodukter (fx plantekasser, fuglehuse og gangbroer), laver sodavand af ukrudt og vilde planter, hjælper events og kulturelle arrangører med praktiske opgaver, drifter grønne arealer, forskønner deres lokalområde og meget mere! Læs også pixibogen “Facts om FRAK” her: https://frak.dk/vores-metode/.

OM AFDELINGEN OG DINE OPGAVER

Anlæg- og vedligeholdelsesafdelingen (AV) i FRAK består af masser af projekter og opgaver, hvor unge fx bygger plantekasser og gangbroer, anlægge og plejer grønne arealer og øger biodiversiteten lokalt, hvor de unge bor. Vi samarbejder med nogle af de største firmaer indenfor bygge- og ejendomsbranchen. Der er mange gode ting i gang, men potentialet er endnu større. Det håber vi, at du har lyst til at være med til at indfri. Ledelsen og bestyrelsen er i gang med at professionalisere FRAK yderligere. Du træder således ind i en organisation, hvor der er fokus på at styrke backbonen med procedurer og en større systematisering af vores arbejde. Det gælder også for AV-afdelingen, som består af 2 projektkoordinatorer og 10-20 deltidsansatte gruppeledere, der er eksekverende på opgaverne. Hverdagen byder på uforudsete udfordringer, der skal håndteres, og uventede muligheder, der skal gribes. Du skal som daglig leder være med til at skabe overblik og dermed sikre de allerbedste rammer for de medarbejdere, du har ansvaret for. Du vil få hovedansvaret for at indfri omsætningsmålet for AV-afdelingen, men indgår i et salgsteam bestående af yderligere to medarbejdere og direktøren. Du er drivkraften, men vi samarbejder tæt og hjælper hinanden.

Dine opgaver:

1. Salg, økonomi og kundepleje

 • Være opsøgende på salg i forhold til både eksisterende og nye kunder inden for især bygge- og ejendomsbranchen.
 • Arbejde videre med vores salgsstrategi for AV sammen med direktøren og resten af salgsteamet og følge den til dørs. Strategien skal i højere grad tage udgangspunkt i ESG/DGNB og i, at vi er ”vild med vilje”-leverandør.
 • Være god til kundepleje ved at formidle, netværke og pleje relationer, så vores kunder føler sig hørt, informeret og behandlet godt – og får lyst til at handle hos os igen.
 • Kunne projektere og estimere opgaver ud fra en dialog med kunden og evt. besigtelse af opgaven med øje for, hvilke typer opgaver de unge kan løse (det sidste skal vi nok hjælpe dig med) – i tæt sparring med AV-teamet.
 • Have erfaring med projektledelse og have fokus på at kvalitetssikre udførelsen af opgaver i en tæt dialog med både det koordinerende og eksekverende team samt kunden og evt. samarbejdspartnere.
 • Styre økonomien på både opgave- og afdelingsniveau, inkl. tilbudsgivning, fakturering, udlæg, kontering, månedlige økonomirapporter etc., samt udarbejde opgave- og årsbudgetter.
 • Udvikle relevant salgsmateriale til vores hjemmeside, der understøtter salgsstrategien.

2. Koordinering og ledelse

 • Daglig ledelse af et team på to projektkoordinatorer inkl. faglig sparring i forhold til opgaver og udfordringer.
 • Sikre – sammen med resten af AV-teamet – at vi altid har kvalificerede gruppeledere nok til de opgaver, vi skal løse. Fokus på rekruttering, onboarding, trivsel, fastholdelse og udvikling.
 • Have et overblik over og være med til at planlægge eksekveringen af AV-opgaver i en tæt sparring med AV-teamet, inkl. problemløsning. Du skal herunder have et særligt blik for at sammentænke AV-opgaver med ”FRAK Akademiet”, som er en afdeling i FRAK, hvor vi har unge i skoletiden via Socialforvaltningen, sammen med Akademi-teamet.
 • Være med til yderligere at professionalisere vores arbejdsgange, procedure og systemer, så vi kan blive mere effektive og dygtigere til at lande, eksekvere, kvalitetssikre og afslutte AV-opgaver.

3. Udviklingsopgaver

 • Du skal være med til at udvikle afdelingen sammen med resten af dit team og FRAKs ledelse.
 • Du vil være med til at konkretisere syv årlige jobcamps, hvor unge forskønner deres lokalområde i deres skoleferier (skære opgaven til), og yde faglig support for projektkoordinatorerne i forhold til eksekvering.
 • Du vil lede og videreudvikle samarbejdet mellem FRAK, Real Care og NEXT, som handler om at give unge arbejdserfaring med håndens arbejde, introducere dem til erhvervsuddannelser og brobygge dem til disse.
 • Du vil være med til at videreudvikle en forretningsmodel og en forankringsstrategi for vores træværksted og materialebank.

De tre udviklingsopgaver vil du løse i et tæt samarbejde med sekretariatet.

KVALIFIKATIONER

 • Ideelt set er du uddannet arkitekt, landskabsarkitekt, tømrer eller lignende. Du har hænderne godt skruet på, har praktiske færdigheder indenfor træbyggeri og har derfor en god forståelse af byggeprojekter i forhold til planlægning og eksekvering. Vi er åbne for, at du kan have en anden relevant uddannelsesbaggrund eller erhvervserfaring, der matcher de opgaver vi beskriver herover.
 • Du har erfaring med og lyst at lede andre mennesker. Som leder er du rummelig og god til at støtte og udvikle dit team, så de trives og præsterer deres bedste.
 • Du er udadvendt, har erfaring med at sælge og er ikke bange for at gå i dialog med både håndværkere og direktører. Du er god til at opbygger relationer og prioriterer opfølgning og kommunikation med kunden og andre partnere som en naturlig del af opgaveløsningen.
 • Du har et stærkt veludviklet koordineringsgen og trives med at skabe overblik, strukturer og procedurer, der optimerer arbejdsgange og gør det nemmere at håndtere mange komplekse opgaver.
 • Du har erfaring med projektledelese og kan styre en opgave i mål - også med blik for økonomien.
 • Det er et plus, hvis du ved noget om biodiversitet, planter, ESG, DGNB og verdensmålene samt har kendskab til byggebranchen.
 • Som person er du en type, der har ja-hatten på og har gåpåmod, men også er god til at prioritere og være realistisk omkring, hvad der kan lade sig gøre.

HVAD VI TILBYDER

Som afdelingsleder bliver du en del af en socialøkonomisk virksomhed, som brænder for at gøre en forskel for byens unge. Vi tilbyder en stilling, hvor du har stor indflydelse på både din arbejdsdag og opgaver. Du bliver en del af et team på 9 i sekretariatet, 20-30 gruppeledere og kontaktpersoner samt 200-300 unge. Vi er en mangfoldig og forholdsvis ung arbejdsplads med god energi, og vi sætter pris på en uformel tone. Din base bliver I Lundtoftegade på Nørrebro, hvor vi har vores hovedkvarter og Gørested med 600 m2 med fraktiviteter fra kælder til kvist.

 • Stillingen er på mindst 30 timer, men gerne mere. Vi vil gerne indgå i en dialog med dig om, hvad du ønsker i forhold til at skabe en god balance for dig og din familie.
 • Vi er ikke lønførende, og lønnen er defineret i vores husaftale (genforhandles næste år). Der er således ikke plads til lønforhandling ved ansættelsen, men du vil – sammen med de andre sekretariatsmedarbejdere – få mulighed for at præge dine ansættelsesvilkår, når vi åbner for genforhandlingen af husaftalen.
 • Vi tilbyder stor fleksibilitet i form af antal arbejdstimer, man ønsker sig, fleksible arbejdstimer og mulighed for hjemmearbejde. Dertil har man fem feriefridage udover fem ugers ferie samt fri juleaftensdag og nytårsaftensdag.
 • Såfremt du af kulturelle eller religiøse hensyntagende har behov for eller ønske om at flytte helligdage til andre tidspunkter på året, så er dette muligt.
 • Vi tilbyder sundhedsforsikring, pensionsordning, omsorgsdage indtil barnets 7. år samt barsels- og adoptionsvilkår, der følger niveauet inden for det offentlige.

ANSØGNINGSPROCES

 1. Spørgsmål til stillingen kan rettes til direktøren Lucas Nielsen på lucas@frak.dk / 4239 1749.
 2. Send din motiveret ansøgning og CV via nedenstående ansøgningsknap senest den 28. maj kl. 12.
 3. Vi holder samtaler den 5. og 6. juni.
 4. Udvalgte kandidater bliver inviteret til anden samtale den 12. juni.
 5. Opstart efter sommerferien eller hurtigst muligt.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning!

Vi opfordrer alle til at søge uanset køn, alder, etnicitet, religion, seksualitet eller funktionsnedsættelse.

Jobbet søges via QuickApply på Jobindex.

Gem job