Direktør

Vil du være med til at sætte dagsordenen for kvalitetsudviklingen af civilsamfundet, og kan du udvikle nye forretningsområder og sikre den organisatoriske understøttelse? Så søg stillingen som RådgivningsDanmarks nye direktør.

RådgivningsDanmark er en almennyttig, ikke-erhvervsdrivende brancheforening, der varetager medlemmernes faglige interesser gennem oplysnings- og undervisningsvirksomhed, konsulentbistand, akkreditering og lignende serviceydelser. Foreningens overordnede formål er at løfte, sikre og vedligeholde kvaliteten i civilsamfundets ydelser og indsatser til mennesker i komplicerede livssituationer.

Vi søger en ny direktør, der kan drive den strategiske udvikling i organisationen og løfte arbejdet med kvalitet og akkreditering til nye højder. Vi står et rigtig godt sted, hvor der er godt styr på vores kerneopgaver og vores organisation. Vores nye direktør skal stå i spidsen for at opdyrke nye forretningsområder og indtægtsdækket virksomhed og sikre, at vi udvikler vores tilbud til nuværende og kommende medlemsorganisationer, samtidig med at vi fastholder det, vi er gode til.

Du bliver leder for otte dedikerede medarbejdere - seks konsulenter, en kommunikationschef og en student - med forskellige fagligheder og funktioner i et lille, men effektivt sekretariat. Du refererer til RådgivningsDanmarks bestyrelse, der består af direktører og chefer fra civilsamfundet.

Om stillingen

Som direktør i RådgivningsDanmark vil du bl.a. få følgende ansvarsområder:

  • Forretningsudvikling; strategiudvikling, -eksekvering og opfølgning.
  • Kommunikation og netværk; talsperson, interessevaretagelse, medlemspleje og sparring, ledelse af ledernetværk fra medlemsorganisationerne.
  • Daglig ledelse; drift og økonomi, personaleledelse, faglig sparring med medarbejdere, bestyrelsesbetjening og fundraising.

Som ny direktør vil du få samarbejdsflader med politikere, ministerier, vores mange medlemmer, fonde, forskere, projektpartnere, nye forretningspartnere og øvrige aktører på området.

Sekretariatet er en arbejdsplads kendetegnet ved en høj grad af fællesskab i opgaveløsningen og med en høj grad af ansvarlighed både for fagligheden og for hinanden. Medarbejderne arbejder alle med en bred vifte af opgaver og projekter - med stort fokus på at understøtte medlemmerne og udvikle kvaliteten og fagligheden bedst muligt. Vi forventer, at vores nye direktør har lyst til at være en del af hverdagen i sekretariatet og vil indgå i et fagligt og kollegialt samarbejde.

Om dig

Vi ønsker os en ny direktør, der har et godt netværk på området. Kender du til vores medlemsorganisationer, vil det være et plus, men vigtigst er, at du kan gå i dialog med områdets interessenter med nysgerrighed og interesse.

Vi forventer, at den nye direktør har ledelseserfaring og gerne erfaring i at samarbejde med og betjene en bestyrelse. Du får en vigtig opgave i at sikre en fortsat finansiering og en sikker økonomistyring.

Vi ønsker os en ny direktør, der både er visionær og som også har et godt blik for at få forandringer organisatorisk implementeret. Som personaleleder er det vigtigt, at du kan bidrage til at spille andre gode og har fokus på medarbejdernes udvikling og trivsel. Endelig håber vi, at vores nye direktør er struktureret, har et stort overblik og kan uddelegere på en rammesættende og motiverende måde.

Din daglige arbejdsplads vil være på sekretariatet på Frederiksberg.

Du kan læse mere om RådgivningsDanmark på vores hjemmeside: https://raadgivningsdanmark.dk/

Interesseret?

Send ansøgning og CV via "Ansøg"-knappen nederst.

Ansøgningsfristen udløber søndag den 16. juni 2024.

Du er meget velkommen til at kontakte bestyrelsesforperson Anna Bjerre på: anna@girltalk.dk (for en aftale om hvornår vi kan ringe sammen) eller konsulent Vibeke Rosenbeck på telefon 3148 4740.

Vi forventer, at vores nye direktør kan starte 1. august 2024 eller hurtigst muligt derefter. Der afvikles første samtaler fredag den 21. juni og anden samtaler torsdag den 27. juni.


Jobbet søges via QuickApply på Jobindex.

Gem job