Find job

Hvad kan jeg blive?

Forskellige jobtyper og titler dækker over forskellige arbejdsopgaver og fremtidsmuligheder. Desuden kræver flere titler, at du har en bestemt baggrund.

Jobtyper

Job som Supply Chain Manager

I en stilling som supply chain manager (SCM), også kaldet forsyningskædeleder, handler det overordnet om at styre vare- og materialestrømme fra råvareleverandør til slutbruger. Du skal derfor som supply chain manager både have fokus på kundeorientering og forsyningsnetværk.


Job som kontorchef

Der findes en kontorchef i alverdens virksomheder, hvorfor der både er mulighed for at søge offentlige og private stillinger. Med denne chefstilling fungerer du som torveholder og leder på kontoret samt står for kommunikationen mellem denne afdeling og resten af virksomheden.


Job som Development Manager

En stilling som Development Manager er en chefstilling, hvor du har et ansvar for at udvikle din virksomhed. Typisk har firmaet en målsætning de vil opnå, og en Development Manager spiller en stor rolle i disse projekter ved at udvikle den rette strategi og løsning for at nå dertil.


Job som kvalitetschef

Som kvalitetschef er du ansvarlig for at opretholde, og højne, kvaliteten af din virksomheds produkter eller services. For at gøre karriere som kvalitetschef bør du derfor have en god forståelse af begrebet kvalitet, samt et godt øje for detaljer. Jobbet er en chefstilling med ansvar for egne medarbejdere.


Job som Consulting Manager

En Consulting Manager er en ekstern medarbejder som en virksomhed hyrer for at hjælpe dem med en given opgave. En consulting manager kan således tilbyde en særlig viden, som kan være af stor værdi for en virksomhed.


Job som servicechef

Som servicechef er du ofte ansat i en chefstilling, hvor du har ansvar for en bestemt afdeling. Det er et job, hvor du får mulighed for at bruge mange sider af dig selv hver dag – hvor du både er i kundekontakt, medarbejderkontakt og har ansvaret for administrative opgaver.


Job som produktudvikler

Som produktudvikler skal du formå at integrere forskellige teknologier og vidensformer inden for udvikling og konstruktion af tekniske systemer og produkter.


Job som Capture Manager

En stilling som Capture Manager er en chefstilling med ansvar for at finde nye rentable forretningsmuligheder for din virksomhed. Her skal du kunne udvikle en strategi og kundeløsning som i sidste ende tilgodeser både dine kunder og din virksomhed.


Job som Contract Manager

Som Contract Manager er du leder og har derfor ofte hovedansvaret for indkøb og efterfølgende kontraktstyring i forhold til leverandører, herunder håndteringen af udbud og kontrakter i forbindelse med aftaleindgåelse samt efterfølgende opfølgning og genforhandling.


Job som produktionsleder

En produktionsleder besidder et karrierejob, hvor man har ansvaret for både produktionen samt ledelsen bag. Der er gode muligheder for at finde en virksomhed, der interesserer en, da stillingen findes i enhver form for produktionsvirksomhed.


Job som Business Partner

Som Business Partner er du medejer og er derfor - sammen med resten af organisationen - ansvarlig for, at virksomheden når sine mål. Du bliver en vigtig del af organisationen, hvorfor du skal forstå virksomhedens mission og vision samtidig med at du kommer med nye friske øjne og derfor bidrager med nye input.


Job som projektchef

Den moderne efterspørgsel på projektledelse er en reaktion på et stigende behov for at udtænke nye strategier til at bringe en virksomhed eller organisation i en ny retning eller til at målrette og fokusere et nystartet delprojekt inden for en større organisation.


Job som Business Controller

I langt de fleste virksomheder er det uundværligt for den daglige drift, produktionen og visionen at have ansatte controllere. Modsat en financial controller, bevæger en business controller sig gerne udenfor den finansielle side af virksomheden og er med til at definere virksomhedens målsætninger, udviklingsstrategier og med til at kortlægge muligheder og indsatsområder.


Job som Brand Manager

En af de vigtigste opgaver der følger med titlen som brand manager, er det konstante organiserede tilsyn, der skal føres med markedsføring, slag og det overordnede markedsbillede, der forbindes og associeres med bestemte mærkevarer, produkter og ydelser.


Job som afdelingsleder

En afdelingsleder er, som navnet antyder, leder af en virksomheds afdeling og har derved ansvaret for, at hver enkel medarbejders kompetencer udvikles og udnyttes på bedst mulige måde. Mange er ikke klar over, hvad forskellen på en afdelingsleder og en afdelingschef er, og i nogle tilfælde forveksles de to job titler med hinanden.


Job som projektleder

Projektarbejdsformen og projektledere bruges ved udviklingsopgaver inden for næsten alle brancher og i offentlige såvel som private virksomheder. Man skal som projektleder være struktureret og have overblik, hvor andre ikke har det, og man skal kunne arbejde under pres. Projektlederen er ansvarlig for, at projektet når frem til løsning af den stillede opgave.


Job som Vice President

En Vice Presidents funktion spænder bredt. Generelt kan man sige, at en vice president er en medarbejder der, hvad enten han eller hun er ansat i den offentlige eller private sektor, rapporterer til den administrerende direktør.


Job som direktør

Et job som direktør er den absolut højeste rangering inden for en virksomhed eller organisation, og som CEO, administrerende direktør, hviler ansvaret for organisations samlede succes på dine skuldre.


Job som Country Manager

Som country manager udgør man forbindelsen mellem virksomhed og kunder i det pågældende land, idet man virker som repræsentant og ansigt for sin virksomhed. En af de vigtigste arbejdsopgaver, man har, er at pleje virksomhedens kontakter og ikke mindst skabe nye.


Job som CEO

Den amerikanske betegnelse CEO, Chief Executive Officer, bliver i stigende grad også brugt i Danmark som betegnelse for den administrerende direktør i en virksomhed.


Job som teamleder

Som teamleder er din overordnede opgave at få din gruppe af medarbejdere til at fungere på bedst mulige måde. Stadig flere og flere virksomheder efterspørger ledere til at varetage opgaver og projekter - kortvarige såvel som varige ansættelser.


Job som produktchef

Et arbejde som produktchef er et meget alsidigt job forstået på den måde, at ingen dage ligner hinanden, og at man er med i den kreative markedsføringsproces af virksomhedens produkter.


Job som speditør

Hvis du drømmer om at gøre karriere som speditør, kan du godt regne med at få hverdag, hvor ingen dage er ens. Udover at besidde et veludviklet købmandsgen der gør, at du godt kan lide hele processen der finder sted ved en handel.


Job som shippingmedarbejder

For shippingmedarbejderen er det logistiske overblik over havet essentielt. Med telefoner, telex, telefax og computer overvindes distancerne mellem verdens havne, og ved hjælp af fartplaner, tidstabeller og tariffer koordineres og tegnes de handels- og transportforbindelser, der sikrer den maritime godsfragt en hurtig og effektiv færd til enhver destination.


Job som kunderådgiver

Kunderådgivning er mere end en almindelig serviceydelse. På én gang at rådgive korrekt og sælge sit produkt kræver både udtømmende viden, kommunikationsevner og etisk sans. Blandt kunderådgivningens mange ansigter er bank-, erhvervs- og pensionsrådgivere de mest typiske, men kunderådgivning betegner også centrale funktioner ved det at være børsmægler, job konsulent, socialrådgiver, it-rådgiver og rådgivende ingeniør (f.eks. landbrugstekniker og byggetekniker).


Job som logistikchef

Logistikken er en selvfølgelig del af markedssystemet, og det konstante behov for optimering og hurtigere processer gør efterspørgslen på nye måder at løse virksomheders logistiske udfordringer stor.


Job som indkøber

En af dine primærfunktioner som indkøber i engroshandlen vil være planlægning af firmaets vareudvalg og løbende kontrol af varelageret. Du indhenter tilbud, sammenligner markedets priser, kvalitet, udbud og efterspørgsel, hvorefter du indkøber varerne i hensigtsmæssige mængder til den mest hensigtsmæssige pris fra firmaets leverandør.


Job som Event Manager

Event management dækker over en lang række forskellige jobs, og det kan være svært at give en entydig forklaring af stillingen. Generelt kan man sige, at en event manager varetager projektledelse i forbindelse med det gældende event, herunder styring og udvikling af festivaller, store fester, sport events, messer og lignende arrangementer.


Job som Financial Controller

En controller fungerer i et firma, hvad enten det er i det private eller offentlige, som bogholder og regnskabsfører. En controller har derfor ansvaret for at have overblik og indsigt i firmaets regnskab og føre revision. Derudover kan jobbet som controller indebære kontrol af interessekonflikter mellem en række involverede parter.


Job som bioanalytiker

Som bioanalytiker er jobmulighederne og arbejdsopgaverne mange. Typisk arbejde for en bioanalytiker er udfærdigelse af biologisk materiale analyser fra mennesker, hvilket kunne være blod-og vævsprøver. Det er på baggrund af de resultater bioanalytikerne frembringer, at lægen diagnosticerer sine patienter og derved sikrer, at disse får den rette behandling.


Job som analytiker

Som analytiker sidder du med alle tallene. Det er dig, der kan udlede svarene og i høj grad påvirke virksomhedens strategier, værktøjer og større projekter. Det er vigtigt, at du har en interesse og holder dig opdateret med den økonomiske udvikling i ind- og udland.


Job som arkitekt

Arkitekter planlægger og tegner bl.a. bygninger og parker. De bruger meget tid ved tegnebordet og computeren, hvor de udvikler deres idéer og laver plantegninger. De taler også med kunderne og med de faggrupper, der fører deres idéer ud i livet. Som arkitekt er du med til at udforme vores boligområder, møbler eller grønne arealer. Kort sagt det miljø vi lever i.


Job som konsulent og rådgiver

En konsulent er i ordets sande betydning en person der konsulterer - altså rådgiver. En konsulent specialiserer sig som regel inden for et bestemt ekspertiseområde. Det kan være områder som f.eks. bankvæsen, reklame, jura teknologi og personaleadministration.


Job som designer

Designarbejde kan dække over mange forskellige brancher. Du kan designe inden for teknologi, industri og grafik, men også inden for bl.a. boligindretning, tøj og møbler. Uanset hvilken branche du er interesseret i, er det din opgave som designer i en virksomhed at udvikle nye koncepter eller skabe nye trends.


Job som DTP/mediegrafiker

Som mediegrafiker er din dagligdag præget af opsætning af tekst og billeder på sider med hjælp fra æstetiske virkemidler. Det er for eksempel dig, der skal få et magasin til at se lækkert og indbydende ud, så det nærmest selv hopper ned i indkøbskurven. Du skal have et indgående kendskab til en lang række programmer, der sammen med din kreativitet kan gøre papiret levende.


Job som frontend-udvikler

Frontend handler kort sagt om det, man kan se, som bruger af en hjemmeside. Så hvis man mestrer frontend, kan man også få en side til at se godt ud. For den ikke tekniske kan front end-udvikling måske være et abstrakt begreb. Kort fortalt er frontend-udvikling kodningen af den del af hjemmesiden, som den besøgende kan se.


Job som grafisk designer

Arbejdet som grafisk designer kan bestå af mange forskellige opgaver alt afhængigt af, hvad du har specialiseret dig i. Du kan f.eks. arbejde med tryk til reklamer, aviser, bøger eller webportaler. For alle grafiske designere gælder det, at de skal have en særlig sans for visuelle udtryk.


Job som ingeniør

En ingeniør er en person, der beskæftiger sig med ingeniørvidenskab som konstruktion, planlægning og styring af proces, produktion og produkter. Det er ikke i sig selv en beskyttet titel, og den kan anvendes frit af alle uanset uddannelse eller mangel på samme.


Job som kundeservicemedarbejder

Kundeservicemedarbejderen kan komme til at arbejde mange forskellige steder og udføre mange forskellige arbejdsopgaver. Som kundeservicemedarbejder i en butik er arbejdet meget aktivt, hvorimod du som fx kundeservicemedarbejder på et call-center sidder meget stille. Hvad de mange jobs har til fælles er kunderne - dem skal du nemlig servicere.


Job som laborant

De fleste af de produkter, du støder på i din hverdag, har været gennem hænderne på en laborant. Laboranter tester og kontrollerer råvarer og færdigvarer, inden de sendes ud til forbrugerne. Under uddannelsen lærer du at analysere varer inden for eksempelvis medicinalindustrien, levnedsmiddelindustrien og den kemiske industri.


Job som programmør

Programmører og systemudviklere opbygger og vedligeholder forskellige typer it-systemer. Det kan for eksempel være programmer til databaser, tekstbehandling eller computerspil. Programmøren kan både være ansat hos leverandøren af it-systemer og software og i den enkelte kundevirksomheds interne it-afdeling.


Job som revisor

Det er afgørende, at pengeinstitutter, virksomheder, og andre institutioner har tillid til hinandens økonomi. Derfor har du som revisor stor betydning. Din godkendelse af regnskaberne er en garanti for, at de overholder lovgivning og gældende standarder.


Job som Digital Marketing Manager

Markedsføring foregår i dagens digitale verden i høj grad på internettet, og som Digital Marketing Manager er det dit hovedansvar at varetage og koordinere en virksomheds online markedsføring.


Job som Hotel Manager

Helt overordnet er en Hotel Manager ansvarlig for den daglige ledelse af et hotel samt dets personale. Din karriere inden for hotel og restaurationsbranchen afhænger af din uddannelse - dog er mulighederne mange, og opgaverne samt ansvarsfelterne spænder bredt; lige fra den ultimative kommercielle ansvarlighed for budgetlægning og økonomistyring til planlægning, organisering og ledelse af alle hotellets tjenester.


Job som Key Account Manager

Som Key Account Manager har du typisk ansvaret for virksomhedernes største og vigtigste kunder - også kaldet Key Accounts. Det betyder, at du er den øverste ansvarlige for virksomhedens kunderelation til disse kunder på tværs af funktioner og forretningsområder.


Job som sælger

Hvis du foretrækker en hverdag hvor tingene går hurtigt, attituden siger ja og hvor hårdt arbejde er en forudsætning, kunne det meget vel være et salgsjob eller et marketingjob, du skal pynte dit CV med.


Job som forsknings- og udviklingstekniker

Forsknings- og udviklingsteknikere (F&U) udtænker og tester nye produkter, før de kommer på markedet. Samtidig er teknikeren forsker, videnskabsmand, ergonom og udvikler. Teknikeren arbejder normalt i forskningscentre, forskningsafdelinger eller i store virksomheders F&U-afdeling.


Job som landbrugsteknolog

Takket være landbrugsteknologens viden inden for teknologi og biologi kan han/hun forbedre landbrugsprocesser. Landbrugsteknologien udvikler produktionssystemer, designværktøjer og -udstyr, opfinder maskiner og finder frem til måder, hvorpå sundere og stærkere planter kan udvikles.


Job som telekommunikations- og netværkstekniker

Takket være telekommunikations- og netværksteknikernes forsknings- og udviklingsarbejde sker der konstant udvikling inden for internet, tv, fastnet- og mobiltelefoni. Disse computerteknikere er højt værdsat af opertører og softwarevirksomheder.


Job som leder

Har du indblik, udsyn og er din søgning målrettet efter din fremtidige karriere, så har du nogle af de essentielle grundsten, der former en god leder. En afgørende egenskab som leder er både at kunne kigge ind i sig selv og ud i verden, da dette klæder dig bedst muligt på til at lede en større eller mindre gruppe mennesker.


Job som it-konsulent

En it-konsulent giver råd og vejledning til institutioner og firmaer, der bruger it. Næsten alle arbejdspladser, som bruger it har behov for at kunne hente hjælp fra eksperter, når programmerne ikke virker som ventet, eller når der sker uheld.


Job som webdesigner

Som webdesigner tilrettelægger man hjemmesider og brugerflader til multimedieprogrammer. Webdesigneren designer og udvikler brugerflader til internetsider og multimedie-programmer, der kombinerer forskellige elektroniske medier, som for eksempel foto, video, lyd, grafik, animation og tekst. Designeren udvikler, gennemfører og implementerer sitet i praksis og kan have en rolle som projektleder.


Job som jurist

Så godt som alle virksomheder, organisationer og offentlige organer har brug for ansatte med juridiske kompetencer, og for en uddannet jurist er mulighederne for beskæftigelse derfor meget varierede.


Job som studentermedhjælper

Mange virksomheder efterlyser studerende med erfaring i rygsækken, og det er da også disse, der står forrest i køen til et fast job efter endt uddannelse.


Job som børsmægler

Som børsmægler kan du få job i investeringsbanker og børsmæglerselskaber, hvor man sidder med forskellige arbejdsopgaver. Dog er det også muligt at finde ledige stillinger i andre virksomheder, der beskæftiger sig med finans.


Job som salgschef

Markedstendenser, udbud og efterspørgsel, branding, online salg vs. butikssalg, vækst og salgsmål, konkurrence, teknologisk udvikling. Mellem alle disse faktorer navigerer salgschefen, hvad enten han arbejder for et supermarked i Ålborg eller hos en stor verdensomspændende koncern.


Job som bankassistent

Som bankassistent arbejder du i en bank eller et pengeinstitut, hvor du har en række forskellige arbejdsopgaver. Det er et karrierejob, hvor du har mulighed for at videreuddanne dig og udvide dine ansvarsområder.


Jobområde

Job inden for salg

Sælgere er samfundsøkonomiens fodfolk. At sælge drejer sig om at skabe forbindelse mellem forskellige økonomiske aktører, og det at være sælger kræver derfor både en karismatisk attitude, en god forståelse for kundens behov og specialviden om de produkter, man sælger. Evner til at knytte en personlig forbindelse og til at videreformidle et budskab er også vigtige, og derfor efterspørges det ofte, at sælgere ud over det handelsfaglige har kommunikationskompetencer.


Jobmuligheder for ledere i hotel- og restaurationsbranchen

Stigende efterspørgsel på uddannet arbejdskraft inden for hotel og restaurationsbranchen, får stadig flere unge til at vælge servicefaget. Karakteristisk for branchen er den altovervejende interesse og kærlighed for faget – læs med og få et indblik i en travl hverdag på et hotel og se med over skulderen, når Mikkel Egelund giver et indblik i sit liv som restauratør.


Job inden for HR

Essensen af Human Resources er arbejdet med mennesker, og det er et vigtigt element i enhver virksomhed eller organisation. En HR-medarbejders centrale funktion består i at skabe et godt arbejdsmiljø og få velfungerende medarbejdere.


Job inden for bank, finans og forsikring

Bank, finans og forsikring er et vidt begreb, men det er måske en branche for dig, hvis du kan lide at have med tal at gøre og mange gange et stort ansvar for at passe på andres penge og rådgive om god økonomi. Det er fællesnævneren, der binder alle job i denne branche sammen.


Job i medicinalindustrien

Helt overordnet kaldes medicinalindustrien også for den farmaceutiske industri, da den omfatter virksomheder, der fremstiller farmaceutiske råvarer og farmaceutiske præparater. Det er blandt andet denne industri, der fremstiller størstedelen af vores medicin - både den kemiske og den biologiske.


Job inden for data

En database består af en samling data, som kan blive sorteret og manipuleret. Det er muligt at sende forespørgsler til databasen, som kan producere information ud fra specifikt data. Mange virksomheder benytter sig af databaser, både internt og eksternt.


Job inden for kommunikation

Kommunikation er mere end blot interaktion mellem en eller flere parter; i takt med den teknologiske udvikling, er kommunikation på tværs af medier blevet en afgørende faktor i erhvervslivet og stadig flere og flere virksomheder søger kommunikationsmedarbejdere. En af de mange nøglefunktioner i jobbet som kommunikationsmedarbejder er at kunne nå en stor gruppe mennesker med sit budskab, uden at tabe nogen på gulvet.


Job inden for industri, håndværk og service

Arbejde inden for industri, håndværk og service spænder meget vidt, men fælles for alle områder er, at du arbejder med et produkt, der er til at tage og føle på. Om du så er med i planlægningen, produktionen, distributionen eller kundekontakten, hører det hele under samme tag.


Job inden for kontor og administration

Administration og kontor er et vidt begreb, men offentlig administration er en fællesbetegnelse for det organisationsapparat som forbereder, udreder og iværksætter beslutninger, som er taget af politiske myndigheder. I vores moderne samfund har den offentlige forvaltning derudover også fået en stadig stigende selvstændig beslutningsmyndighed.


Job inden for kunst og kultur

I et samfund som det danske fylder oplevelsesaktiviteterne en stor del af erhvervslivet. Kunst, kultur og sport er en vare, der produceres på linje med alt andet, og det skaber grundlag for en masse arbejdspladser.


Job inden for markedsføring og PR

Det er et meget vidt begreb at arbejde inden for markedsføring og pr, men fælles for alle arbejdsområder i denne sektor er, at man skal have trangen og talentet for at sælge. Lige meget om det er online markedsføring, SMS-markedsføring eller noget helt tredje, skal man kunne komme igennem med sit budskab.


Job inden for medie og information

Medie og information er et vidt begreb, men det er måske en branche for dig, hvis du kan lide at kommunikere. Det er fællesnævneren, der binder alle job i denne branche sammen. Folk der indsamler og formidler viden og spreder den ud på forskellige platforme og med vidt forskellige dagsordener.


Job inden for regnskab, revision og økonomi

Der findes i alle virksomheder arbejde med regnskabs- og bogføring. Det er der som regel nogle helt bestemte medarbejdere, der beskæftiger sig med.


Job inden for SQL

SQL står for "Structured Query Language" eller på dansk "struktureret forespørgselssprog". SQL er kort sagt et database-sprog.


Job inden for SAP

De fleste kender IBM og Microsoft, men vi kan også være med blandt de tunge software-drenge i Europa. SAP AG er det største europæiske softwarefirma og det fjerdestørste i verden efter Microsoft, IBM og Oracle regnet efter omsætning. Firmaet har hovedsæde i Walldorf, Tyskland.


Job inden for transport og logistik

Beskæftigelse i transport- og logistiksektoren favner meget bredt. Du kan både blive ansat til at udvikle nye strategier og i mere praktiske stillinger som fx speditør eller shippingmedarbejder.


Job inden for management

Ledelse er et essentielt element af enhver organisationsstruktur og væsentlig i alle arbejdsmarkedets sektorer. Ledelsesfunktioner og arbejdsopgaver kan derfor variere, og der er følgelig forskellige tilgange og uddannelser, der kan sikre, at den enkelte leder opnår evnen til professionel ledelse og den fornødne specialisering inden for et givent felt.


Byer

Job i Lyngby-Taarbæk - masser af muligheder

En kulturel by, tæt på København og spækket med underholdning. Udover det har Lyngby-Taarbæk også nogen af Danmarks bedste skoler og uddannelsesinstitutioner.


Job i Vejle - Danmarks hyggeligste handelsby

Med den unikke placering på Østjyllands hovedpulsåre er Vejle et fantastisk sted at bo. Transportmulighederne er perfekte med både tog og motorveje.


Job i Svendborg - Sydfyns perle

Danmarks største virksomhed har sin oprindelse i Svendborg, idet kaptajn Peter Mærsk Møller og sønnen Arnold Peter Møller i 1904 købte et brugt dampskib og efterfølgende dannede A/S Dampskibsselskabet Svendborg. Det senere verdenskendte A.P. Møller-Mærsk.


Job i København - den grønne metropol

København er ikke bare landets handels- og erhvervscentrum, men er også foregangsbyen for mange grønne og innovative tiltag.


Job i Kolding - en af de driftigste handels- og erhvervsbyer

Kolding har med sin centrale placering i det sydjyske opnået status som et af landets mest driftige handels- og erhvervsbyer. Men Kolding har også meget historie bag sig, som du stadig kan opleve i den moderne købstad.


Job i Sønderborg - Sønderjyllands hovedstad

Sønderborg er det absolutte knudepunkt når vi nærmer os den dansk-tyske grænse og hjemsted for egnens største jobmarked. Sønderborg giver en perfekt mulighed for et godt liv – på og uden for arbejdsmarkedet.


Job i Silkeborg - Midtjyllands perle

Med Silkeborgs unikke beliggenhed og flotte natur, giver det mulighed for at kombinere et godt arbejdsliv med en aktiv fritid for hele familien både i højlandet og ude på Silkeborgsøerne eller Gudenåen.


Job i Slagelse – Vestsjællands midtpunkt

Når de fleste mennesker hører ordet Slagelse, tænker de formentlig på håndbold eftersom Anja Andersen trænede det lokale damehold og førte dem til flere triumfer i Champions League.


Job i Rødovre - en ægte forstad

Rødovre kommune er med sin korte afstand til hovedstaden en ægte forstad med alt hvad der tilhører.


Job i Roskilde - et regionalt knudepunkt

Roskilde er et regionalt knudepunkt og en af hovedbyerne på Sjælland med god adgang til alt via dens placering og gode infrastruktur. Derfor er fjordbyen også centrum for både erhverv, kultur og uddannelse, hvilket gør Roskilde til et dejligt sted at bo og arbejde for alle generationer.


Job i Randers - Østjylland

Randers er Danmarks 6. største by med omkring 61.000 indbyggere. Byen ligger i Østjylland ca. 40 km nord for Århus ved udmundingen af Gudenåens nordøstlige ende. I Randers ligger flere større virksomheder indenfor finans, kultur og landsbrug.


Job i Odense - Danmarks naturlige centrum

Danmarks 3. største by, Odense, er placeret i hjertet af Danmark og er som den største i Region Syddanmark er Odense et naturligt centrum for både erhverv, uddannelse, kultur og sport. Det gør Odense til et utroligt dejligt sted at bo og arbejde, uanset hvor i livet du er.


Job i Herning - Vestjyllands hovedstad

Herning er Vestjyllands hovedstad og har med sine knap 46.500 indbyggere gjort sig bemærket både kulturelt og i erhvervslivet. Herning er placeret midt i landet, og der er korte afstande til større byer som f.eks. Århus.


Job i Hillerød - Nordsjælland

Omgivelserne omkring Hillerød er absolut en af byens største forcer. Med Gribskov og Esrum Sø er der rige muligheder for naturoplevelser, løbeture i skoven eller udflugter.


Job i Holbæk - Nordvestsjællands kraftcenter

Holbæk, som går for at være Nordvestsjællands kraftcenter, fortjener mere opmærksomhed end den får i skyggen af hovedstaden. Den sjællandske fjordby har nemlig masser at byde på. Både med hensyn til arbejde og kultur.


Job i Horsens - et helt liv

Den skønne fjordby er centrum for både arbejde, kultur og uddannelse, hvilket gør Horsens til et dejligt sted at bo og arbejde for alle generationer.


Job i Hørsholm – tæt på storbyens puls

Her nyder folk et område med masser af ressourcestærke mennesker og god økonomisk vækst, der skaber ledige stillinger. Med andre ord det perfekte område til at starte både arbejds- og fritidsliv.


Job i Hvidovre - tæt på storbyen

I forhold til et job i København, er der i Hvidovre ikke bare plads til lidt større armbevægelser, det er også billigere og stadigvæk er storbyens bekvemmeligheder lige ved hånden. Med andre ord, en perfekt base for både arbejde og fritid.


Job i Gentofte - masser af overskud

Gentofte er hjemsted for en masse folk med ekstra drive, der forretningsmæssigt sætter gang i området hvilket giver gode muligheder for at finde job i mange forskellige brancher.


Job i Glostrup – tæt på det hele

Det tager kun 17 minutter at nå Hovedbanegården fra Glostrup, hvis man tager S-togets linje B. Der er med andre ord et meget, meget stort ta’ selv-bord af uddannelser og job mere eller mindre lige uden for dørtrinnet.


Job i Fredericia - her går det godt

Med Fredericias placering mere eller mindre midt i Danmark og med gode trafikale årer til det store marked i Tyskland, er der altid gang i væksten og dermed gode muligheder for at finde job.


Job på Frederiksberg - den grønne perle i hovedstaden

Både når det handler om uddannelse og job, finder man næppe et bedre sted end Frederiksberg. Hjemsted for CBS og med stort set alle uddannelsesretninger inden for cykelafstand plus placeringen midt i København, er Danmarks største jobmarked lige for døren. Her er altid ledige stillinger indenfor kort afstand.


Job i Esbjerg - Vestkystens stolthed

Der er mange forskellige typer virksomheder i byen, og alle efterspørger højtuddannet arbejdskraft i stor stil.


Job i Brøndby - Vestegnens perle

Med Brøndbys centrale placering på Vestegnen i udkanten af København er der mulighed for at trække på adskillige tilbud i nærheden.


Job i Ballerup - et triveligt kulturliv

Ballerup kommune er med sin korte afstand til hovedstaden en ægte forstad med alt, hvad dertil hører. Udover de mange muligheder i hovedstaden har Ballerup et triveligt kulturliv og er hjem for mange store virksomheder i it-, medicin-, og finansbranchen.


Job i Næstved - Sjællands største kommune

Næstved kommune er Sjællands største kommune, og Næstved by er med sine omkring 41.600 indbyggere Sjællands femtestørste by. Næstved ligger på Sydsjælland i et meget naturrigt og historisk område.


Job i Herlev - ægte forstadsstemning

Den Københavnske forstad Herlev er Danmarks 4. mindste kommune og ligger ca. 11 km fra hovedstaden. Dette giver gode muligheder for beskæftigelse i storbyen.


Job i Aalborg - vild med verden

Søger du et job i Nordjylland har du gode jobmuligher. Med sine over 105.000 indbyggere er Aalborg Danmarks 4. største by. Her er kultur, Danmarkshistorie og natteliv samlet på ét sted.


Job i Aarhus - Jyllands hovedstad

Aarhus er Danmarks næststørste by og Jyllands hovedstad med over 310.000 indbyggere. Havnebyen har tiltrukket mange store danske virksomheder, men også små butikker og virksomheder klarer sig godt her, fordi aarhusianerne er meget kvalitetsbevidste storbymennesker.


Job i Helsingør - Nordsjællands yderste spids

Helsingør er et af Danmarkshistoriens vigtigste byer, da den med Øresundstolden blev en pengemaskine for kongen i 1400-tallet. I dag er slottet Kronborg på Nordsjællands yderste spids et symbol på kunst og kultur og en seværdighed for turister fra hele verden, der vil se, hvor inspirationen til Shakespeares klassiker Hamlet stammer fra.


Job i Værløse - lidt af Nordsjælland

Værløse er stadig et område med masser af ressourcestærke mennesker og god økonomisk vækst, der skaber jobs samt byder på mange ledige stillinger.


Cookies på StepStone

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra StepStone og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies.