Supana arbejder med at skabe gennemsigtighed i rekrutteringsbranchen

Der er mangel på viden om rekrutteringsbranchen, og det forsøger den københavnske startup-virksomhed Supana at råde bod på med deres anden brancherapport af rekrutteringsbranchen. StepStone har talt med medstifter og direktør, Ulrik Schultz Brix, om brancherapportens formål, udfordringer og forbedringspotentiale.

Supana arbejder med at skabe gennemsigtighed i rekrutteringsbranchen

I september udkom Supanas anden brancherapport af rekrutteringsbranchen, der undersøger leverandører, som rekrutterer medarbejdere, specialister og ledere. Siden har den københavnske startup-virksomhed fået henvendelser fra universitetsstuderende, der bruger brancherapporten som kilde, da der ikke findes andre opgørelser over rekrutteringsbranchen.

Et udtryk for mangel på viden på området, men samtidig eksistensgrundlaget for Supana, som arbejder med at skabe gennemsigtighed i branchen. Det fastslår medstifter og direktør i Supana, Ulrik Schultz Brix, der i næsten 15 år har arbejdet professionelt med udvælgelse, assessment og rekruttering.

- Hvad er formålet med brancherapporten?

»Formålet er at skabe gennemsigtighed i rekrutteringsbranchen, der består af mere end 600 leverandører. Flere af dem er mindre virksomheder, hvor det primære virke ikke er at drive professionel rekrutteringsvirksomhed. Det giver branchen et dårligt rygte og forringer kvaliteten. Derfor har kunderne svært ved at skille skidt fra kanel. Med brancherapporten leverer vi et opslagsværk, der gør det nemmere for kunder og kandidater at gennemskue, hvem der leverer kvalitet,« understreger Ulrik Schultz Brix.

Det undersøger Supana ved at analysere vurderinger fra kunder i branchen samt regnskaber fra de 120 største rekrutteringsvirksomheder.

Brancherapportens udfordringer

Rapporten er et øjebliksbillede

»Brancherapporten er et øjebliksbillede, som principielt er forældet på udgivelsesdatoen. Derfor anbefaler vi kunderne at orientere sig i vores online-udgave, der opdateres med nye kundevurderinger og væsentlige forandringer i rekrutteringsvirksomhederne,« uddyber Ulrik Schultz Brix, der samtidig understreger, at brancherapporten tjener formålet som årligt beslutningsgrundlag.

Et varierende produkt?

Ulrik Schultz Brix afværger, at rekrutteringsvirksomhedernes ydelser opfattes forskelligt af kunderne.

»Vi har faktisk undersøgt, om kunderne oplever ydelserne forskelligt. Er jyder eksempelvis mere konservative end sjællænderne i deres måde at vurdere rekrutteringsvirksomhederne på? Er der forskel på regionerne? Og på brancherne? Ser vi på datagrundlaget i dag, er der ingen betydelige skævheder - så flere fordomme er afkræftet på den konto,« konstaterer Ulrik Schultz Brix.

Overrepræsentation i Københavnsområdet

Besvarelserne i brancherapporten er desuden overrepræsenteret i Københavnsområdet og i fremstillingsindustrien, men ifølge Ulrik Schultz Brix afspejler fordelingen markedet og kunderne.

»Der er flere virksomheder i Københavnsområdet, hvor der er større pres på arbejdsmarkedet og et højere uddannelsesniveau, og flere af rekrutteringsvirksomhedernes kunder er fra fremstillingsindustrien. Selvom vi ønsker en ligelig fordeling, afspejler rapporten i bund og grund branchen,« erklærer Ulrik Schultz Brix.

Ikke-deltagende rekrutteringsvirksomheder

Ulrik Schultz Brix oplever indimellem, at rekrutteringsvirksomheder ikke ønsker at deltage i undersøgelsen, og det undrer ham.

»Jeg tror ikke, at det er et spørgsmål om undersøgelsens kvalitet, men snarere et spørgsmål om, at rekrutteringsvirksomhederne skal afgive kontrol. Det virker en smule fordækt, at flere rekrutteringsvirksomheder ønsker at dække over deres brand. Jeg skal ikke nødvendigvis kunne sige hvorfor, men hvis rekrutteringsvirksomhederne har et brand, der lover kvalitet og professionalisme, og de leverer den ydelse, kan jeg ikke se, hvorfor de ikke tør spørge kunderne om det,« fortæller en tydeligt forundret Ulrik Schultz Brix.

En velment opfordring til at være kritisk

»Brancherapporten er ikke en facitliste, men skal opfordre kunderne til at være kritiske og indsamle oplysninger om branchen fra andre steder end deres netværk. Derfor er brancherapporten en opfordring til at vælge anderledes, end man gjorde i går, hvis rapporten giver et andet billede af branchen, end man forestillede sig. Måske kan rapporten udgøre et stærkere beslutningsgrundlag,« fortæller Ulrik Schultz Brix.

»De fleste virksomheder bruger brancherapporten som et dialogværktøj, når de taler med rekrutteringsvirksomhederne. På den måde kan kunderne stille de rigtige spørgsmål, eksempelvis: Hvorfor virker I ikke innovative i forhold til resten af branchen? Hvorfor ligner det, at I leverer dårligere kvalitet? Her får rekrutteringsvirksomhederne mulighed for at fremsætte deres argumenter, og måske er der en helt naturlig forklaring,« påpeger Ulrik Schultz Brix.

Sådan arbejder Supana med at skabe gennemsigtighed

Vi lytter

»Det kan lyde uambitiøst, men vi gør meget ud af at samle løbende feedback fra rekrutteringsbranchen, kunderne og kandidaterne og spørge dem om, hvad der er meningsfuldt at have med i rapporten. For tanken er, at rapporten skal være et oplæg til beslutning, så alle rapportens interessenter får et bedre beslutningsgrundlag. Men vi skal have ørerne slået ud for at finde ud af, hvad der virker og ikke virker,« erfarer Ulrik Schultz Brix.

Vi udvider

»Vi arbejder hele tiden på at udvide antallet af respondenter og sikre den bedst mulige dækning i forhold til erhvervsdemografien i Danmark. Jo flere rekrutteringsvirksomheder, des bedre overblik over branchen. Derfor skal datagrundlaget hele tiden styrkes – meget gerne uafhængigt af, om kunderne er blevet opfordret til at besvare spørgeskemaet eller ej. Vi skal også blive bedre til at sprede budskabet om, at videndeling kommer alle til gode. Men i en travl hverdag oplever vi desværre, at budskabet forsvinder i en fyldt indbakke,« forklarer Ulrik Schultz Brix.

Vi samarbejder

»Vi har et løbende samarbejde med studerende og forskere på universiteterne om rapporten og metoden, så vi sikrer os, at vi holder os skarpe på det metodiske. Metodikken er ofte den samme, men vi bliver klogere på, om vi spørger ind til det rigtige, og om spørgerammen skal udvikles og styrkes. Vi måler også spørgerammen, så overlappende spørgsmål, der ikke bidrager yderligere til forklaringerne, fjernes. Derudover har vi fokus på vores data. Er respondenterne i en position, hvor de har lov til at ytre sig, og findes de i virkeligheden? Vi stiller konstant skarpt på gyldigheden af vores rapport,« afslutter Ulrik Schultz Brix.

Hvis du har lyst til at læse Supanas brancherapport, kan den downloades her.

Publiceret 19-10-2016


Cookies på StepStone

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra StepStone og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies.