StepStone CV-database

StepStone har over 5.000 aktive CV'er – se hvordan, de fordeler sig her.

Kilde: CV-databasen – november 2021