Handelsbetingelser (Gældende fra 1. september 2021)

Generelle vilkår

Tilbud og priser

Samarbejdsaftaler og tilbud om mængdekøb sker på baggrund af den til enhver tid gældende prisliste for StepStone, med mindre andet er aftalt i tilbuddet. Alle tilbud er ekskl. moms og kun gældende ved skriftlig accept inden 14 dage fra tilbuddets datering. Tilbud, der ikke accepteres senest 14 dage efter fremsendelsen, bortfalder, medmindre andet er aftalt skriftligt.

Samarbejdsaftaler udløber senest 12 måneder efter aftaledato og ubrugte produkter refunderes som udgangspunkt ikke. Rammeaftaler, baseret på et estimeret forbrug af jobannoncer 12 måneder frem, kan indgås i særlige tilfælde. Ved periodens afslutning efterfaktureres evt. ubrugte jobannoncer op til den estimerede mængde. Produkter, der købes for 12 måneder ad gangen, kan ikke afbrydes i perioden, og et evt. ophør med brug af produkterne medfører ikke refusion eller forholdsmæssig tilbagebetaling. StepStone forbeholder sig dog ret til i særlige tilfælde at opsige samarbejdsaftaler eller annoncer før tid mod at tilbagebetale en forholdsmæssig del af beløbet.

Betalingsbetingelser

Den normale kredittid for jobannoncer og samarbejdsaftaler er netto kontant 30 dage fra fakturadato. Ved overskridelse af forfaldsdatoen forbeholder StepStone sig ret til at opkræve et rykkergebyr og beregne en rente på 1,5% pr. måned.

StepStones ejerskab og kundens brugsret

StepStone har den fuldstændige ophavsret, adkomst og alle andre rettigheder til sine produkter, herunder retten til personoplysninger og anden data, som indsamles og opbevares i forbindelse med produkterne. StepStone ejer således og er dataansvarlig for personoplysningerne, som behandles i forbindelse med produkterne.

Du/din virksomhed har ret til at bruge StepStones produkter i det omfang og på de betingelser, som det er aftalt mellem parterne, herunder ret til at tilgå de relevante personoplysninger. Du er selvstændigt dataansvarlig for de personoplysninger, som indsamles fra StepStone af dig/din virksomhed.

Efter videregivelse til dig opbevarer og behandler StepStone fortsat de videregivne data og personoplysninger i forbindelse med produkterne. StepStone bevarer således ejendomsretten til data i forbindelse med produkterne og er fortsat selvstændigt dataansvarlig for personoplysninger, som StepStone behandler i forbindelse med produkterne.

Stillingsannoncering

I StepStone optages kun annoncer med tilbud om ledige stillinger. Alle annoncer bliver placeret i de kategorier og geografiske områder, som StepStone vurderer relevante ud fra jobannonceteksten. Samtidig bliver alle annoncer indrykket efter princippet, at der skal være én stilling per annonce. Alle annoncer skal overholde de love og regler, der er gældende for stillingsopslag. StepStone forbeholder sig ret til at nægte optagelse af annoncer, der strider mod gældende love og bestemmelser eller mod hensynet til brugeren eller StepStones interesse. StepStone påtager sig dog intet ansvar for visning af annoncer, der er i strid med lovgivningen.

Annonceringsperiode

Annoncen er online til ansøgningsfristen - dog max 28 dage fra den dag, annoncen bliver lagt online. Yderligere information om produkterne findes under produktbeskrivelserne, som du finder her.

Basis annonce

Annoncen placeres på stepstone.dk i de kategorier og geografiske områder, som StepStone vurderer relevante ud fra jobannonceteksten. Størrelsen på selve jobannoncen er ubegrænset, med en max. størrelse på appetizeren på 350 tegn eller ca. 5 linjer.

Reklamationer

Reklamationer skal fremsættes senest en uge efter annoncens første visningsdag.

Regningsreklamationer skal fremsættes umiddelbart efter regningens modtagelse.

Fejl og mangler ved annoncen, som ikke skyldes annoncøren eller dennes reklamebureau, vil efter StepStones skøn blive godtgjort ved ekstra eksponering af annoncen. Kun i særlige tilfælde vil en del af det fakturerede beløb blive godskrevet. En godskrivelse kan aldrig overstige det for annoncen fakturerede beløb.

StepStones rettigheder

StepStone forbeholder sig ret til at ændre et bestilt annoncedesign eller en jobannonce, såfremt tekniske hensyn kræver det, eller jobannoncen ikke overholder gældende love og bestemmelser.

StepStone er berettiget, men ikke forpligtet til at publicere annoncer i andre medier eller at distribuere annoncer til tredjeparter til publicering andre steder. Til dette formål samarbejder StepStone med mediepartnere og partnersites, uden at der anmodes om forudgående tilladelse fra kunden. StepStone kan fremsende en liste over samarbejdende mediepartnere, hvis det ønskes.

Scanningsaftale

Ved bestilling af servicen "Scanning", kopierer StepStone jobannoncerne på din/din virksomheds hjemmeside, så længe kontraktperioden varer.

StepStone sletter publicerede jobannoncer, efter de er blevet slettet fra din/din virksomheds hjemmeside – dog senest ved udløb af den annonceringsperiode der er aftalt i kontrakten.

StepStone QuickApply

StepStone QuickApply er et gratis online ansøgningssystem, der kan benyttes, når du har en annonce på stepstone.dk.

StepStone QuickApply aktiveres, når annoncen bliver lagt online. Adgang til QuickApply-sagen udløber 90 dage efter ansøgningsfristen. Det er muligt at genåbne adgangen inden for 90 dage, efter der er lukket for adgangen til QuickApply-sagen, og da maksimalt 10 arbejdsdage.

QuickApply kan ikke benyttes på anonyme annoncer, dvs. på annoncer hvor der ikke er oplyst hverken navn på arbejdsplads eller navn på den virksomhed der står for rekrutteringen.

Ansøgningssystemet indeholder personoplysninger, som skal behandles strengt fortroligt. Du forpligter dig til at overholde gældende love og regler om databeskyttelse og ansættelsesforhold, herunder lov om forbud mod forskelsbehandling.

Enhver pligt til at lade sig registrere, eller opnå godkendelse hos offentlige myndigheder med henblik på at indsamle og overvåge personoplysninger, skal efterkommes for din/din virksomheds regning.

StepStone forbeholder sig retten til at kontakte de ansøgere, som du/din virksomhed ikke ansætter, med jobtilbud fra andre virksomheder.

Søgning i CV-databasen

Når du har en annonce på stepstone.dk, kan du kontakte og ansætte kandidater gennem StepStones CV-database til de opgaver, som er annonceret i annoncen.

Du er indforstået med, at StepStone registrerer, hvilke kandidater du kontakter via CV-databasen, og at StepStone har adgang til at læse alle e-mails afsendt via CV-databasen.

Alle henvendelser til personer i CV-databasen skal være baseret på reelle og konkrete jobmuligheder. Henvendelser med opfordring til registrering af CV i andre CV-databaser accepteres ikke.

Hvis du selv forestår søgning i og anmodninger fra CV-databasen: Anmodninger kan ikke tilbagekaldes, og StepStone kan ikke gøres ansvarlig for fejlindtastning og anmodninger, der er foretaget af dig selv. StepStone indestår ikke for rigtigheden i kandidatens data, og StepStone kan ikke drages til ansvar for, at henvendelsen ikke resulterer i en ansættelse.

StepStones CV-database indeholder personoplysninger og andre data, som skal behandles strengt fortroligt. Selvom CV’erne i CV-databasen er anonyme, kan det alligevel ske, at man genkender en person. Det kan fx være, at man får kendskab til, at en kollega eller underordnet søger andet arbejde. Du forpligter dig til under ingen omstændigheder at bruge eller misbruge sådanne oplysninger på en måde, som kan være til skade for den pågældende.

Visuelle produkter

Billedmateriale til visuelle produkter

StepStone forbeholder sig retten til at finde billedmateriale til opsætning af visuelle annonceprodukter på din/din virksomheds hjemmeside, såfremt dette ikke fremsendes.

Uanset om du selv sender materiale, eller om StepStone finder det på jeres hjemmeside, er det dig/din virksomhed, der er ansvarlig for, at billedmaterialet i det godkendte visuelle produkt må bruges og er i overensstemmelse med de gældende regler, herunder reglerne for persondata. Det er også dit/din virksomheds ansvar at gøre StepStone opmærksom på, hvis et samtykke til billedmateriale bliver trukket tilbage. (Yderligere information om vores visuelle produkter finder du her.)

Korrektur på visuelle- og employer branding-produkter

Medmindre andet er aftalt, gælder det for alle visuelle- og employer branding-produkter, at kun de første to korrektur-/rettegange er gratis for dig/din virksomhed. Det vil sige, at ved alle rettegange udover de første to, forbeholder StepStone sig retten til at fakturere det antal timer, a kr. 1000,- ekskl. moms, som modsvarer StepStones arbejde.

Det er op til dig/din virksomhed selv at tjekke, om I har særlige regler mht. foto, tilladelser og deslige. StepStone påtager sig intet ansvar for materiale, som er i strid med gældende regler, interne eller eksterne, herunder reglerne for persondata (yderligere information om vores visuelle produkter finder du her.)

Visuelle produkter, ex produkter med medarbejderfotos, offentliggjort på stepstone.dk kan blive delt af andre på sociale medier o.l. I det tilfælde er StepStone ikke dataansvarlig.

Generelt om personoplysninger

StepStone behandler, i medfør af aftale med dig/din virksomhed om køb af produkter og anvendelse af vores services, de personoplysninger, der er nødvendige for leverancen.

I StepStones persondatapolitik for arbejdsgivere kan du læse til hvilke formål, vi behandler personoplysninger, hvordan vi passer på de oplysninger vi modtager samt hvilke rettigheder du har.

Har du spørgsmål til behandlingen af personoplysninger og dine muligheder, kan du skrive til dpo@stepstone.dk eller ringe på tlf. 72 45 90 56.

Telefonsupport

Du kan kontakte os på tlf. 72 25 15 25. . Kontoret har åbent mandag-torsdag: kl. 8.30-16.30 og fredag: kl. 08:30-16:00.

Du kan se den tidligere version af disse betingelser her