Tre myter om stress og fire råd til ud­vik­len­de pauser

Er du blandt dem, som synes det hele går lidt stærkt på job, og ønsker at sænke tempoet? Så læs med her, hvor forfatter og foredragsholder Helle Hein afliver myter om stress og giver dig fire gode råd til at holde bedre pauser på arbejdetForfatter og foredragsholder, Helle Hein, kommer med et nyt perspektiv på stress i sin nye bog fra 2023 ”En giftig stresscocktail – Når stress skyldes mangel på mening” som du kan læse uddrag af her

Her forsøger hun at gøre op med tre myter om stress.

For det første mener hun, at vi en gang for alle skal gøre op med, at arbejdsrelateret stress bor i individet.

- Stresssymptomerne bor i den person, der bliver ramt af stress, men årsagen til stress bor i konteksten, og når vi snakker arbejdsrelateret stress, så er konteksten lig med rammerne for arbejdet og opgaveløsningen, det er der, vi skal lede efter årsager og løsninger, fortæller hun på sin YouTubekanal.

- Men det, der alt for ofte sker, er, at virksomheder sender stressramte ud fra arbejdspladsen hen til en psykolog eller stresscoach, som ikke kan gøre meget andet end at udstyre den stressramte med nogle coping-strategier, og så ender vi med at placere alt for stor del af ansvaret hos den stressramte. Men problemet skal jo løses, der hvor det opstår, ikke der hvor konsekvenserne og symptomerne på problemet viser sig.

For det andet vil hun skal vi gøre op med, at stress er noget, der rammer ikke-robuste mennesker.

Mange steder udbyder man kurser i, hvordan man øger sin resiliens. Så bliver resiliens til kuren mod stress, og det er i min optik en falliterklæring, for så er man igen i gang med at placere ansvaret hos den stressramte i stedet for at tackle problemet der, hvor det opstår, på arbejdspladsen, fortæller hun.

Hun fremhæver, at stress opstår i mødet mellem opgaven, individet og rammerne for arbejdet. Alt efter, hvordan de tre ting mixes, kan det enten skabe mening, engagement og robusthed i arbejdet eller en giftig cocktail af meningstab, sygefravær og stress.

Kilde: Helle Heins bog En giftig stresscocktail

Søger du ligevægt eller spænding?

Helle Hein vil for det tredje gøre op med den klassiske stressforståelse - for er forskellige og stresses af forskellige ting.

Hun arbejder med to arketyper – dem der søger ligevægt og dem der søger spænding. Og mens stress de ligevægtssøgende, som helst går direkte efter målet uden svinkeærinder, kan opstå på grund af ubalance mellem krav og individets ressourcer - så kan manglende mening og udfordringer være den udløsende årsag de spændingssøgende, som finder arbejdsglæde ved at udforske krogene i den kreative og analytiske proces.

Er du overvejende ligevægtssøgende, befinder du dig bedst i en eller anden form for ligevægt, og du træder ud af din komfortzone, hvis kravene overstiger dine ressourcer – hvilket er det vi traditionelt forbinder med stress. Det kan ske ved store forandringer og voldsomme arbejdsbelastninger, hvor du pludselig skal arbejde på nye måder.

Modsat er der de spændingssøgende, som bliver stresset af helt andre årsager; nemlig manglen på mening og faglige udfordringer. De får energi af at løse komplekse opgaver og kan udholde store belastninger, så længe de opleves som meningsfyldte.

Fire råd til udviklende pauser

Ifølge en Norstat-undersøgelse lavet for Business Danmark tidligere på året, fortæller hver tredje danske lønmodtager, at de arbejder nonstop uden pauser. Dermed får du ikke tanket ny fysisk og mental energi til at være effektiv resten af arbejdsdagen.

  • 1. Book kun 70 pct. af din arbejdskalender med opgaver – så er du 100 pct. effektiv og der er plads til uforudsete opgaver, som altid dukker op.
  • 2. Sæt tid af i din kalender til tænketid, så du ikke bare drukner i drift. Brug tiden til udvikling og overvej om du kan løse dine opgaver bedre og mere effektivt.
  • 3. Brug for eksempel Pomodoro-teknikken hvor du arbejder i 25 minutters sprints afløst af fem minutters pause.
  • 4. Drik en kop kaffe med dine kolleger fremfor alene foran skærmen. Det er ofte her nye ideer opstår som rækker ud over vores egen næsetip.