Guide til dit CV som leder

CV’et viser – med dine kompetencer og din erfaring – om du er kvalificeret til at varetage den ledelsesopgave, som virksomheden ønsker. På den måde er dit CV en adgangsbillet til en forestående jobsamtale og ultimativt lederjobbet, du søger.

Lær at skrive et CV

Det er ikke længe, arbejdsgiver bruger på at orientere sig i dit CV. Derfor skal du på en nem og overskuelig måde skabe indblik i din erhvervserfaring, uddannelse, færdigheder og ikke mindst de resultater, du har skabt, som gør dig relevant i lederrollen.

Tre råd at starte på

Du ved måske ikke, hvor du begynder, når du skal forme dit CV til ledergerningen. Men med vores Q&A kan du finde svarene på de mest gængse spørgsmål om CV-opbygning, og vi begynder med tre råd til, hvor du kan starte:

  • Skab et brutto-CV, der lister alle dine kompetencer og erfaringer. Ud fra det kan du udvælge, fremhæve og uddybe det, der er mest relevante for det lederjob, du søger.
  • Tilpas dit CV, så det matcher og målrettes det lederjob, du søger. Det øger arbejdsgivers interesse, at du har gjort dig den umage.
  • Skriv dit CV i omvendt kronologisk rækkefølge, så din nyeste erhvervserfaring og uddannelse står først.

Opret dit CV på StepStone
Opret CV

Gode råd til dit CV som leder


Dit CV skildrer din erfaring og uddannelse, men opridser også de færdigheder, du har oparbejdet. Til forskel fra ansøgningen, der er fremadskuende, er CV’et derfor bagudrettet. Det beskriver de resultater, du har opnået, og de kompetencer, du har erhvervet dig, i løbet af dit arbejds- og studieliv.

Dit CV skal altså fokusere på dine vigtigste kompetencer og resultater i dit arbejdsliv, og ansøgningens formål er at sætte dem i kontekst til det lederjob, du søger. Se også vores guide til at formulere den gode ansøgning.Se også vores guide til at formulere den gode ansøgning..

CV’et skal altså fokusere på det vigtigste, du har opnået. Og det kan du så uddybe i selve ansøgningen.

Brug en skabelon til et program, du er tryg ved. Word er ligetil for de fleste, men har du kompetencer udi Adobe, kan du også bruge InDesign. Uanset hvad du benytter, er det en god idé at oprette dit CV i StepStones database. Det er lige til at gå til.

Opret dit CV – helt gratis..

Når du opremser din erhvervserfaring og dine uddannelser, giver det bedst mening at liste dem i omvendt kronologisk rækkefølge, dvs. dine nyeste erfaringer først. Husk også at datere både erfaring og uddannelser, så arbejdsgiver nemt kan danne sig et overblik over dine kvalifikationer – og hurtigt kan se dig i rollen som chef i virksomheden.

Som det også gør sig gældende med din ansøgning, bør du også bruge formatering til at opdele dit CV i relevante afsnit, fx fed, kursiv eller ved hjælp af relevante underoverskrifter. Det kan også skabe overblik at benytte punktform ved opremsning.

Længden på dit eget CV afhænger af mængden af relevant erfaring, du gerne vil præsentere arbejdsgiver for. Det vigtigste er naturligvis, at du får illustreret de kompetencer og resultater, der repræsenterer dig som leder.

Modsat ansøgningen, der ikke bør være alt for lang, må et CV gerne være 1-4 sider. Et langt CV betyder dog ikke et overfyldt CV, og det er stadig essentielt, at det er nemt og overskueligt. Husk at bruge passende formatering, underoverskrifter og punktformer, når det er relevant.

Dit professionelle CV kan indeholde følgende afsnit:

Introduktion:

Indled dit CV med en kort præsentation på 5-10 linjer, der skildrer din profil, og hvem du er som chef. Hav lederjobbet, du søger, in mente, når du skal vurdere, om din introduktion er relevant.

Erhvervserfaring:

List dine ansættelser i omvendt kronologisk rækkefølge og oprems herunder dine primære arbejdsopgaver i jobbet, men endnu vigtigere de resultater, du skabte i jobbet. Det er vigtigt for en kommende arbejdsgiver at få indblik i, hvordan du skaber resultater, fx ved at lede og skabe følgeskab hos andre.

Skriv også, hvordan lige præcis den virksomhed, du søger hos, får gavn af dine kompetencer. Vis ved hjælp af beretninger fra dit arbejdsliv, at du er i stand til at sætte dine kompetencer i spil i dit potentielt nye lederjob.

Uddannelser:

Nævn dine seneste uddannelser, og hvis de ikke er selvforklarende, kan du sætte ord på de kompetencer og den praktiske erfaring, uddannelsen har givet dig. Fremhæv og uddyb det, der er relevant for lederjobbet, du søger.

Kurser:

Har du taget relevante kurser, der er væsentlige for dit virke som chef, kan du kort nævne dem og hvilke kompetencer de har styrket.

IT:

Er dine IT-kundskaber relevante for jobbet som leder, så husk at nævne dem.

Resultater:

Et af de vigtigste punkter når du skriver dit CV er, at du nævner de forskellige resultater som du har opnået, og ikke mindst hvordan du har opnået dem. Dette er måske de vigtigste punkter på dit cv, da det er her du kan fortælle omkring de opgaver du har måtte påtage dig som leder.

Sprog:

Nævn de sprog, du mestrer – og gerne på hvilket niveau – hvis det er relevant for jobbet.

Referencer:

Har du referencer fra tidligere kolleger eller chefer, kan du angive kontaktoplysninger, så arbejdsgiver kan gøre brug af dem.

Andet:

Tænk over, om der er andre forhold, der er relevante i lederjobbet, du søger – og medtag det, hvis du vurderer, at andet er væsentligt at have på dit CV.

Hvis du har lavet frivilligt arbejde, så kan det være med til at fortælle noget om hvem du er som person, og det kan også give nogle andre personlige kompetencer.

Det er ikke altid, ansættende ledere beder om en ansøgning i en ansættelsesproces – indimellem er alt, de vil se, et CV. I de tilfælde er det en god idé at skrive et motiveret CV, hvor du placerer en del af indholdet, du ellers ville skrive i din ansøgning, i dit CV.

Men hvad skal der egentlig stå i en god ansøgning? Find inspiration i vores guide til den gode ansøgning. Find inspiration i vores guide til den gode ansøgning.