Sådan skriver du en god ansøgning som leder

Ser du det helt rigtige lederjob, er en velskrevet ansøgning et vigtigt værktøj til at illustrere, hvordan du kan bidrage som chef i jobbet – og din motivation for at entrere ledelsesgerningen og få personaleansvar.

Jobsamtalen

Gode råd til at lande lederjobbet

Har du ambitioner om at blive chef, har vi samlet, hvad du skal bruge for at stå så stærkt som muligt i arbejdet med dine ansøgninger. Du finder både gode råd, tips og tricks, men også en skabelon og eksempler på den gode ansøgning som tager udgangspunkt i den konkrete stilling.

Ansøgning – skabelon
Word

Benytter du vores ansøgningsskabelon, så lad den være en inspiration til, hvad der kan være relevant at skrive i en jobansøgning som leder – ikke en facitliste. Brug den med omhu og personliggør den med dine egne ord og vendinger. Du ved bedst, hvordan du præsenterer dig selv og din ønskede ledelsesstil.

Kunne du tænke dig viden om at søge job uopfordret, kan du læse mere i vores guide til uopfordrede ansøgninger.

god til at lytte

Hvad er en god ansøgning?

Før du sætter dig til tasterne, og tilfældige erfaringer og motivationsfaktorer nedfældes, er det en god idé at holde for øje, at en ansøgning og et CV er to forskellige typer jobsøgningsmateriale.

Hvor dit CV er bagudrettet, er din ansøgning fremadskuende. Det betyder, at din ansøgning ikke sætter fokus på, hvad du har erhvervet dig af erfaringer, uddannelser og kurser, men i stedet fokuserer på det værdibidrag og de personlige kompetencer, du vil bringe til bordet som chef fremadrettet.

En god motiveret ansøgning reflekterer altså over indholdet i CV’et, og hvordan det kan berige en ny arbejdsplads med dig i rollen som leder.

Opret dit CV på StepStone
Opret CV

Opbygning af din ansøgning som leder

Ansøgninger er ansøgninger – også selvom jobbet som chef føles helt anderledes end andre job, du har søgt. Her får du indsigt i nogle af de mest gængse overvejelser, når det kommer til opbygning af din ansøgning.

Som tommelfingerregel bør din ansøgning ikke være mere end én side eller max 500 ord. Ansøgningen er nemlig en fin øvelse i at komme til kernen af det, du kan bidrage med som leder – og være nøjagtig i formuleringen af din motivation for jobbet samt beskrivelsen af dine faglige kompetencer Hold for øje, at du omsætter din kunnen til et fremtidigt værdibidrag. Svar altid på: Hvilket værdi vil en kommende arbejdsgiver nyde godt af med dig ved roret?

At din ansøgning er nem og overskuelig er vigtigt, fordi arbejdsgivere hurtigt skal kunne orientere dig i den. Du kan fx sørge for at:

  • inddele ansøgningen i afsnit
  • bruge underoverskrifter
  • fremhæve ord med formatering, fx fed eller kursiv
  • bruge punktform ved opremsning.

Ansøgning til jobbet som [jobtitel]

Derfor drømmer jeg om ledergerningen
[…]

Det kan jeg bidrage med i rollen som leder
[…]

Sådan er jeg som person – og leder
[…]

En passende længde og et godt overblik er kun muligt, hvis du gør dig umage for at skrive så præcist som muligt. Det betyder, at du skal undgå fyldord. Ofte kan du skære op mod en femtedel af din tekst væk, og den vil stadig fortælle samme historie. Brug tid på at gå den igennem.

Har du mulighed for at få en, du kender, til at læse ansøgningen igennem, er det altid en god idé. Andre spotter nemmere fx gentagelser eller upræcise formuleringer.


Hvad kan din ansøgning indeholde?

Nedenfor kan du få idéer til indholdet i din lederansøgning. Udvælg dem, du mener, passer til jobbet. Uanset hvad er vores bedste råd, at du altid holder fokus på motivation og resultater – så din værdi som chef er tydelig.

Hvorfor søger du jobbet som leder? Hvad finder du interessant ved ledelsesfaget og den virksomhed, du søger hos? Det vil de fleste, der sidder på den anden side af bordet, gerne vide som noget af det første.

Gør dig umage og tænk over, hvordan du kan præsentere din motivation. Stemmer virksomhedens værdisæt fx overens med dine egne personlige værdier og ønskede ledelsesstil? Tænk over, hvorfor du finder arbejdspladsen attraktiv.

Om det er inddragelse af virksomhedens produkter, services, mission eller vision, er det altid en god idé at lade dit kendskab til virksomheden fremgå tydeligt af ansøgningen. Det viser arbejdsgiver, at du har gjort en indsats for at lære virksomheden at kende.

Som kommende leder er det også vigtigt, at du, inden du søger jobbet, afgør, om du kan identificere dig med virksomhedens strategiske retning og kerneværdier. Det er trods alt det, du skal repræsentere i jobbet.

Når du har fundet et lederjob, du gerne vil søge, er det en god idé at læse jobannoncen grundigt igennem og notere de ord fra annoncen, der matcher din profil – og genbruge dem i din ansøgning.

På den måde øver du dig i at oversætte dine kompetencer til virksomhedens behov, men du viser også virksomheden, at I taler samme ’sprog’.

Hvis der er noget, en chef skal kunne, er det at skabe resultater – som oftest på vegne af en hel afdeling, der skal ledes mod samme mål. Derfor indeholder den gode lederansøgning også eksempler på de vigtigste resultater, du har skabt i tidens løb, og som er relevante for det lederjob, du søger.

Når du ’svarer’ på jobannoncen med din ansøgning, skal du altså sørge for at bakke din fortælling op med eksempler fra dit arbejdsliv. Hvad har du udrettet, som du er særligt stolt af, og som vil gøre dig til en dygtig leder?

Det nemt at gentage, hvad der står i jobannoncen, når du skriver din ansøgning, men det har ikke stor gennemslagskraft

Brug i stedet for tid på at forklare, hvordan dine kompetencer kommer til udtryk i dit arbejdsliv – og hvilke oplevelser, fra dit nuværende arbejdsliv, der har gjort det tydeligt for dig, at du vil være en god leder.

Sig ikke ”jeg er god til at lede andre”, men fortæl, hvad du konkret har udrettet, hvor dine kollegers følgeskab var af afgørende betydning – og i øvrigt din fortjeneste.

Det er naturligvis en god idé at skrive, hvem du er som leder og menneske. Du kan både bruge dine egne ord, men du kan også indhente udtalelser fra kolleger eller en tidligere chef, der kan give et blik i, hvem du er som kollega og arbejdsperson.


Eksempler på ansøgninger


teamleder
PDF
chef for sundhed
PDF