Den gode, ordentlige opsigelse

Det er en svær og vigtig beslutning at sige op, men uanset bevæggrunden er der flere forhold, du kan overveje for at håndtere processen professionelt. Her får du vores råd til at komme bedst muligt gennem din opsigelse.

Jobsamtalen

I forbindelse med din opsigelse er det oplagt at opdatere dit CV og tilføje de kompetencer, du har erhvervet dig i dit seneste job – og som en ny arbejdsgiver vil få gavn af, hvis de ansætter dig som leder.


Opret eller opdater dit CV

Få svar på disse spørgsmål her på siden

Hvordan siger du dit job op?

Der vil i løbet af enhver karriere opstå tvivl, der fører til spørgsmålet: Er jeg det rigtige sted? Er svaret ’nej’, kan du i første omgang overveje, om dialog med din nuværende arbejdsgiver kan være et sted at starte – eller om nye græsgange er nødvendige.

Uanset hvad er det vigtigt at overveje en opsigelse grundigt:

  • Hvad drømmer jeg i virkeligheden om i mit arbejdsliv?
  • Er opsigelse den rigtige vej at gå for mig?
  • Bidrager et jobskifte til min ønskede faglige og personlige udvikling?

En opsigelse er, udover en personlig beslutning, også en formalitet, der skal kunne dokumenteres. Derfor skal du udarbejde en skriftlig opsigelse, når beslutningen er truffet. Den skriftlige opsigelse skal du fremlægge for din arbejdsgiver – enten som et opsigelsesbrev eller en e-mail.
Det udviser stor professionalisme, at du planlægger, hvordan du vil aflevere din opsigelse. Gør det personligt til et møde med din nærmeste leder – på et passende sted og tidspunkt – hvor I har mulighed for at tale sammen om dine overvejelser. Selvom du ikke har pligt til at begrunde din opsigelse, efterlader det jeres relation et helt andet sted, hvis du tager dig tid til at forklare dit valg.
Du har måske forsøgt at forestille dig, hvordan arbejdsgiver vil tage imod beskeden om din opsigelse – og måske kender du din nærmeste leder godt nok til at kende udfaldet. Uanset hvad reaktionen på din opsigelse måtte være, er det vigtigt, at du hviler i beslutningen, udviser stor professionalisme og ro.
Når du siger op, er det en god idé at kende dit opsigelsesvarsel, dvs. hvor længe du skal bestride stillingen, efter du har sagt op. De fleste har en måneds opsigelse, når de selv siger op, men det kan afhænge af din kontrakt eller overenskomst.
For at efterlade det bedste indtryk hos arbejdsgiver, er det vigtigt, at du får afsluttet de opgaver og projekter, du er i gang med – eller i de mindste får dem overleveret til kolleger, der enten skal oplæres eller overtage ansvaret på dem, når du ikke længere arbejder i virksomheden.

Hvis der er for mange, er det din nærmeste leders ansvar at prioritere, hvad du skal løse først. Tilbyd et overblik over afsluttede og uafsluttede arbejdsopgaver, du kan overlevere på din sidste arbejdsdag.
En opsigelse betyder ikke, at du skal bryde kontakten med gode kolleger fra din tid i virksomheden. Den tid, du har været ansat, har du formentlig opbygget og udvidet dit professionelle netværk – og det kan gavne dig i fremtiden. Så sørg for at pleje dine relationer, bevar kontakterne og vær åben overfor, at I måske mødes på et andet tidspunkt i jeres arbejdsliv.

Hvordan skriver du en god opsigelse?

Hold din opsigelse kort og formel – og gem detaljerne om dine bevæggrunde til mødet med din nærmeste leder.

  • Din opsigelse bør altid omfatte følgende:
  • Dato for opsigelse.
  • Dit navn, din jobtitel og afdeling.

Husk, at en opsigelse også er en formalitet, så send den enten på mail eller skriv den ud, så både du og nærmeste leder har dokumentation for din opsigelse på plads. På den måde sikrer du, at du har overholdt din del af ansættelsesaftalen.

Eksempel på et opsigelsesbrev

[Virksomhedens navn]
[Adresse]
[Dato]

Kære [modtager]
Jeg har pr. dags dato valgt at opsige min stilling som [jobtitel] hos [virksomhed].

Tak for den faglige og personlige udvikling, som ansættelsen har understøttet – og jeg ønsker alle i [virksomhed] det bedste fremover.

Med venlig hilsen,
[Underskrift]
[Navn]