14 job matcher din søgning 14 job fundet

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Fredensborg Kommune

Områdeleder til helt ny, teamorienteret ledelsesstruktur

Vil du være med til at gøre en helt ny ledelsesform succesfuld i en dygtig gruppe af kolleger og i tæt samarbejde med én anden områdeleder? Du har noget ledelseserfaring – måske som teamleder, hvor du gerne vil tage næste skridt, eller måske er du allerede leder og vil gerne tilbage til kerneledelse.

Fredensborg Kommune

Områdeleder til Nivågruppen – vil du lede på en helt ny måde?

Kunne du tænke dig at nytænke ledelse i en helt ny teamstruktur? En struktur, hvor vores hjælpere, som kender borgerne allerbedst, får en stærkere stemme, og vores assistenter og sygeplejersker er faglige fyrtårne? I hverdagen vil du stå for at udvikle og sikre den faglige kvalitet gennem den direkte personaleledelse.

Tårnby Kommune

Teamleder søges til Hjemmeplejen (Genopslag)

Tårnby Kommunes Hjemmepleje søger en teamleder, som vil være medvirkende til at sætte en retning, hvor vi arbejder målrettet på at skabe en værdifuld hverdag for borgerne. Det er en dagvagtstilling, men du vil skulle lede aftenhjemmeplejen, hvor medarbejderne har et stort ønske om ledelse – så du kan glæde dig til at blive taget godt imod.

Norddjurs Kommune
Grenaa Se rejsetid

Leder til Plejecenter Fuglsanggården og demensområdet

Vi søger en centerleder, som sammen med os vil udvikle Plejecenter Fuglsanggården og demensområdet i Norddjurs Kommune, og som leder ud fra vores værdier tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab. Vi tilbyder bl.a. et godt og veltilrettelagt introduktionsforløb samt mulighed for relevant efteruddannelse .

Statens Serum Institut
Copenhagen Se rejsetid

Head of Department of Congenital Disorders

Can you lead the neonatal screening of all newborns in Denmark for serious congenital disorders and facilitate early treatment, thus preventing serious permanent injury of the child? We are looking for a visionary medical leader with strong research competencies and documented experience with research management.

Halsnæs Kommune
Frederiksværk Se rejsetid

Leder af Visitationen i Sundhed og Ældre i Halsnæs Kommune

Kan du, vil du, og er du den leder, der tør lede Visitationen i Sundhed og Ældre ind i fremtiden, hvor en ny Sundhedslov og en ny Ældrelov ser dagens lys? Har du en god personlig autoritet, ledelses- og projektledelseserfaring, erfaring med økonomistyring og en god portion sund humor?

Nordfyns Kommune
Otterup Se rejsetid

Afdelingsleder til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Til dig, som er en leder, der kan lide at være i udvikling og sætter pris på at lede fagligt kompetente fagpersoner i en PPR-afdeling, så er stillingen hér. Personalegruppen, du skal lede, består af psykologer, tale-høre-konsulenter, ergoterapeuter, fysioterapeuter, specialpædagog, sprogkonsulent og koordinator.

Gentofte Kommune
Charlottenlund og Vangede Se rejsetid

Forstander til Gentofte Kommunes dagcentre

Som forstander for dagcentrene vil du blive en del af et ledelsesteam på to, forstander og stedfortrædende forstander, der i tæt samarbejde står for personaleledelsen og udviklingen i afdelingen. Du skal have ledelseserfaring og en sundheds- eller socialfaglig uddannelsesbaggrund.

Hjørring Kommune
Hirtshals Se rejsetid

Motiverende og inspirerende afdelingsleder til Ældrecenter Vikingbanke

Vi søger en sympatisk, handlekraftig afdelingsleder med en sundhedsfaglig baggrund suppleret med relevant ledelsesmæssig erfaring/uddannelse. Du skal trives i samarbejdet med beboere, pårørende og personale i en afvekslende hverdag, og du vil blive en del af et stærkt socialt og fagligt team med andre afdelingsledere.

Den Selvejende Institution Bofællesskabet Lykke Marie
Slangerup Se rejsetid

Souschef – Genopslag

Vi søger en dygtig og engageret souschef. Du skal stå i spidsen for det tværgående arbejde med faglig, pædagogisk kvalitetsudvikling og dokumentation. Derudover vil du få ledelsesansvar for vores faglige koordinator og vores udviklingskonsulent samt fungere som stedfortræder I forstanderens fravær.

OK-Fonden
Horsens Se rejsetid

Afdelingsleder til OK-Fonden Enghaven - leder der kan sætte kursen for afdelingen Sct. Jørgens Gård

Som afdelingsleder på Sct. Jørgens Gård bliver du leder for 20 fagligt kompetente medarbejdere, der arbejder med ejerskab, ansvar og selvstændighed i dagligdagen og i samskabelsen af Sct. Jørgens Gård. Du er fagligt velfunderet, såvel somatisk som psykiatrisk, og kender kompleksiteten og udfordringerne på psykiatriområdet.

Odsherred Kommune
Højby Se rejsetid

Centerleder til at lede Solvognen, Lynghuset og Sejrsbo

Som Centerleder vil du være leder for en bred medarbejderskare, som består af 93 fastansatte, bestående af sygeplejesker, SSA’er, SSH’er, plejere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, m.fl. Din opgave bliver at sikre en effektiv koordinering og styring, så alle arbejder sammen mod fælles mål.

JØRGEN KRUUSE A/S
Langeskov Se rejsetid

Senior Product Manager

Vi søger nu en Senior Product Manager, der bliver en del af produktudviklingsteamet bestående af 4 engagerede kolleger ud over dig. Som Senior Product Manager bliver du blandt andet ansvarlig for ledelse af de nuværende Product Managers og dermed sikre, at vi møder alle deadlines i forhold til udvikling og lancering af nye produkter.

Skive Kommune

Centerleder til Center for Psykiatri og Rusmiddel

Vores nye centerleder kommer til at stå i spidsen for en velfungerende og stærk organisation, hvis tilbud spænder fra tidlig forebyggelse over rusmiddelbehandling og støtte i eget hjem til døgntilbud. Du får ledelsesmæssigt råderum til at sætte dit præg på en organisation med mange spændende opgaver i pipelinen.