Guide til online CV

Få her gode råd til, hvordan dit CV kommer til at skille sig ud fra mængden.

Der er mange om buddet, når virksomheder skal finde nye medarbejdere på Internettet. Dit CV er det første og eneste virksomhederne ser, og ligner det alle de andres, risikerer du at blive sorteret fra allerede i første runde. Betragt derfor dit online CV på linje med en papir-ansøgning, hvor dine faglige såvel som sociale kompetencer skal profileres på en engagerende måde.

Udnyt friteksten

Nøglen til et personligt og unikt CV, som har en chance i CV-bunken, ligger i at bruge fritekstfeltet til at sætte dit eget personlige præg på CV'et. Mange jobansøgere lægger ikke vægt på at udfylde denne tekst ordentligt, men prioriterer i stedet at udfylde de faktuelle data om uddannelse, erhvervserfaring mv. Du bør imidlertid prioritere denne tekst på højde med den almindelige tekst i en skreven ansøgning.

Hvis en virksomhed fx har fem CV-profiler at vælge mellem, og alle fem kandidater har de nødvendige kvalifikationer, er det personlige fingeraftryk i friteksten reelt det eneste i ansøgningen, der kan bruges til at vurdere, hvem der er mest egnet. Friteksten kan med andre ord blive din adgangsbillet til jobsamtalen.

Fokus på kompetencer og personlighed

Et online CV tilbyder som regel flere former for fritekst, som giver dig chancen for at profilere dig fra flere vinkler. I den mere generelle tekst kan du bl.a. forklare dine holdninger og værdier, som mange virksomheder vægter højt. Samtidig kan du benytte lejligheden til at fortælle om dine mål og ambitioner her i livet og vise, hvad du brænder for.

Fritidsinteresser kan også være med til at tegne din profil - så længe de er relevante for det job, du søger. Det bedste er, hvis du kan kæde det sammen med fx frivilligt arbejde som formand i en sportsklub eller tilsvarende.

I forhold til tidligere erhvervserfaring, fx et relevant studiejob, kan friteksten også være med til at bane vejen videre frem. I stedet for blot at opremse, at du fra 1999-2000 arbejdede i den og den virksomhed, så fortæl hvad du har lært det pågældende sted, ansvarsområder mm. Det er igen med til at få dine kompetencer frem i lyset og fremhæve netop dit CV.

Alt i alt skal du indstille dig på, at et online CV kræver mere end blot at udfylde de faste kategorier. Men så er det også en både god og effektiv måde at nå ud til såvel danske som udenlandske virksomheder på.