Kompetenceprofil

Du har nu en oversigt over dine personlige og faglige kompetencer fra øvelse i området Kompetenceafklaring.

Din kompetenceprofil

Kompetenceprofilen er et værktøj, du kan bruge til at afdække dine kompetencer. På en struktureret måde hjælper kompetenceprofilen dig til at oversætte din viden og erfaring til kompetencer, du kan bruge i dit næste job. Du får altså sat ord på det, du kan.

Kompetenceprofilen kan danne udgangspunkt for udarbejdelsen af dit CV og din ansøgning. Betragt kompetenceprofilen som dit personlige lager af kompetencer, du kan plukke fra, når du skal målrette din ansøgning og dit CV.

Måske bliver du undervejs bevidst om kompetencer, der hidtil har været skjulte for dig. Hvis du bruger kompetenceprofilen og finder ud af, at du kan både mere og andet end du troede, er det ikke usædvanligt. Kompetenceprofilen kan dermed blive en øjenåbner for nye jobmuligheder - måske endda i en anden branche.

Din uddannelse, din eventuelle efteruddannelse og din erhvervserfaring er sammen med erfaringer fra dine fritidsaktiviteter centrale i udarbejdelsen af din kompetenceprofil.

Ofte er vi ikke bevidste om de ting, vi gør, fordi vi ikke får sat ord på vores handlinger - vi udfører dem blot.

Sørg for at få så meget med som muligt, når du svarer på spørgsmålene nedenfor. Sæt god tid af til opgaven. Du kan med fordel lade den løbe over flere dage.

Vi vil nu guide dig igennem de forskellige trin i en kompetenceprofil med eksempler på hvert trin. Vi anbefaler, at du laver lignende skemaer i Word.

1. Din uddannelse og efteruddannelse

Start med at overveje, hvordan du gennem din uddannelse har omsat din viden til kompetencer.

Uddannelse/kurser Fag/viden Faglige/personlige kompetencer
Handelsskolen Økonomi, salg, service og behovsafdækning Budgetstyring, salg, kundepleje og formidling el. idérig, teamplayer, humoristisk, stor drive og igangsætter
Osv. Osv. Osv.

2. Dine job

Gå nu igennem dine ansættelser og overvej, hvordan du har udviklet kompetencer i dit nuværende job og i dine tidligere ansættelser.

Ansættelser Opgaver/funktioner Faglige/personlige kompetencer
Salgsassistent, 3 år Salg og kundepleje Salg, service og lagerstyring el. stort produktkendskab, servicemindet mm.
Osv. Osv. Osv.

3. Dine fritidsaktiviteter

Nu er du nået til dine fritidsaktiviteter. Gå igennem dem og overvej, hvor du har udviklet af kompetencer.

Fritidsaktiviteter Opgaver/funktioner Faglige/personlige kompetencer
Spejder Pionering og tropsfører Binde knob, udholdenhed, fantasi, ansvarlighed, motiverende og fællesskabsånd
Osv. Osv. Osv.

Overvej herefter, hvor du har dine stærkeste kompetencer. Hvad du er allerbedst til. Du kan eventuelt gruppere dine kompetencer ud fra, hvor stor erfaring du har med at bruge dem:

Har du:

  • mindre erfaring?
  • nogen erfaring?
  • stor erfaring?

Vær opmærksom på, at du godt kan være stærk i en specifik kompetence, selvom du ikke nødvendigvis har stor erfaring med at anvende den. Det kan eksempelvis være en personlig kompetence, som det falder dig helt naturlig at trække på.

Skriv nu dine kompetencer ned i dit eget skema eller på din egen liste. Du kan lave listen så lang, som det passer dig. Men overvej om nogle af dine kompetencer dækker over det samme.

Nu har du en kompetenceprofil. Du kan blandt andet bruge din kompetenceprofil til at skrive et CV og som fundament for din jobsamtale.