Job som CFO

En CFO er en forkortelse for Chief Financial Officer – på dansk kaldet økonomichef. Traditionelt set befinder CFO’ens ansvarsområder sig inden for økonomi, finansiering og budgettering, men stillingen indebærer i dag en langt større forståelse for andre aspekter af forretningen, da en CFO ikke kan tænke i økonomi alene, men også bør tænke kommercielt og strategisk.

Det betyder, at stillingen ikke entydigt kan have fokus på virksomhedens økonomiske interesser, men også forventes at involvere sig langt mere i den daglige styring og den generelle drift i samspil med virksomhedens ledere på tværs af afdelinger.

Din baggrund

Er målet at score et karrierejob som chef eller leder og kombinere det med interessen for økonomi, er det relevant at tage en bachelor i samfundsøkonomi, erhvervsøkonomi eller statskundskab. For at komme i betragtning til en af de ledige stillinger som CFO, kræves det typisk, at man ligeledes har taget en relevant kandidat på to år. Også her er det muligt at kombinere interesse med drømmen om det ledige job.

Arbejdsopgaver

Der findes ikke et entydigt svar på ovenstående spørgsmål, da en økonomichef, afhængig af virksomheden, har et bredt ansvarsområde. Selv om mulighederne er mange, er der dog en række fællesnævnere, der følger med en lederstilling som CFO:

En CFO er ansvarlig for, at regnskaberne stemmer og ligeledes den, der skal kunne forklare de røde tal på bundlinjen. Det er også CFO’ens opgave at rapportere om virksomhedens finansielle status. I en lille virksomhed eller organisation er det CFO’ens opgave at håndtere grundlæggende regnskabsopgaver samt udarbejde månedlige og årlige finansielle rapporter. I en større virksomhed eller organisation et det pålagt CFO’en at tilse opgaver af mere analytisk karaktér samt føre tilsyn og lede på lige fod med virksomhedens andre direktører.

Særligt i mindre organisationer er det typisk en CFO’s ansvar at overvåge og tilse områder som budgettering, investeringer samt løn til de ansatte, da det ofte er CFO’en, der underskriver medarbejdernes lønsedler. Det står i modsætning til en CFO i en større virksomhed, hvis ansvarsområder er af mere strategisk karakter med hensyn til ledelse og budgettering. Derudover har CFO’en ansvaret for virksomhedens nuværende finansielle situation, der blandt andet indebærer risikostyring og investeringsstrategi, da økonomidirektører ofte opsøger investeringskapital på vegne af deres virksomheder.

I alle typer og størrelser af virksomheder og organisationer samarbejder økonomidirektører i stigende grad med de øvrige direktører og bestyrelser i forhold til en langsigtet, strategisk planlægning. Det er hovedsageligt en CFO, der vurderer virksomhedens produktivitet og søger derudfra at optimere hvor det er muligt for at kunne forbedre lønsomheden yderligere. De bruger deres viden om finansieringskilder og aktuelle økonomiske tendenser til at bistå virksomheden, når der skal træffes beslutninger af afgørende karakter, hvad enten der er om risiko eller tildeling af ressourcer.

Job som CFO?

Søg job allerede i dag og start din erfaring nu. På stepstone.dk kan du oprette en Jobagent og modtage mails om relevante, ledige job inden for ledelse i din indbakke. Samtidig er det også muligt at uploade dit CV, så en eventuel kommende arbejdsplads kan finde frem til dig.