Job som Country Manager

Stillingen som Country Manager kaldes på dansk typisk landechef. Stillingen indebærer ledelse på højt plan og er en meget vigtig del af enhver international virksomheds struktur. Som Country Manager udgør man forbindelsen mellem virksomhed og kunder i det pågældende land, idet man virker som repræsentant og ansigt for sin virksomhed. En af de vigtigste arbejdsopgaver, man har, er at pleje virksomhedens kontakter og ikke mindst skabe nye.

For folk med lyst til en international karriere kombinerer jobbet både ledelsesarbejde, forståelse for forskellige miljøer og kulturer, netværk og dybtgående kendskab til virksomhedens produkter og ydelser. Søg på stepstone.dk og se, hvilke firmaer, der står og mangler en Country Manager nu – og hvor i verden de ledige stillinger kan sende dig hen.

Din baggrund

Da en Country Manager fungerer som leder direkte under Regional Managing Director og topledelse, er det som regel nødvendigt at have en uddannelse indenfor ledelse og nogle års erhvervserfaring. Din baggrund vil derfor oftest være en management-uddannelse kombineret med marketing, HR, handel eller økonomi. En uddannelse i Global Management & Manufacturing fra Aarhus Universitet er også en mulig tilgang til hvervet, idet du her vil have opnået gode kompetencer inden for både ledelse, produktion, økonomi og kulturforståelse.

Udover uddannelsen er praktisk erfaring inden for denne type arbejde en vigtig forudsætning for at kunne repræsentere en virksomhed godt i et land eller en gruppe lande som fx Skandinavien. Dine evner inden for netværk, serviceydelser og din opmærksomhed på kulturforskelle skal derfor være af høj standard. Samtidig er fuldkomment kendskab til virksomhedens produkter og services og solid viden om den sektor, firmaet opererer indenfor, af stor vigtighed. Ofte vil det også være en stor fordel at have erfaring med at bo og leve i udlandet og have veludviklede sprogkompetencer.

Arbejdsopgaver

I et ledelsesjob som Country Manager er de faste arbejdsopgaver fx at opfylde de kvartalsvise og årlige målsætninger, der fastlægges af ledelsen eller bestyrelsen og samtidig producere kvartals- og årsrapporter, der viser, at afdelingen i det pågældende land følger virksomhedens strategier og arbejder ud fra den overordnede handlingsplan.

Det er også ofte en Country Managers opgave at producere rapporter til topledelsen, der viser et kvartalsvist eller årligt prospekt for den givne regions salg og markedsføring. Det er derfor også en Country Managers ansvar, at hans eller hendes team arbejder så præcist ud fra virksomhedens målsætninger som muligt, samtidig med at det er en af hans opgaver at coache, vejlede og optimere temaet.

Endelig tager en Country Manager ansvaret for at optimere salget af virksomhedens produkter i hans eller hendes region og hele tiden motivere og udvikle kundekredsen og virksomhedens rækkevidde. Han eller hun skal derfor kunne udnytte kommercielle muligheder og have kommunikationsevner på alle niveauer.

Fremtidsmuligheder

Som nyuddannet kan man avancere til Country Manager efter mange års erfaring og dygtiggørelse i en virksomhed. Har man først fungeret som Country Manager for en virksomhed, vil man ofte kunne få samme stilling i andre firmaer, især inden for den samme sektor som den, man har opbygget erfaring indenfor.

Optimer din søgning efter et nyt job

På stepstone.dk kan du se hvor mange forskellige firmaer og sektorer, der leder efter en Country Manager. Da ledere i stigende grad headhuntes, kan du desuden øge din synlighed på jobmarkedet ved allerede nu at uploade dit CV i vores database, så en opsøgende virksomhed kan finde frem til dig. Ved at oprette en Jobagent kan du derudover modtage e-mails om alle relevante og ledige job.