Job som projektchef

At lede hænger i dag ikke kun sammen med det at fordele, men i mange tilfælde også med det at projektlede. Den moderne efterspørgsel på projektledelse er en reaktion på et stigende behov for at udtænke nye strategier til at bringe en virksomhed eller organisation i en ny retning eller til at målrette og fokusere et nystartet delprojekt inden for en større organisation.

Det er en ledelsesform, der kan se og udnytte mulighederne for nytænkning i de gældende arbejdsstrukturer – og som ved at implementere nye vidensperspektiver i arbejdsplanlægningen skaber en ny og mere fokuseret struktur. Med et stigende antal projektledere stiger behovet for projektchefer også, idet de fleste større virksomheder får behov for en projektchef til at lede, uddanne og udvikle et team af projektledere.

Din baggrund

Projektledelse er en stillingstype, hvor der er gode muligheder for at gøre karriere både med en samfundsfaglig, naturvidenskabelig, teknisk videnskabelig og humanistisk uddannelse, idet projektledere og projektchefer er nødvendige inden for alle brancher og i langt de fleste virksomheder.

Det, der tæller, når job søges som projektleder eller projektchef, er nemlig lige så meget, at man har gode samarbejdsevner, overblik, lederegenskaber og er en naturlig autoritet. Projektlederen og projektchefen skal have evner for og erfaring med at lede, fordele og holde overblik – hvad enten det er som projektleder eller -chef for et metrobyggeri, en kulturfestival eller et forskningsprojekt.

Arbejdsopgaver

Som projektleder er du ansvarlig for, at alle projektets faser forløber på tilfredsstillende vis, og at resultatet lever op til krav og forventninger fra kundens eller virksomhedens side. Planlægningen og styringen af et projekt er af stor betydning, da projekter ofte er økonomisk kostbare og får konsekvenser for mange mennesker. Det er derfor vigtigt at få medarbejderne til at yde deres bedste og skabe frugtbare samarbejder i gruppen på tværs af faggrupper og arbejdsområder.

Som projektchef har du til forskel ofte ansvaret for en gruppe af projektledere, som du skal lede og udvikle. Det er som regel både med henblik på ledernes individuelle evner, kompetencer og blik for processen i de enkelte projekter, men har ofte også fokus på at styrke potentialerne kollektivt, lederne og projekterne imellem.

Det drejer sig dermed som projektchef såvel som projektleder om at være bevidst om, hvordan man udnytter både egne og andre ansattes kompetencer til fulde.

Fremtidsmuligheder

Specialiserer man sig i udførelsen af projekter inden for de områder, hvor man især kan knytte sin faglige viden, er der gode karrieremuligheder – også internationalt. Det er ikke unormalt, at projektledere og projektchefer efter nogle år bliver ansat i topledelsen af virksomheder og organisationer.

Job som projektchef?

Leder du efter et nyt job som projektchef, er StepStones ledersite et godt sted at danne dig et overblik. Her kan du oprette en Jobagent og modtage mails om relevante, ledige lederjob i din indbakke. Samtidig er det også muligt at uploade dit CV, så en eventuelt kommende arbejdsgiver kan finde frem til dig.