Job som Vice President

Navnet 'Vice' stammer fra det latinske vice og betyder 'i stedet for'. En Vice President træder altså ind i stedet for den overordnede direktør og fungerer som næstkommanderende i den pågældende virksomhed.

En Vice Presidents funktion spænder bredt. Generelt kan man sige, at en Vice President er en medarbejder der, hvad enten han eller hun er ansat i den offentlige eller private sektor, rapporterer til den administrerende direktør. Overalt på arbejdsmarkedet er amerikaniseringen slået igennem, således at mange af de stillingsbetegnelser, vi kender som eksempelvis en direktørstilling, underdirektørstilling, lederstilling eller andre former for chefstillingsbetegnelser i en virksomhed, nu bliver kaldt noget andet, såsom Vice President for underdirektør, Manager for chef eller CEO for den administrerende direktør.

Noget der kendetegner en Vice Presidents arbejdsopgaver er at lede og vejlede organisationens ansatte, opretholde dens visioner og missioner gennem kommunikation, både internt og eksternt, samt evaluering af det arbejde organisationens topledere gennemfører på daglig basis. Der følger altså et enormt ansvar med titlen som Vice President og lederjob generelt.

Dine arbejdsopgaver

Det er ikke muligt at opstille en entydig ramme for en Vice Presidents arbejdsopgaver, da det ligesom enhver anden lederstilling varierer fra organisation til organisation, men overordnet er det fælles for alle, at det er Vice Presidentens opgave at overse driften af organisationen samt sikre, at den lever op til de strategiske krav. Derfra evalueres observationerne og Vice Presidenten afrapporterer herefter til den øvrige topledelse.

Der er ligeledes et utal af arbejdsopgaver eksternt, som Vice Presidenten varetager. Det kan være afstemning af de konkurrencemæssige elementer, mulighederne for udvidelse af virksomheden, new business i form af tilegnelse af nye kunder, udforskning af nye markeder og fuld opmærksomhed mod de industrielle og markedsorienterede udviklinger.

Et job inden for ledelse kræver, at du i den grad har fingeren på pulsen og kan se muligheder i det, der for andre synes som ingenting. Endvidere udfører du opgaver stillet af den administrerende direktør, der ligeledes varierer alt efter organisationens interesser. Vice Presidentens måske vigtigste rolle er funktionen som den overordnede direktørs back up i tilfælde af, at det bliver nødvendigt.

Endvidere har du ansvaret for organisations medarbejdere og for, at disses kompetencer udnyttes fuldt ud. Her har du måske ansatte i form af afdelingsledere eller lignende under dig, der aflægger rapport til dig. Du vil også indgå i beslutningsprocesser, der finder sted ved medarbejderfyringer eller afskedigelser.

Din baggrund

Generelt for en direktørstilling, og andre job inden for ledelse, gælder de samme krav til en uddannelse, da organisationer og virksomheder søger mere eller mindre den samme type kandidat.

Din jobsøgning optimeres markant, hvis du har en uddannelse fra for eksempel CBS eller en anden form for handelsskole. Relevante kandidater kan have en master i Corporate Communication, Entrepreneurship, globalisering og integration, organisationspsykologi, teknologi eller måske Leadership & Innovation In Complex Systems, LAICS. Der er som sagt ikke en skræddersyet vej til vicepræsidentposten – jo mere erfaring og indgående uddannelse, desto bedre stillet er du.

Du kan opgradere dine fremtidsmuligheder og ikke mindst dit CV med en supplerende uddannelse. Har du allerede en bachelor og minimum tre års erhvervserfaring, kan du tage en Master MBA på Handelshøjskolen i København. Uddannelsen varer et år og er et fuldtidsstudie, der styrker dine kompetencer i forhold til virksomhedsledelse med særlig fokus på lederudvikling og bæredygtighed.

Dog skal du som Vice President være yderst arbejdsom, betragte din arbejdsplads som dit andet hjem, være yderst omstillingsparat og klar til at træde i den overordnede direktørs sted, såfremt det er nødvendigt.

Fremtidsmuligheder

Kunne du tænke dig at arbejde i København, er dine chancer for at finde ledige job gode, da København er en forretningsmetropol, hvor organisationer skyder op overalt og efterspørger kvalificerede medarbejdere på alle niveauer.

Søg job som Vice President

Jobsøgning er ikke altid ligetil på et marked, der er i konstant udvikling, og hvor efterspørgslen på højere og mere sammensatte uddannelser forøges. På stepstone.dk hjælper vi dig med at bevare overblikket over udbuddet af ledige stillinger og sikrer, at du udelukkende får de stillinger, der er relevante for dig. Søg job som Vice President i dag og gå en hårdtarbejdende fremtid i møde.