Lederrollen

Det er langt hen ad vejen op til den enkelte leder at afgrænse og definere sin egen lederrolle. Og der er op til flere lederroller at tage af.

Ledere indgår ofte i flere forskellige sammenhænge, hvor de samtidig også indtager nye roller. For eksempel er der forskel på rollen som leder af et produktionsteam, som leder af et projekt og ledelse af andre ledere.

Den samme person kan indgå i forskellige ledelsesfunktioner, der hver især kræver, at lederrollen bliver defineret på ny. Når det gælder mellemledere, udøves lederrollen ofte på fire dimensioner:

1. Ledelse op

Som leder har du ofte fingeren på pulsen og skal med kort varsel levere information til din øverste chef eller bestyrelse. Du skal også kunne anvende din dømme- og handlekraft til at kunne sige til og fra over for dem. Det er vigtigt at finde det rette ståsted som leder, for at balancere mellem de krav din chef/bestyrelse har, og de forventninger dine medarbejdere har – og kunne gå i dialog med den øverste ledelse herom.

2. Ledelse ned

Ledelse af medarbejdere – hvad enten det er et fast personale eller projektmedarbejdere – kræver nærvær, evnen til at anerkende og empati – også over for personer, som du ikke deler værdier med. Du skal som leder kunne give konstruktiv feedback og motivere dine medarbejdere til at levere en målrettet og engageret indsats. Samtidig indebærer ledelse af medarbejdere at give lige muligheder ved at lede dem forskelligt og situationsbestemt.

3. Ledelse ud

Du skal som leder kende dine kunder, brugere og det marked, du er leder i. Du vil ofte være bindeled mellem kundernes krav og ønsker og skal bygge bro mellem marked og medarbejdere. Du skal være synlig i forhold til kunder og samtidig sikre, at krav og forventninger fra kunder kan imødekommes af dine medarbejdere eller kommunikeres til øverste ledelse.

4. Ledelse på tværs

Lederrollen indebærer i de fleste virksomheder også, at du skal kunne handle og samarbejde på tværs af organisationen og være åben over for nye muligheder. Det er vigtigt, du tænker over hvilke netværk og relationer, som kan gavne dine ledelsesopgaver og resultater. Ved at bygge bro til andre afdelinger eller andre dele af virksomheden styrker du både dine medarbejdere og dine egne karrieremuligheder.