Seniorer i sving

At være ledig er jo ikke kun negativt, det giver også mulighed for at omdefinere sit arbejdsliv.Et seniornetværk rummer gode muligheder for at "holde sig i form" indtil et nyt job melder sig. Samtidig skal virksomhederne bearbejdes til at ændre holdning til rekruttering af seniorer.

Rekruttering af ældre medarbejdere kan i grove træk sammenlignes med at købe frugt hos grønthandleren - hellere lidt umoden end overmoden. De umodne bliver bedre og bedre, mens de overmodne bliver dårligere.

Hos Esbjerg Senior Erhverv, der er en af landets 24 netværksafdelinger for ledige seniorer, kender man godt til ovenstående holdning i forhold til at ansætte en medarbejder over 50 år.

Desværre kigger de større virksomheder stadig meget på dåbsattesten. Er man over 50 år, har mange virksomheder fordomme over for ældre ledige. Fordommene er bl.a., at seniorer ikke er dynamiske, fleksible, innovative og effektive. At seniorer har for store forventninger til lønnen, at det ikke kan betale sig at investere uddannelse i seniorer, og endelig at seniorer har ringe tilpasningsevne til en ny virksomhedskultur, forklarer formand Ove C. Jensen, Esbjerg Senior Erhverv.

Parat til omstilling

Et af de vigtigste budskaber som netværksgruppen i Esbjerg formidler til deres medlemmer er, at de skal gøre sig klart, at de med stor sandsynlighed aldrig får et tilsvarende job.

At være ledig er jo ikke kun negativt, det giver også mulighed for at omdefinere sit arbejdsliv. Ledighedsperioden skal derfor bruges til at finde ud af, hvad man gerne vil lave fremover, opgradere sine kompetencer og sætte sig nye jobmål. Hvis man f.eks. i mange år har arbejdet 50 timer om ugen, så er det nu, man kan vælge at gå ned i tid, ligesom man kan søge job i en helt anden branche og på den måde få ny inspiration og udfordringer, fortæller Ove C. Jensen.

Job via netværk

Betydningen af et godt netværk er altafgørende for at komme i arbejde igen, da ca. 62 pct. af alle stillinger bliver besat via netværk. Er man blevet sagt op, er det derfor en god idé at kontakte sin lokale senior erhvervsgruppe og komme i gang med selvaktiveringen. I Esbjerg omfatter netværket ledere og i stigende grad også timelønnede og andre seniorer, som har mistet deres job som fx lagerarbejder eller håndværker.

Det vi kan bidrage med er, at gennemgå medlemmernes cv og få afdækket deres kompetencer, yde vejledning i forhold til nye jobmuligheder f.eks. med anvisning af konkrete kurser og hjælpe med en handlingsplan, hvis man kommer til at gå ledig i længere tid, siger Ove C. Jensen og slutter:

Et godt netværk er også med til at sætte fokus på de kompetencer, som er karakteristisk for mange seniorer; mange års erhvervserfaring, større afklaring omkring familie, karriere og bopæl, større individualisme og let ved at omgås andre. Det kan godt være, at vi ikke kan konkurrere på et 100 m løb, men så klarer vi til gengæld en maraton.

Hold dig i form

Der er mange årsager til at dyrke et netværk ud over ønsket om et job:

  • Samværet med ligestillede
  • Øget personligt socialt netværk
  • Opbygning af selvværd
  • Erfaringsudveksling om det at være ledig
  • Holde sig aktiv og "i form"
  • Samlet påvirkning af holdninger
  • Det positive miljø
  • Tættere på jobmiljøet og erhvervslivet
  • Se at det nytter noget