Betingelser for jobsøger

Betingelser for brugere af StepStone

På denne side kan du se betingelserne for brugen af StepStone.

Den dataansvarlige

Den dataansvarlige er:
Jobindex A/S
Holger Danskes Vej 91
2000 Frederiksberg
Danmark
E-mail: info@jobindex.dk
CVR: 21367087

I disse betingelser henviser "vi" til den dataansvarlige og databehandler(e).

Personlige oplysninger - StepStone CV-database

Når du opretter og indtaster et CV i vores CV-database, så vil det blive registreret og opbevaret af den dataansvarlige og databehandleren.

Formålet med registreringen er naturligvis at virksomheder, der er interesseret i din arbejdskraft, vil kunne kontakte dig gennem StepStone CV-database.

Personlige oplysninger, der potentielt kan identificere dig (e-mail adresse, navn, adresse, telefonnumer og foto) er som udgangspunkt ikke tilgængelige for virksomhederne.

Du skal derfor være opmærksom på at du ikke bør skrive oplysninger der kan identificere dig i andre felter end de dertil angivne.

Virksomhederne kan læse og søge i de relevante kvalifikationsmæssige oplysninger så de kan afgøre om du er interessant for dem. Hvis virksomheden ønsker at komme i kontakt med dig, så vil du få en meddelelse herom via StepStone. Hvis du er interesseret så kan du selv vælge at indlede en dialog og derved frigive din identitet. Derefter er vi ikke ansvarlige for den pågældende virksomheds behandling af personlige forhold og andre forhold. Hvis du ikke er interesseret i henvendelsen kan du afslå kontakten og forblive anonym.

StepStone registrerer hvilke arbejdsgivere og rekrutteringsfirmaer, der læser og kontakter hvilke CV'er, og alle mails der sendes gennem systemet registreres. CV-databasen indeholder endvidere en facilitet, hvor rekrutteringsfirmaer og vikarbureuaer har mulighed for at skrive kommentarer og noter til CV'erne til egen intern brug. StepStone' egen rekrutteringsafdeling fungerer også som et rekrutteringsfirma, og kan således også skrive kommentarer og noter til CV'erne.

Personlige oplysninger - StepStone Online Ansøgninger

Hvis du ansøger en stilling via vores system til online ansøgninger, så gemmer vi dine personlige oplysninger (ansøgning og CV) i vores system så længe vi har et konkret, sagligt formål med dette. Det er kun StepStone og den virksomhed der søger en medarbejder, der har adgang til dine oplysninger i forbindelse med din online ansøgning samt CV.

Vi opbevarer også dine personlige data ved udløb af en specifik ansøgningsprocedure, så du automatisk kan komme i betragtning ved fremtidige ledige stillinger.

Personfølsomme oplysninger

Du må ikke indtaste eller uploade følsomme personoplysninger, som eksempelvis vedrører religion, race, politiske forhold, fagforeningsforhold, seksuel orientering eller helbredsoplysninger på StepStone. Den slags oplysninger har vi nemlig ikke lov til at registrere og hvis vi bliver bekendt med at de findes, så vil vi fjerne dem.

Cookies

Læs cookie betingelserne her

Tracking-teknologier

Websider og e-mails fra IT-jobbank kan indeholde en lille transparent billedfil eller kodelinje (kendt som webbeacons/gifs, side-tags, script) for at registrere, hvordan du interagerer med dem. De benyttes til at hjælpe os til bedre at analysere og forbedre vores servicer baseret på din browsingadfærd og interesser. For eksempel ved at vide hvilke websider du besøger eller hvilke elementer på en side, du har set, hvornår og hvor længe, om du så og/eller klikkede på et link på websiden, eller om du åbnede eller klikkede på marketing e-mails, der blev sendt til dig.

Indsigt i dine oplysninger

Du kan altid se og rette dine oplysninger ved at logge ind og vælge de relevante menupunkter. Hvis du har brug for hjælp kan du kontakte StepStone via support@stepstone.dk eller ved at skrive til databehandleren.

Vi forbeholder os retten til at ændre i dine indtastede oplysninger i tilfælde af vi bliver opmærksomme på at dit CV indeholder ukorrekte eller ulovlige oplysninger. Dette vil dog ikke forekomme normalt og vi vil meddele dig sådanne ændringer.

Sletning af dine oplysninger

Du kan til enhver tid slette dine oplysninger ved at logge ind og vælge den relevante funktion eller ved at henvende dig skriftligt til databehandleren. Hvis du ønsker at vi sletter alle de registrerede oplysninger, så skal du slette hele din brugerprofil og ikke kun CV'et.

Vi sletter automatisk dine oplysninger efter 5 år regnet fra den dato, hvor du sidst har opdateret dem.

Ansvarsfraskrivelse

Vi forbeholder os ret til at fjerne dine oplysninger i tilfælde af misbrug eller brug til uvedkommende og/eller kriminelle formål.

Vi kan ikke gøres ansvarlig for tab, som du måtte lide, fordi vi ændrer eller nedlægger vores service eller at vores service er utilgængelig.

Vi kan på ingen måde gøres erstatningsansvarlig for de informationer som findes på siden - uanset om disse mod forventning skulle være ukorrekte. Vi kan derfor ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af de informationer som findes på StepStone.

Vi opfordrer dig til at tjekke disse betingelser jævnligt, da det kan være nødvendigt at ændre dem. Dette kan eksempelvis ske i forbindelse med ændringer i vores service eller ændringer i lovgivningen.

Klagevejledning

Ønsker du at klage over indhold på StepStone kan du skrive til vores support: support@stepstone.dk