Centrum Personale A/S

Har du brug for en samarbejdspartner?

Centrum Personale har arbejdet med HR- og rekrutteringsområdet gennem mere end 25 år, så det er et område, vi kender rigtigt meget til.

Vi bidrager på mange niveauer – men uanset, hvilken opgave vi løser, lægger vi stor vægt på kvalitet, fleksibilitet, etik og professionel sparring. Vi fungerer som samarbejdspartner inden for bl.a. følgende:

  • Rekruttering af medarbejdere til faste stillinger
  • Vikarassistance – kortere og længere perioder
  • Assistance vedrørende personalespørgsmål
  • Outplacement-forløb
  • Payroll service

Et bredt netværk og en særlig ekspertise

Centrum Personale har kontakt til en lang række dygtige kandidater – både aktivt og passivt jobsøgende. Vi arbejder med en omfattende emnebank.

Vi har langvarige samarbejdsrelationer med et bredt udsnit af dansk erhvervsliv og har således et indgående indblik i mange forskellige brancher.

Vores mange års erfaring betyder, at vi kan bidrage med en solid ekspertise – både når det handler om rekruttering til faste stillinger og vikariater. Vores konsulenter har hver deres speciale, og da vi lægger stor vægt på intern sparring, tilbyder vi samlet set en både bred og specialiseret viden.

Vi rekrutterer til stort set alle jobfunktioner og på alle stillingsniveauer.

Vi arbejder med mennesker

For os betyder det, at vi ser på helheden, når vi matcher kandidater og virksomheder. Hver gang vi løser en opgave, kommer vi ”hele vejen rundt” i den forstand, at vi ser på alle omstændigheder, der influerer på den pågældende rekrutteringssituation; Det er vigtigt, at eksempelvis de faglige, personlige, praktiske og organisatoriske aspekter bliver vurderet. Vi er vant til såvel det lange som det korte rekrutteringsforløb – vores organisation er fleksibel og gearet til begge dele.

Vi lægger altid et stort personligt engagement i vores arbejde med rekruttering og har fokus på, at vores kunder og kandidater får en god og seriøs oplevelse i mødet med Centrum Personale.

Hvis du vil vide mere

Kontakt os på tlf. 33 24 40 80, så kan vi fortælle mere om, hvordan vi udmærker og adskiller os som rekrutteringsbureau. Eller læs nærmere på vores hjemmeside: http://centrum-personale.dk/