KARSBERG – rekruttering og headhunting

Grundighed, åbenhed, ærlighed og hårdt arbejde

Allan Karsberg og Michael Seremet etablerede virksomheden KarsbergSeremet i 2009. Allan overtog det fulde ejerskab af virksomheden den 1. februar 2011, og virksomheden ændrede navn til KARSBERG rekruttering og headhunting.

Vi er et moderne rekrutteringsbureau med fokus på at skabe værdi for vores kunder. Vi arbejder kontinuerligt på at videreudvikle os som virksomhed, som medarbejdere og som mennesker, og holder samtidigt fast i grundlæggende værdier som grundighed, åbenhed, ærlighed og hårdt arbejde, da vi er overbeviste om, at det er vejen til succes. 
 
Vi arbejder for, at vores kunder og de kandidater vi er i kontakt med har en sparrings- og samarbejdspartner i os. Det gør vi, fordi vi tror på at alle får mest ud af at arbejde sammen om at nå i mål, og da vi fuldt og fast tror på langvarige relationer til både kunder og kandidater. 
 
Samtidig gør vi meget ud af at forstå den situation kunden eller kandidaten befinder sig i samt deres værdier og behov. På denne måde tilfører vi værdi til vores kunders virksomhed og kandidaternes karrierevalg.

Vi har bred erfaring med rekruttering af primært ledere og specialister, men løser også opgaver inden for andre funktioner, hvis vores kunder efterspørger dette. Vi har bl.a. løst opgaver inden for følgende områder: administration, økonomi, markedsføring, kommunikation, IT, indkøb, logistik, salg, kvalitet, HSE samt ingeniører og teknikere.
 
Om fortrolighed
Vi garanterer fuld fortrolighed for alle parter i hele samarbejdet, da det er en vigtig del af vores arbejde, at alle føler sig trygge, og da det i mange sammenhænge er en forudsætning for at vi lykkes med en rekruttering. For de fleste virksomheder er det en stor beslutning at ansætte flere medarbejdere, og for de fleste kandidater er det en meget vigtig beslutning at skifte job. Denne proces støtter vi som rekrutteringsbureau gerne op om ved at tilbyde diskretion og tryghed i hele forløbet.
 
For os er det vigtigt at

  • vi altid definerer gensidige krav og forventninger til samarbejdet mellem en kunde og os i en kontrakt som underskrives af begge parter inden igangsættelse af en ny sag.
  • vi kun påtager os opgaver hvor vores kompetencer giver en berettiget forventning om succes.
  • vi gør vores yderste for at kandidater der kommer i betragtning til et job igennem os, kan træffe beslutningen på et fyldestgørende grundlag.
  • vi sætter stor pris på en god kontakt med kandidaterne, så der er tryghed og gennemskuelighed gennem hele rekrutteringsprocessen. 
  • vi kontakter aldrig referencer uden kandidatens samtykke.
  • vi ser samarbejde og åbenhed som de vigtigste faktorer i et godt partnerskab. Derfor har alle kunder fuld indsigt og indflydelse i hele rekrutteringsprocessen. 
  • vi garanterer fuld fortrolighed for alle parter i hele rekrutteringsprocessen fra start til slut.

  • vi skiller os ud fra mængden af rekrutteringsbureauer ved at gøre tingene lidt anderledes!