Hvilke personoplysninger behandler StepStone om dig?

StepStone udbyder services der har til formål at informere dig om jobtilbud og skabe kontakt mellem dig og en mulig arbejdsgiver. Vores behandling af personoplysninger sker ud fra hensynet til opfyldelse af dette formål og den aftale vi har indgået med dig som bruger.

Vi deler personoplysninger med virksomheder når de anvender StepStone’ services, herunder CV-database og online ansøgninger. I ”Betingelser og privatlivspolitik” kan du finde flere detaljer om hvordan denne deling foregår. Derudover kan oplysningerne blive delt med leverandører vi samarbejder med for at støtte vores virksomhed (f.eks. leverandører af tjenester, teknisk support, leverancetjenester og finansielle institutioner).
Nedenfor følger oversigt over de typer personoplysninger der behandles i forbindelse med din brug af StepStone’ services. StepStone behandler almindelige personoplysninger og i brugerbetingelserne gør vi opmærksom på at du ikke bør afgive følsomme personoplysninger. I de fremsendte datatabeller findes de konkrete oplysninger vi behandler om dig.
Vær opmærksom på, at ting du har slettet godt kan forekomme i datatabellen. Det skyldes, at vi i første omgang sletter fra vores systemer, men ikke fra selve databasen. Fortryder du sletning vil vi derfor i en periode efter sletningen kunne hjælpe dig med at gendanne data.

Oversigt over personoplysninger

Brugeroplysninger
Brugerprofilen er det centrale element som alle dine aktiviteter relateres til.
• Bruger-id
• E-mailadresse
• Navn, adresse og tlf. (Hvis oplyst)
• Fødselsdato og køn (Hvis oplyst)
• Foto (Hvis uploadet)
• Password (Hvis oprettet).
Onlineansøgning via StepStone
• E-mailadresse
• Navn
• Adresse og tlf. (Hvis oplyst)
• Fødselsdato og køn (Hvis oplyst)
• Vedhæftede dokumenter (ansøgning, CV o.l.)
• Noter tilføjet af virksomheden eller StepStones rekrutteringskonsulenter
• Korrespondance
• Rangering givet af virksomheden eller StepStones rekrutteringskonsulenter
Jobsøgning på stepstone.dk
Historik over hvilke søgninger du har lavet på hjemmesiden og jobannoncer du har klikket på.
• Bruger-id
Jobagent
• Bruger-id
• E-mailadresse
CV i StepStone’ CV-database
• Bruger-id
• E-mailadresse
• Navn, adresse og tlf. (Hvis oplyst)
• Fødselsdato og køn (Hvis oplyst)
• Erhvervserfaring (Hvis oplyst)
• Uddannelse (Hvis oplyst)
• Vedhæftede dokumenter (Hvis uploadet)
• Link til sociale profiler, hjemmesider o.l. (Hvis oplyst)
• Løn (Hvis oplyst)
• Sprogkundskaber (Hvis oplyst)

Vi logger hvem der læser dit CV og de kontakter som du modtager fra interesserede virksomheder eller StepStones rekrutteringskonsulenter.

Øvrigt ved besøg på stepstone.dk
Tracking af hvilke elementer der klikkes på.
• Bruger-id
Øvrige services
• Bruger-id
• E-mailadresse
• Navn (Hvis oplyst)

Anvendes af disse services:

• Nyhedsbrev
• Dine virksomheder
Support og henvendelse til StepStone
Log af hvilke medarbejdere hos StepStone der har tilgået din profil.
• Bruger-id

Guide til datatabel

I datatabellen er data opdelt i sektioner og hver sektion har en beskrivelse tilknyttet. Data vedrørende din brugerprofil er f.eks. gemt under beskrivelsen ”Represents a user profile”, ”An e-mail address” etc.

Brugeroplysninger
• Represents a user profile
• An address of something
• An e-mail address
• A hash of a user's password
• Linking a Facebook profile to a user for login purposes
• Linking a LinkedIn profile to a user
• Metadata for a JIX::UploadFile that is a photo
• Cropping metadata for a JIX::UploadFile that is an image
• Thumbnail metadata for a JIX::UploadFile that is an image

Historik vedr. accept af brugerbetingelser findes under
• Terms of Service status
Jobsøgning på stepstone.dk
• A jobsearch
• Represents a click on something *
• A saved jobsearch/job agent
• Saved jobs
• Data model for recommending jobs to a user
• Data used for a recommender

* Denne datasektion indeholder også artikler, bannere etc. som du har klikket på. Klik på jobannoncer er mærket med “job” samt en jobtitel.

Jobagent
• A saved jobsearch/job agent
• An activated job agent
• Records that a job ad was sent in a job agent mail
CV i StepStone’ CV-database
• Main object for a user's CV
• An education history entry in a user's CV
• An job history entry in a user's CV
• Language proficiency recorded on a CV
• An uploaded file
• Contents of an uploaded file
• A message
• Origin of an imported CV
• Records an attempt to access Jobnet for CV import purporses
• Logs changed to a JIX::CV object
• Records that a user wanted to ignore a notification about their CV being offline
• Represents that a company or company user is blocked from contacting a CV. May be done by an admin or the user.

• Maps ownership between a JIX::CV and a JIX::UploadFile
• Maps ownership between a JIX::Communication::Log and a JIX::UploadFile
• Maps ownership between a JIX::CVlog and a JIX::UploadFile
• Maps ownership between a JIX::User and a JIX::UploadFile
Onlineansøgning via StepStone

Korrespondance og noter er samlet under:

• A message/action in the online application system

Rangering findes under:

• Rating of a job application

Øvrig historik ift. ansøgninger findes under beskrivelserne:

• An application in the online application system
Øvrige services
Nyhedsbrev:
• Newsletter subscription

Dine virksomheder:
• Records that a user follows a company
• Records that a user has rejected a recommendation to follow a company

Øvrigt ved besøg på stepstone.dk
• Represents a click on something
• An A/B test result
• Logs activity from smartphone apps
Support og henvendelse til StepStone
• Logs when an admin views a user profile or logs in as a user