Ledelse

Stine Bosse til frem­ti­dens ledere: Hvis du vil lykkes, skal du bruge dit per­son­li­ge lederskab langt mere end tidligere

Ifølge forretningskvinden Stine Bosse betyder nye teknologiske tendenser, at ledere skal turde sætte sig selv på spil. Dels grundet den hastighed, hvormed beslutninger skal træffes, men også fordi ledere skal være det menneskelige modstykke til netop teknologi og kunstig intelligens.Stine Bosse mener, at moderne organisationer bør tale om ledelse på en ny måde – en opfordring, der har baggrund i et moderne højhastighedssamfund og nye teknologiske trends, som sætter mennesket og det personlige lederskab i fokus.

”Fordi beslutninger skal træffes kontinuerligt og ekstremt hurtigt i dag, er en leders indre beredskab nødt til at være højere end tidligere. Derudover begynder virksomhederne at overlade alt, hvad der overhovedet kan programmeres til maskiner,” indleder Stine Bosse.

”Og hvad er der så tilbage? Mennesket, naturligvis. Det betyder, at en leder i den grad skal bruge sit personlige lederskab til at få sine medarbejdere med sig og give dem værktøjerne til at træffe de vigtige beslutninger selv.”

Hav modet til at mærke din organisation – og slippe angsten

At udvise personligt lederskab betyder også, at ledere tør se og mærke, hvad der foregår i organisationen – noget, som ikke alle ledere evner.

”For nogle gælder det, at de ikke kan – for andre, at de ikke vil. Men tør en leder bruge den evne, kan han eller hun hurtigt fornemme, hvad der rører sig. Og det skal selvfølgelig suppleres med data, men det er, når lederen tør mærke organisationen, og organisationen kan mærke lederen, at lederskabet opstår,” understreger Stine Bosse.

Og når det kommer til den største barriere for at mærke efter, er der ingen tvivl at spore hos den erfarne forretningskvinde:

”Det er slet og ret angst. Som det også opleves med medarbejdere, der ikke vil lytte til ledelsen, fordi de i virkeligheden er bange, gælder det samme for ledere, der ikke tør lytte til medarbejderne. De er i virkeligheden også lidt bange.”

Hun opfordrer samtidig ledere til at handle på angsten:

”Formår lederen at tage angsten ud af den ligning og sige, at vi ikke skal være bange for hinanden, vil medarbejderne også gå det længere og være mere modige i forhold til at sige fra – og det kan være afgørende for lederens succes.”

Ledere skal bevæge, balancere og bevidstgøre

At slippe angsten og turde mærke efter er afsættet for Stine Bosses måde at tænke ledelse på, og med det in mente har hun tydeliggjort tre forhold, som hun gennem årene har set gøre en afgørende forskel i hendes tidligere virke som topleder og som medlem af adskillige bestyrelser.

”Tre forhold er essentielle, når det kommer til ledelse: bevægelse, balance og bevidsthed,” fortæller Stine Bosse og fortsætter:

”Bevægelse handler om at flytte en organisation, og jeg bruger med vilje ikke ordet 'forandring', for det skaber utryghed. Men bevæger vi os sammen, og indrømmer vi, når vi bliver kede af det, bange eller usikre, så begynder det at fylde mindre, og dine medarbejdere bliver gladere og leverer bedre resultater. Men bevægelse handler i den grad også om at kunne mærke, hvordan du påvirker andre følelsesmæssigt, og hvordan andre påvirker dig.”

For Stine Bosse handler ledelse også om noget så essentielt og basalt som balance:

”Balance stiller spørgsmålet: Hvilke interesser skal jeg balancere? En topleder skal sørge for, at virksomheden tjener penge, at den har glade og tilfredse kunder, men også medarbejdere, der drives af netop dét. Desuden skal en leder være en naturlig og integreret del af det samfund, virksomheden leverer i,” fremhæver Stine Bosse.

Og hvis ledere tror, at samfundsansvaret er lidt CSR på sidste side i årsrapporten, tager de fejl:

”Dine unge medarbejdere vil ikke arbejde ’bare fordi’ – de vil se den dybere mening med deres arbejde, for det frigør deres potentiale.”

Afsluttende skal ledere gøre organisationen bevidst – en evne, der ifølge Stine Bosse bliver afgørende for lederes og organisationers succes i fremtiden:

”Bevidsthed sætter fokus på virksomheden som organisme, og her mener jeg, at enhver virksomhed bør træne sin bevidsthed, så hverken ledere eller medarbejdere træffer ubevidste beslutninger, men faktisk tør stoppe og lytte til ham eller hende, der siger: Er det her nu klogt? At turde stoppe der, tage drøftelsen og vende om bliver kritisk for fremtidens ledere,” supplerer Stine Bosse og kommer med sit bud på den vigtigste kompetence, som en moderne leder bør besidde i dag:

”En moderne leder skal være i stand til at se fremad, være i stand til at forstå sin organisation og være i stand til at mærke sin organisation. Er du i stand til de tre ting, giver resten sig selv.”

Står du over for en lederrekruttering?

Jobindex og StepStone, Danmarks eneste ledersite, er gået sammen og tilbyder nu en samlet lederpakke, hvor du annoncerer overfor både Jobindex’ og StepStones lederkandidater og får adgang til samtlige kandidaters CV’er – med kun én kontaktperson hos Jobindex.

Læs mere om Lederpakken, herunder pakkens indhold, udbytte og pris.

Læs også