Dette skal inkluderes i kontrakten

Det helt basale

 • Navn og adresse på dig og din arbejdsgiver.
 • Hvilke(t) sted/steder du skal arbejde.
 • Din jobtitel eller en stillingsbeskrivelse.
 • Startdato.
 • Sluttidspunkt, hvis det er aftalt.
 • Ferieregler.
 • Opsigelsesvarsler.
 • Løn, tillæg eller bonus, lønandele samt hvornår lønnen bliver udbetalt.
 • Din arbejdstid pr. dag eller pr. uge.
 • Er der en overenskomst, skal navnet inkluderes.

Overenskomst – eller ej

Hvis der er en overenskomst, kan det stå i punkt 6-9, og hvis der findes andre væsentlige vilkår for din ansættelse, skal disse også stå i din ansættelseskontrakt.

Der er en række goder, som du ikke har krav på, hvis der ikke en overenskomst på arbejdsstedet, inklusiv:

 • Overarbejdsbetaling.
 • Tillæg for arbejde aften, nat, weekend eller helligdage.
 • Betalt fri på barnets første sygedag.
 • Feriefridage.
 • Betalt fri 24/12, 31/12, 01/05 og 05/06.
 • Løn under barsel.
 • Pension.

Hvis du via aftale med din arbejdsgiver får ret til disse goder, skal du sikre, at det dokumenteres i din ansættelseskontrakt.