Opbygning af CV

Et CV er personligt, og vi kan derfor ikke give den "rigtige" løsning på, hvordan dit CV skal se ud. Det vi i stedet kan gøre er at tilbyde nogle generelle retningslinjer.

Et CV bør indeholde følgende:

 • Overskrift.
 • Personlige data, fx navn, fødselsdato og alder.
 • Adresse og telefon.
 • Faglige kvalifikationer.
 • Erhvervserfaring, fx ansættelsessteder og arbejdsopgaver.
 • Uddannelse.
 • Sprogkundskaber.
 • It-kundskaber.
 • Personlige kvalifikationer.
 • Fritidsinteresser.
 • Personlige forhold, fx civilstand.

Det kronologiske CV

Det kronologiske CV anvendes oftest, og er det CV, som de fleste arbejdsgivere er fortrolige med. Fordelen ved det kronologiske CV er, at det er opbygget efter en kendt struktur og derfor er det nemt for læseren at få overblik over. Brug det kronologiske CV, hvis du vil være på sikker grund.

Når du skriver et kronologisk CV, lister du dine data i omvendt kronologisk rækkefølge – det vil sige, at du altid nævner det nyeste først.

CV'et indledes med dine personlige data – det vil sige navn, adresse, telefon og e-mail samt din alder eller fødselsdato. Du kan nævne din civilstand her, men kan også gemme oplysningen til dit afsluttende afsnit.

Erhvervserfaring

Dernæst lister du din erhvervserfaring med angivelse af ansættelsesperioden i årstal, navnet på virksomheden og din stillingsbetegnelse. Under hver ansættelse skriver du nogle få linjer om dine arbejdsopgaver, dit ansvarsområde samt dine vigtigste resultater. På den måde bliver dine kompetencer tydeligere. Du kan desuden, hvis det er relevant, nævne hvor mange medarbejdere, du har været leder for, hvor stort et budgetansvar du har haft, samt hvem du har refereret til. Hvis du har mange ansættelsesforhold bag dig, og de ligger en del år tilbage i tiden, kan du overveje at slå de ældste sammen under overskriften "Øvrige ansættelser". Fritids- og studiejobs fra tiden før du for alvor startede på arbejdsmarkedet, vil som hovedregel ikke være relevante i CV'et.

Uddannelse

Efter "Erhvervserfaring" nævner du din uddannelse. Nævn den eller de uddannelser, du har taget efter folkeskolen, fx en ungdomsuddannelse samt din eventuelle videregående uddannelse. Har du en akademisk uddannelse, kan du udelade din studenter- eller Hf-eksamen.

Kurser

Lige efter din uddannelse nævner du, hvilke kurser du har taget i dit arbejdsliv. Du kan også vælge at slå uddannelse og kurser sammen. Du behøver ikke nævne alle kurser. Vurdér, hvad der er relevant for det konkrete job, så du målretter dit CV. Et førstehjælpskursus, som du har taget for 20 år siden, vil næppe længere være relevant og bør derfor udelades. Søger du et lederjob, kan du med fordel fokusere på kurser, som har ledelsesmæssig relevans, og søger du i en anden branche, kan du vælge at fremhæve kurser, som har givet dig generel viden.

Privat

Som afslutning fortæller du lidt om, hvem du er privat. Du kan nævne dine fritidsinteresser, eventuelle tillidshverv, relevante netværk, samt familiære forhold og civilstand. Dine fritidsinteresser og dit privatliv er med til at tegne et billede af dig som menneske og fortæller noget om, hvad du brænder for, og hvor du får din energi fra. Endelig kan det også være, at dine fritidsinteresser giver dig kompetencer, som er med til at kvalificere dig til dit næste job. Du kan fx nævne, hvis du er træner for det lokale lilleputhold i fodbold eller er medlem af skolebestyrelsen i dit barns skole.

Layout, sprog og form

Et indbydende layout er med til at understøtte indholdet i CV'et. Vær kritisk og brug tid på "indpakningen". Overvej bl.a. skrifttype og -størrelse, og tjek også om teksten er pænt stillet op.

Du kan eventuelt indsætte et portrætfoto i CV'et, men gør det kun, hvis det gavner din mulighed for at komme til samtale. Fotoet skal være vellignende og velegnet til at præsentere dig i en jobmæssig sammenhæng. Et foto taget i modlys, eller som viser dig på en palmestrand, hører ikke hjemme på dit CV. Det kan i værste fald give en kommende arbejdsgiver et negativt indtryk af dig og betyde, at du bliver valgt fra. Omvendt kan et præsentabelt foto skille dig ud fra mængden og gøre, at arbejdsgiveren husker dig.

Kompetence-CV'et

I kompetence-CV'et - også kaldet det funktionsopdelte CV - sætter du fokus på udvalgte kompetencer, som matcher kravene i jobannoncen. Kompetencerne samler du under overskrifter som for eksempel "personaleledelse" eller "kommunikation". Fordelen ved kompetence-CV'et er, at du samler dine erfaringer under én kompetence og derved sætter fokus på netop denne. Ulempen er, at læseren kan have svært ved at se, i hvilke stillinger og i hvilket omfang, du har brugt dine kompetencer.

Kompetence-CV'et begynder ligesom det kronologiske CV med dine personlige data. Herefter kan du overveje at skrive et kort resumé, hvor du på 4-6 linjer beskriver "den røde tråd" i dit arbejdsliv.

Herefter udvælger du de 4-5 vigtigste kompetencer fra din kompetenceprofil, som matcher det job, du søger. Beskriv din erfaring under hver enkelt kompetence. Husk at fatte dig i korthed.

List herefter dine ansættelser, uddannelser og kurser samt fritidsinteresser, eventuelle tillidshverv, relevante netværk, eventuelle familiære forhold og din civilstand, præcis som i det kronologiske CV.

Eksempel på et kompetence-CV

Inge Sørensen
Stormvej 13,
1254 København K
[Telefonnummer]

Kvalifikationer

Mine primære kompetencer omfatter:

 • praktisk ledererfaring
 • erfaring indenfor butikssalg
 • erfaring med økonomi og regnskab, fakturering mv.
 • erfaring med forskellige administrative opgaver, udarbejdelse og redigering af trænings- og undervisningsmateriale mv.
 • indsigt i områder inden for Human Resource Management.

Har bl.a. arbejdet med projekter inden for:

 • arbejdsmiljøanalyse
 • kulturanalyse
 • international HRM.

Erhvervserfaring

1996 - 2000: Manager i restaurant "De gyldne Buer"

 • Daglig ledelse af medarbejdere
 • Forskellige administrative opgaver samt varebestilling
 • Dagsregnskaber

1993 - 1996: Butiksmedarbejder i "Klæd dig pænt"

 • Salg af tøj

Uddannelse

 • 1998 - 2000: Cand.merc. fra Handelshøjskolen i København (Speciale: Human Resource Management)
 • 1993 - 1996: HA fra Handelshøjskolen i København
 • 1990 - 1993: Matematisk student fra Rødkilde Gymnasium i Vejle

Sprog

 • Flydende engelsk i skrift og tale
 • Kendskab til tysk

It

 • Kendskab til IT på brugerniveau svarende til it-kørekort

Andre oplysninger

Jeg er 26 år gammel og bor sammen med min mand. Vi har ingen børn. Jeg er meget udviklingsorienteret og lærenem overfor nye udfordringer. I min fritid dyrker jeg fitness og sejler gerne i mine ferier.