CV

Den væsentligste forskel mellem ansøgning og CV'et er, at CV'et er bagudrettet og dokumentation for dine erfaringer og kvalifikationer. Selve ansøgningen er fremadrettet og argumentation for, hvorfor du skal have jobbet.

Det sker, at arbejdsgiveren læser CV'et før ansøgningen, fordi CV'et giver et hurtigt overblik over din profil. Derudover sikrer arbejdsgiveren sig, at du har de fornødne kvalifikationer. Tag derfor højde for, at CV'et skal kunne stå alene.


CV – Curriculum Vitae

CV er en forkortelse for Curriculum Vitae, som betyder livsforløb. CV'et opsummerer din erhvervserfaring, din uddannelse og dine kompetencer. Formålet med CV'et er at give læseren et hurtigt overblik over din profil. Det skal derfor være let at overskue og præcist formuleret.


Opbygning af CV

Et CV er personligt, og vi kan derfor ikke give den "rigtige" løsning på, hvordan dit CV skal se ud. Det vi i stedet kan gøre er at tilbyde nogle generelle retningslinjer.


Skræddersy dit CV

Arbejdsmarkedet forandrer sig, og det gør kravene til det perfekte CV også. Derfor er der en række nye overvejelser, du bør gøre dig, når du udformer dit CV.


Skriv et teknisk CV

Skal du skrive et teknisk CV, er der flere ting, du skal være opmærksom på, da den HR-medarbejder, som læser CV'et, ikke nødvendigvis har en teknisk baggrund. Her er et par gode råd.


De gode eksempler – CV og ansøgning

Mange jobsøgere kommer ikke til samtale, fordi deres ansøgning er dårligt formuleret og ustruktureret. Deres CV er mangelfulde eller fylder alt for meget, så den fremtidige arbejdsgiver giver op.


Læs også

Sorter artikler efter emne.