Inden jobsamtalen

Inden jobsamtalen er det vigtigt, at du forbereder dig. Du kan på forhånd indhente relevant viden om virksomheden, formulere relevante spørgsmål om jobbet og virksomheden samt læse din ansøgning og dit CV igennem, så begge står i frisk erindring. Tag præsentabelt tøj på, som du føler dig veltilpas i og som passer til jobbet.

6 gode råd til forberedelsen

1: En præsentation af dig selv

Hvad vil du svare på spørgsmålet: Fortæl om dig selv? Formulér en kort, præcis og relevant præsentation af dig selv. Øv dig i at sige din præsentation højt foran spejlet og bliv især skarp på din indledning. Præsentationen må kun vare ganske få minutter.

Hvad er de tre vigtigste ting, arbejdsgiveren skal vide om dig i forhold til jobbet? Tænk i både personlighed og faglighed.

Fælde: Du fortæller hele din livshistorie baseret på en gennemgang af dit CV. Hermed signalerer du, at du ikke kan prioritere og fortælle det væsentlige.

2: Din motivation for jobbet

Hvorfor søger du stillingen? Hvad brænder du for i forhold til jobbet? Hvorfor er netop denne stilling den helt rigtige for dig? Svaret kan være en del af din præsentation.

Tænk over, hvad du ønsker at vælge til. Fokusér på dine positive bevæggrunde for at søge jobbet. Det kræver, at du på forhånd har sat dig ind i både virksomheden og stillingsindholdet.

Fælde: Du fortæller om alt det dårlige i dit nuværende eller tidligere job - for eksempel, at du er træt af din chef, får for lidt i løn, eller at du søger stillingen, fordi du er træt af at være ledig.

3: Hvad har du at tilbyde?

Hvordan vil du gribe opgaverne an? Hvad kendetegner dig som person og din måde at arbejde på? Hvordan skaber du resultater? Hvad er dine stærkeste sider? Tænk også over, hvordan du kan fortælle om dine svage sider på en nuanceret og konstruktiv måde. Det vidner om, at du har selvindsigt.

Fortæl konkrete positive historier om, hvordan du har brugt dine kompetencer til at skabe gode resultater. Historierne dokumenterer dine kompetencer og styrker din troværdighed.

Fælde: Du fortæller lange kedelige historier, som ikke er direkte relevante for netop det job, du søger. Eller: Du overdriver om dine eventyrlige bedrifter og bliver dermed utroværdig.

4: Dine spørgsmål til ansættelsesudvalget

Forbered relevante spørgsmål om virksomheden, jobindholdet og arbejdsopgaverne. Også spørgsmål til virksomhedskulturen og ledelsesstilen kan bidrage til en god dialog.

Mulige spørgsmål kan være: Hvad er den største udfordring i jobbet? Hvad er den vigtigste opgave at få løst? Hvad er succeskriterierne for stillingen? Hvad karakteriserer en succesfuld person i virksomheden? Hvorfor er stillingen ledig? Hvordan er kulturen?

Fælde: Du stiller for mange selvoptagede spørgsmål, der signalerer, at du er mere optaget af, hvad virksomheden kan gøre for dig i stedet for af, hvad du kan gøre for virksomheden.

5: Dine svar på typiske spørgsmål

Forbered dig på de spørgsmål, du kan blive stillet ved jobsamtalen. Du kan lade dig inspirere af spørgsmålene nedenfor.

De fleste oplever en form for nervøsitet inden en jobsamtale. Du kan tage toppen af nervøsiteten ved at forberede dig grundigt. Betragt samtidig nervøsiteten som noget positivt, hvor adrenalinen får dig til at tænke hurtigere.

Fælde: Du har ikke forberedt dig på de spørgsmål, du helst ikke vil stilles. For eksempel: Hvorfor stoppede du i dit seneste job? Er du gravid? Hvad skal du have i løn?

6: Typiske spørgsmål til jobsamtalen

 1. Vil du præsentere dig selv?
 2. Hvad er dine stærke sider?
 3. Hvad er dine svage sider?
 4. Hvorfor vil du arbejde for os?
 5. Hvor meget kender du til virksomheden?
 6. Hvorfor søger du nyt job?
 7. Hvorfor søger du netop denne stilling?
 8. Hvad kan du gøre for os, som ingen andre kan?
 9. Hvordan ser du stillingen - kan du give en definition af den?
 10. Beskriv din største succes
 11. Beskriv din største fiasko
 12. Hvad er en god chef for dig?
 13. Hvor er du om tre år?
 14. Hvad får du i løn i dag?
 15. Hvorfor forlod du dit seneste job?
 16. Hvor længe har du været ledig?
 17. Hvad mener du, at du bør have i løn?
 18. Hvor tilfreds er du med din karriere indtil nu?
 19. Hvad er dine fremtidsmål?

Spørgsmål arbejdsgiveren ikke bør stille, men som ind i mellem bliver stillet alligevel:

Som ansøger kan du komme ud for, at arbejdsgiveren stiller spørgsmål om køn, race, religiøse overbevisning, politiske anskuelse, etniske oprindelse, seksuelle orientering, graviditet, barsel eller adoption. Det er ikke ulovligt, hvis arbejdsgiveren stiller de pågældende spørgsmål. Men da arbejdsgiveren ikke må lægge vægt på oplysningerne, bør han eller hun helt undlade at stille dem.

Arbejdsgiveren har ret til at spørge til en ansøgers helbred. Hovedreglen er, at arbejdsgiveren kun må bede om helbredsoplysninger, hvis sygdommen har væsentlig betydning for ansøgerens evne til at udføre det konkrete arbejde.