Præsentationsteknik – forbered dig på at være uforberedt

En af de situationer, de fleste frygter mest, er at skulle give præsentation på stående fod. Svarer du ikke på det stillede spørgsmål, viser du, at du ikke lytter godt nok.

En af de situationer, de fleste frygter mest, er at skulle give præsentation på stående fod. Men det er muligt at arbejde med en række hovedområder, der vil hjælpe dig med at imponere dit publikum under selv de vanskeligste og mest uventede forhold.

Voks med opgaven

Det er næsten uundgåeligt, at du på et eller andet tidspunkt i din karriere vil skulle præsentere noget, som du ikke har den store viden om. Du kan blive stillet et vanskeligt spørgsmål ved et møde eller skulle træde i stedet for en kollega med kort varsel. Når du søger et job, kan du skulle møde op til det frygtede 'case interview', der har til formål at teste din viden, intelligens og evne til at tænke hurtigt - en populær interviewform hos konsulentfirmaer.

Succesfærdigheder

Hvis du kan vise følgende færdigheder (som alle kan forberedes på forhånd), skulle du kunne slippe uskadt fra oplevelsen at skulle fremlægge en præsentation uden forberedelse:

  • Logisk tankegang: Du skal ræsonnere logisk og indsnævre problemet, fokusere på hovedpunkterne og prioritere dem samt fremlægge en løsning i den relevante sammenhæng. Det er vigtigt at skille det vigtige fra det irrelevante.
  • Almen viden: Der er ingen undskyldning for ikke at have et generelt overblik over dine egne, dit firmas og din sektors generelle aktiviteter. Du bør kunne svare på specifikke spørgsmål af almen karakter, så du har noget at falde tilbage på, hvis situationen bliver vanskelig. Det er altså vigtigt at følge med i aktuelle begivenheder, hvis du ønsker at fremstå som en generelt velorienteret person.
  • Kreativitet: Du bør være rådsnar. Det vigtigste her at forholde sig så rolig, at man kan lytte til, hvad andre siger. Hvis du lytter omhyggeligt, vil du kunne bruge noget i det, de siger, som udgangspunkt for en videre samtale. Et godt råd, hvis du er kørt fast, er at prøve at få noget fra tilhørerne, som du kan bygge videre på - stil et spørgsmål for at sætte en debat i gang.
  • Kommunikationsfærdigheder: Du bør udtrykke dig klart, tale langsomt og med pauser, hvor du samler tankerne (og holder panikken fra livet). Du bør være klar til at indføje nye informationer samt forklare og forsvare dine ideer. Du bør arbejde med præsentationsteknikkens grundelementer - afslapning, holdning, åndedræt - så du har det i rygraden, uanset hvilken situation du befinder dig i.

De mest almindelige fejl

De fejl, du fremfor alt skal prøve at undgå, er:

  • Manglende fokus: Svarer du ikke på det stillede spørgsmål, viser du, at du ikke lytter godt nok.
  • Manglende spørgsmål: Hvis du fx spekulerer på salgsinformation, mens salgsdirektøren er til stede, udnytter du ikke de ressourcer, der er til rådighed, og du udviser desuden mangel på initiativ.
  • Dårlig afslutning: Manglende opsummering af, hvad du har sagt, giver indtryk af, at dine argumenter ikke har noget logisk forløb. Et sammendrag, hvor du vover dig for langt ud, er også en fejl. Du bør ikke basere en konkret konklusion på information, du ikke er sikker på.