Ledelse

Sådan for­hand­ler du me­d­ar­bej­de­rens løn

Du skaber det bedste forhandlingsgrundlag ved at sætte dig ind i, hvordan dine medarbejdere opfatter løn, men også hvordan jobmarkedet er – og bliver.Den effektive lønforhandling er situationsbestemt. Den er afhængig af en række forhold, der fastslår vægten af de fremførte argumenter. Derfor er det vigtigt, at du sætter dig ind i dine medarbejderes opfattelse af kompensationspakker som sådan, men også udbuddet og efterspørgslen på markedet for den arbejdskraft, du selv har behov for.

Hvor vigtig er lønnen?

Du bør først og fremmest sætte dig ind i, hvor vigtig løn er for dine medarbejdere. Der skal ikke megen fornuft til at forstå, at medarbejderne naturligvis skal have løn for det arbejde, de udfører og det ansvar, de påtager sig.

Men forudsætningerne for dine medarbejderes arbejdsliv har ændret sig. Dine medarbejdere arbejder mindre end nogensinde, men de løber også stærkere – både når de er på arbejde, og når de er hjemme. Den teknologiske udvikling har uforbeholdent manifesteret sig som årsagen til, at dine medarbejdere får sværere og sværere ved at holde fri i deres fritid.

Løn, antallet af feriedage og pension indtager en henholdsvis 2., 15. og 22. plads over forhold, der skaber arbejdsglæde, og det er et udtryk for, at løn er et forhold, der bare skal fungere. Det viser en undersøgelse, foretaget af The Network og Boston Consulting Group, blandt +360.000 kandidater i 197 lande.

Placering Faktor Procent
1 Godt forhold til kolleger 90 %
2 Løn 89 %
3 Godt forhold til leder 88 %
4 God work-life balance 88 %
5 Stabil økonomi i virksomheden 87 %
6 Interessant jobindhold 86 %
7 Efteruddannelse 86 %
8 Anerkendelse for arbejdet 85 %
9 Udviklingsmuligheder 83 %
10 Jobsikkerhed 82 %

Top 10 faktorer, der skaber arbejdsglæde. Alle kandidater. Global Talent Study, 2018.

Men løn er altså ikke altafgørende, for et godt forhold til kolleger er ifølge undersøgelsen det vigtigste, men lønnen skal naturligvis afspejle medarbejderens arbejdsbyrde (fx ledelse af nye projekter og indsatser) og det ansvar, der påhviler medarbejderen (fx personaleansvar). Lønnen skal imidlertid også være et resultat af tempoet og effektiviteten, der ligger bag arbejdet.

Hvordan er jobmarkedet?

Et andet forhold du bør holde dig for øje er, hvilket forhandlingsgrundlag markedet skaber: Danmark kommer til at mangle arbejdskraft. Det er en positiv udfordring, da den er afledt af en prognosticeret vækst, og det betyder, at du skal have fokus på at tiltrække de rette medarbejdere, men også at passe godt på dem, du har.

Jobmarkedet kan derfor lægge en dæmper på din forhandlingsstyrke, fordi der ikke er udsigt til, at det bliver nemmere at få besat dine stillinger i fremtiden. Derfor kan det blive vanskeligt at sidde på de tungeste argumenter som arbejdsgiver, såfremt du sidder overfor en dygtig medarbejder, du ikke har råd til at miste. Det kan sætte medarbejderen i en fordelagtig situation.

Hvad kan du regne med, medarbejderen kommer med?

Sidder du overfor en medarbejder med både personale- og projektansvar, er argumenterne for løntillæg mange, og de er meget værd. Det gælder især, hvis den ansatte har bidraget til økonomisk vækst og været en prominent profil og tovholder på vejen derhen. Det sætter dig i en vanskelig forhandlingssituation med udsigt til et marked, der går en svær tid i møde.

Husk følgende, når du forhandler løn

  • Lønforhandling varer hele året, fordi den er et produkt af medarbejdernes løbende indsatser og resultater. Derfor er det vigtigt, at du holder dig ajour og løbende noterer de bedste processer og resultater.
  • Meld gerne ud på forhånd, hvad lønnen i gennemsnit reguleres med. Det skaber et udgangspunkt for forhandlingerne.
  • Arbejdsstyrke er et spørgsmål om udbud og efterspørgsel, og det kan gavne din forhandlingssituation, at du ved, om du sidder overfor en værdifuld ressource, hvis stilling er svær at genbesætte. Derfor gør du klogt i at undersøge markedet, så du har en prognose over dine fremtidige HR-udfordringer.
  • Modsvaret til det omstridte lønemne er imidlertid de blødere forhold i arbejdsmiljøet. Et godt forhold til dine kolleger og din leder samt en god work-life balance indtager 1., 3. og 4. pladsen over årsager til arbejdsglæde blandt de 360.000 kandidater, og det illustrerer, at løn ikke er alt. Arbejdsglæden kan derfor inddrages til at tangere krav om løn og goder.
  • Overvej hvad det vil koste virksomheden at miste medarbejderen, hvis lønposen ikke afspejler arbejdet og værdien af det. Så giver en eventuel lønforhøjelse med al sandsynlighed sig selv.

Læs også