Ledelse

10 metoder: Sådan sikrer du god le­del­ses­kom­mu­ni­ka­tion

Mange virksomheder har flotte nedskrevne strategier, mål, visioner og politikker, men alligevel er det måske de færreste af medarbejderne, der kender til dem. Oftest skyldes dette dårlig ledelseskommunikation.Ledelse er 80% kommunikation! Og mange organisationer kan opnå langt bedre resultater ved at styrke deres lederes kommunikation.

God ledelseskommunikation kan handle om noget så enkelt som at definere (og fortælle lederne om deres) ledelseskommunikationsansvar. Men det kan også handle om gennem måling, observation og rådgivningssamtaler at skabe erkendelse hos lederne af, hvor skoen trykker hos dem. Og det kan handle om, gennem træning og enkle værktøjer, at styrke ledernes evner til at det, de ønsker med deres kommunikation, og i det hele taget blive de bedst tænkelige versioner af sig selv samt at få kommunikeret virksomhedens ideologier ordentligt ud. StepStone formidler Pelle Nilssons, direktør i Resonans Kommunikation, gode kommunikationsbudskaber.

Hvad gør virksomhederne i dag?

At udvikle ledernes kommunikation er en opgave med mange mulige indgange. Er der tale om topledere, er de mest almindelige indgange træning af kompetencer og direkte support i forhold til løsningen af konkrete kommunikationsopgaver. Er det mellemledere, er de mest almindelige indgange udvikling af kommunikationspakker og kommunikationstræning.

”Jeg elsker dig”

Gennemgående for mange af de initiativer, der bliver gennemført for at udvikle lederkommunikationen, er, at de sjældent er baseret på en analyse af, hvad der mest effektivt vil forbedre ledernes kommunikation. Et eksempel: En mand vil gerne have, at hans kone er klar over, at han elsker hende. Hvordan hjælper vi – hans kommunikationsrådgiver – ham bedst? Hvad er det vigtigste? At vi træner hans kompetencer i at sige ”jeg elsker dig” med den rigtige intonation og bevidst brug af øjenkontakt, hovedet lidt på skrå og med et åbent kropssprog? Eller at vi hjælper ham med at få det sagt regelmæssigt, gerne dagligt, også på en trist regnvejrsdag, når han er nede i energi?

Pointen?

Pointen er, at manden sandsynligvis ikke har et kompetenceproblem. Snarere et problem med sine holdninger eller prioriteringer. Måske har han blot brug for en daglig reminder i en periode. At få ledelsen til at præstere godt kommunikationsmæssigt handler på samme måde om at finde og benytte de rigtige metoder til at forbedre deres kommunikation.

10Q LK review

For at støtte arbejdet med at udvikle lederkommunikationen har Resonans formuleret 10 spørgsmål, som man kan benytte til at foretage et 10Q lederkommunikations-review af arbejdet med lederkommunikationen i virksomheden. Et review er en god måde til at give et overblik over de metoder, man kan benytte sig af i arbejdet med at udvikle ledelseskommunikationen i virksomheden og kan derved tjene til inspiration for udviklingsarbejdet.

Man kan ikke sige, at alle nedenstående metoder er lige vigtige i alle virksomheder eller i alle situationer, men generelt kan man sige, at god, professionel ledelseskommunikation kræver vedvarende indsatser på flertallet af nedenstående metoder:

Metode 1: Politik

Har I en politik, der beskriver ledernes kommunikationsansvar? Hvis ja – er den detaljeret og retningsvisende for lederne? Kender lederne den? Bliver den brugt? Bliver nye ledere introduceret til deres kommunikationsansvar?

Metode 2: Fagligt ansvar

Er det defineret, hvem i virksomheden, der har det faglige ansvar for ledelseskommunikationen, herunder udviklingen af den? Er det i kommunikationsafdelingen eller i HR?

Metode 3: Strategi

Har I en strategi for udviklingen af ledernes kommunikationskompetencer? Hvis ja – hvilke elementer indeholder den? Vil I kalde den ambitiøs?

Metode 4: Måling

Måler I på ledernes kommunikation? Hvis ja – hvordan og hvor tit? Kommer resultaterne tilbage til de enkelte ledere? Har I systematik for at følge op?

Metode 5: Belønningssystem

Er ledernes performance i forhold til kommunikation en del af de enkelte lederes mål/KPI’er og ledernes individuelle belønnings-/bonussystem i virksomheden?

Metode 6: Uddannelse

Tilbyder virksomheden uddannelse/træning for lederne i kommunikation? Hvis ja – hvilke/i hvad? Benyttes interne undervisere fra HR eller kommunikation eller eksterne specialister?

Metode 7: Værktøjer

Har lederne i virksomheden adgang til kommunikationsværktøjer, der hjælper dem med kommunikation (f.eks. kommunikationsplanlægning, svære samtaler o.l.)? Hvis ja – hvilke? Er de lette at få adgang til og anvende?

Metode 8: Støttematerialer

Bliver der lavet særlige planer og stillet særlige kommunikationsmaterialer/-pakker til rådighed for lederne, der kan understøtte deres kommunikationsarbejde i forbindelse med særligt vigtige events, f.eks. implementering af ny forretningsstrategi, forandringer o.l.? Hvis ja – hvad indeholder disse pakker?

Metode 9: Rådgivere

Er der medarbejdere i virksomheden, der som en klart defineret del af deres jobbeskrivelse/-titel har at rådgive og hjælpe lederne i virksomheden med deres kommunikation? Er de ansat i HR eller kommunikation?

Metode 10: Platform

Har I en særlig platform på intranettet, hvor I samler og præsenterer lederne for relevant kommunikationsunderstøttende viden og værktøjer, og hvor lederne kan finde inspiration til løsningen af udfordrende kommunikationsopgaver?

Af: Henning Nørby Nielsen, Cand.mag. og indehaver af Frøjk Kommunikation

Læs også