HR og lederrekruttering

5 samtaler, der øger lederes ar­bejds­glæ­de

En undersøgelse foretaget af The Network og Boston Consulting Group viser, at et godt forhold til chefen øger arbejdsglæden for danske kandidater med ledererfaring. Derfor er det vigtigt, at du er til stede og arbejder på forholdet til lederne. Vi opridser de 5 samtaler, hvor du har muligheden. Både på daglig og årlig basis.



Der er grundlæggende to typer af samtaler. De formelle og de uformelle.

Samtalerne varierer i hyppighed og graden af forberedelse. Hvor de uformelle samtaler opstår ofte, kræver de sjældent forberedelse. De formelle samtaler sker typisk med et års mellemrum, men kræver grundig forberedelse. Uanset hvad giver de dig mulighed for at lære dine ledere bedre at kende.

1. MUS

MUS er en professionel samtale, hvor du giver lederen konstruktiv feedback på årets performance. Sammen afdækker I arbejdsliv og trivsel. Sørg for, at I kommer rundt om det hele. Og husk, at du har to ører og én mund – selvom du giver feedback, er der mulighed for, at lederen roser eller påtaler forskellige forhold i hverdagen. Så lyt, og sørg for at handle på det, du hører.

2. Lønsamtale

Lønsamtalen er også en professionel samtale, hvor I sammen evaluerer lederens performance og løn. Derfor kræver den grundig forberedelse. For lønforhandling varer hele året og er et produkt af lederens indsatser og resultater. Så hold dig ajour med lederens arbejdsindsats, og meld gerne ud på forhånd, hvad lønnen i gennemsnit reguleres med. Det skaber et udgangspunkt for samtalen.

3. 1:1-samtale

Den såkaldte catch-up. Her har du mulighed for, på mere uformel vis, at gøre status over lederens arbejdsopgaver og aftale de næste skridt. Lederen får også mulighed for at komme arbejdsrelaterede udfordringer til livs. Det skal ikke nødvendigvis være et langt møde, men kan ofte klares på et kvarters tid i afdelingens mødelokale. Opfølgning bør ske en gang om ugen eller hver anden uge.

4. Spørg, hvordan det går

Undersøgelsen viser, at et godt forhold til chefen står øverst på listen over ting, der skaber arbejdsglæde. Derfor er det vigtigt, at du viser lederne, at du går op i deres trivsel. Både privat og arbejdsmæssigt. Ikke, at du skal være psykolog, men arbejdspladsen er ofte ventil for udfordringer i privatlivet. Og det kan være en lettelse at få luft for dem.

5. Snak over frokosten

Frokostpausen er for de fleste den længste pause på dagen. Her er der mulighed for at snakke med dine ledere om andet end det, der ligger på dit eller deres skrivebord. I kan lære hinanden at kende, og det er en fordel, når I skal samarbejde. Lyt også til, hvordan lederne snakker sammen. Det kan gøre dig klogere på deres indbyrdes forhold og trivsel.

Læs også