HR og lederrekrutteringJobannoncering

Crowdsourcing vinder indpas

Crowdsourcing bliver mere og mere populær blandt danske virksomheder - og det er der en grund til. Det er ikke altid, at rekrutteringen af højt betalte forskere og andre begavede specialister, er de bedste kilder til innovative løsninger for din virksomhed. Nogle gange er hjælpen at finde blandt de mindre åbenlyse specialister - nemlig the crowd.Hvad er crowdsourcing?

Crowdsourcing er allerede et lidt gammelt buzzword, men for dem, der ikke lige fik det med i første omgang, så kommer her en kort intro.

Selve fænomenet crowdsourcing er et udtryk for den nye åbenhed. Det udspringer af den ændrede magtfordeling mellem virksomheder og forbrugere, som blandt andet udbredelsen af sociale medier har bevirket. Virksomheder har fået betydeligt sværere ved at eksistere som lukkede, hemmelighedsfyldte systemer, og mange er i stedet begyndt at se omverdenen som en ressource til innovation.

Crowdsourcing dækker nemlig over, at en problemstilling eller en arbejdsopgave deles med en bred udefineret gruppe (crowd), som så frit kan komme med ideer eller løsningsforslag. Dette giver en høj innovationsgrad og der er mange gode eksempler på god og effektiv crowdsourcing.

F.eks. bruger virksomheden Threadless crowdsourcing til at designe t-shirts og udvælge de mest salgbare. iStockphoto bruger det til at producere og udbyde fotografier og animationer. Amazons Mechanical Turk-platform giver mulighed for at få løst mindre Human Intelligence Tasks, som oftest er af simpel og rutinepræget karakter, mens Innocentive er en virksomhed, der fokuserer på løsningen af videnskabelige og tekniske problemer med en høj grad af kompleksitet. Også offentlige organisationer har taget crowdsourcing til sig og f.eks. afholder Hedensted Kommune med deres website "Idémarken" et løbende virtuelt borgermøde.

Filosofien bag er, at tilsammen har vi den nødvendige viden og erfaring, der skal bruges for at skabe nye brugbare løsninger f.eks. for et produkt, en virksomhed eller organisation.

Hvorfor crowdsourcing?

For at være konkurrencedygtig som virksomhed, eller endda som nation, gælder det om at øge den hastighed, som man skaber og indoptager ny viden med og sprede den til relevante anvendelsesområder. Den nye viden skabes dog oftest uden for den enkelte virksomhed, hvorfor man må forsøge at få adgang til andre kulturelle kontekster.

Det er her crowdsourcing kommer ind i billedet. Crowdsourcing er blevet en stor innovationsdriver hos mange virksomheder allerede, og fænomenet har vokseværk.

Crowdsourcing har de seneste år spredt sig mere og mere til danske virksomheder. Så meget at hele forretningsmodeller ofte baseres på den besparelse, som udvikling af produkter gennem crowdsourcing giver.  

Undersøgelser viser, at virksomheder der aktivt benytter crowdsourcing som en integreret del af deres forretningsstrategi opnår højere vækst, omsætning og idé-generering samt har gladere medarbejdere.

Så hvis din virksomhed har nået en innovativ bølgedal, hvor markedsresearch og produktudvikling ikke kaster noget nyt af sig, så er det måske på tide at give stafetten videre til de mindre åbenlyse specialister - the crowd.

Af: Henning Frøjk Nørby Nielsen

Læs også