JobmarkedetØvrige

Er det vigtigt at have en CSR-politik?

Danske virksomheder er med længst fremme, når det kommer til at tage socialt og samfundsmæssigt ansvar. De arbejder med andre ord for at skabe bæredygtighed inden for sociale-, miljømæssige- og økonomiske forhold. Men er Corporate Social Responsibility (CSR) et middel for virksomheder til at pudse glorien i årsrapporten og på hjemmesiden, eller skal CSR ses som en adfærdsændrende og strategisk indsats?Vi har taget en snak med en ekspert på området og spurgt, hvorvidt det er vigtigt og meningsfuldt som virksomhed at have en CSR-politik?

Klaus Lund er adm. direktør for Klaus Lund & Partnere, som er en konsulentvirksomhed med speciale i strategiimplementering og kundeorientering, herunder også arbejdet med at implementere kultur- og adfærdsændringer i forlængelse af virksomheders CSR-strategier. Klaus Lund har mere end 25 års konsulenterfaring og er medforfatter til otte management bøger og en lang række artikler på området.

En CSR-politik udstikker retning for, hvordan man vil opføre sig som ansvarlig virksomhed.

Ifølge Klaus Lund er en CSR-politik vigtig at have for alle virksomheder! ”CSR-politikken er det sted i virksomhedens samlede strategi, hvor man har gjort sig tanker og beslutninger om, hvad der er vigtigt på CSR-området for virksomheden. CSR-politikken skal i det daglige fungere som det retningsgivende dokument, der skal fortælle såvel medarbejdere som kunder og leverandører, hvad man har af CSR-holdninger for, hvordan man skal ”opføre sig” på forskellige områder, som f.eks. indkøb, miljø, energi. CSR er vigtigt at forholde sig til, fordi man derved også forholder sig til, hvordan man vil opføre sig som en ansvarlig virksomhed”.

CSR – et middel til at forbedre bundlinjeresultater eller en langsigtet strategi mod en bæredygtig forretning?

Klaus Lund mener, at der kan være et stort udbytte for virksomheder i at arbejde målrettet med CSR. Men det er vigtigt, at man som virksomhed forholder sig til, hvordan det skal gøres, hvad ambitionsniveauet er og hvordan indsatsen afgrænses.

”Groft sagt kan man tale om, at der er to kategorier inden for virksomheders arbejde med CSR. Der er den defensive kategori, hvor CSR-indsatsen beror på forebyggelse:

Hvordan forebygger vi som virksomhed, at vi ikke gør nogle forkerte og – for både virksomhed og dens omverden – skadelige ting, fx forkert og unødigt energiforbrug og fx ved at undgå valg af leverandører, som bruger børnearbejdere mv.

Man kan også tilhøre den offensive kategori, der indbefatter virksomheder, der forholder sig til, hvordan man som virksomhed kan blive mere lønsom samtidig med, at man er en ”god samfundsborger”, dvs. f.eks. gennem retningslinjer for nedbringelse af virksomhedens CO2-forbrug etc.”

CSR skal integreres i virksomhedens strategiske målsætninger

Gennem sit mangeårige arbejde med strategiimplementering, er det Klaus Lunds erfaring, at CSR skal forankres i virksomhedens strategiske målsætninger på lige fod med øvrige initiativer i virksomhedens samlede strategi.

”CSR er ikke et anderledes strategielement end de mange øvrige ting, der indgår i en virksomhedsstrategi. Derfor skal CSR indgå i den samlede strategiimplementeringsplan, dvs. såvel måden den formidles på, og hvordan der løbende følges op.”

Klaus Lund understreger, at det er alfa og omega, at virksomheden har nogle klare mål med sin CSR-indsats, så den medvirker til at sikre fælles fodslag i det daglige arbejde for hele virksomheden.

”Hvis en CSR-politik for alvor skal ud i organisationen, så kræver det, at alle medarbejdere og ledere på tværs af afdelinger, forholder sig til, hvad CSR betyder for dem i deres respektive afdeling.” Her kan man stille opklarende spørgsmål som:


  • Hvad skal vi gøre i vores daglige arbejde i forlængelse af CSR-politikken?
  • Hvad skal vi gøre anderledes fremover i forlængelse af CSR-politikken?
  • Er der områder, hvor det måske kræver nogle flere trin, dvs. nogle milepæle, før vi er i mål i vores afdeling med at efterleve CSR-politikken

Det giver mening med en CSR-politik for medarbejderne

Mange medarbejdere oplever, at det er særdeles meningsfuldt at arbejde for en virksomhed, der tager socialt og samfundsmæssigt ansvar, vurderer Klaus Lund.

”Det er som oftest meget meningsfuldt for medarbejderne at arbejde for en virksomhed med en CSR-politik. Nutidens medarbejdere identificerer sig meget med deres arbejdsplads – og valg af arbejdsplads influerer på medarbejderens image – derfor foretrækker mange at arbejde for en virksomhed, de kan identificere sig med og være stolte af.”

Ifølge Klaus Lund er den store udfordring i langt højere grad, om ledelsen også evner at leve op til CSR-politikken, når der i det daglige skal træffes beslutninger. ”Der kan jo afgjort være dilemmaer for en ledelse, fx i forhold til de lønsomhedsmæssige konsekvenser på visse områder af at skulle leve op til CSR-politikken, hvor det for alvor afgøres, om man tager virksomhedens CSR-politik alvorligt eller ej. Det er op til ledelsen i handlinger at vise, at man også mener det alvorligt – og hvis man får opbygget et godt omdømme som en virksomhed, der efterlever sin CSR-politik, kan det til gengæld medvirke til at styrke virksomhedens Employer Branding-profil og tiltrække dygtige medarbejdere.

CSR 2.0 – tre gode råd til arbejdet med CSR

I sit arbejde med udvikling og implementering af CSR-strategier for toneangivende danske virksomheder, har Klaus Lund gode erfaringer med, hvad der virker.


  • 1. Det er og har været en langsigtet trend, at kunderne lægger mere og mere vægt på at handle med virksomheder, der opfører sig ordentligt i bredeste forstand.

  • 2. Praktiske erfaringer viser, at det er lønsomt at arbejde med CSR! Selvom der er områder, hvor det koster lidt ekstra at efterleve sin CSR-forpligtelse, så er erfaringerne, at der er en gevinst ved at arbejde seriøst med sin CSR-politik, fordi det sætter nogle handlinger i gang, fx at være mere energifornuftig og dermed reducere energiomkostninger.
  • 3. Det har betydning for medarbejdernes stolthed – og virksomhedens evne til at tiltrække markedets bedste medarbejdere – at man er en virksomhed, som er etisk og moralsk i orden, dvs. at man efterlever sin CSR-politik i bredeste forstand.

Læs også