HR og lederrekrutteringInternational rekruttering

Fast-track ordningen

Fast-track ordningen er indført for at gøre det let for danske virksomheder at rekruttere internationalt. Hvordan speeder man processen op i forhold til hurtig og fleksibel jobstart for højt kvalificeret udenlandsk arbejdskraft fra tredjelande? Få svaret her.Indenfor visse områder bliver det sværere og sværere at skaffe de rette kompetencer til danske virksomheder. Og nogle virksomheder er bekymrede over alt det praktiske i forhold til medarbejdere med udenlandsk pas.

Fast-track ordningen er indført for at gøre det let og hurtigt for danske virksomheder at rekruttere internationalt.

Indenfor EU, EØS eller Schweiz

Så længe det drejer sig om EU-, EØS- eller schweiziske statsborgere er det meget simpelt for virksomheder og arbejdstagere, da der imellem disse lande er fri bevægelighed. Det betyder, at EU-borgere bl.a. har ret til at søge arbejde i et andet EU-land og arbejde uden arbejdstilladelse.

Udenfor EU

Drejer det sig imidlertid om områder uden for EU, EØS eller Schweiz, har nyidanmark lavet nye tiltag for at lette processen med en fast-track ordning. Ordningen trådte i kraft d. 1. april 2015, og den skaber følgende muligheder for certificerede virksomheder:

  • Nem og hurtig jobstart: Med relativt kort varsel kan certificerede virksomheder ansætte højt kvalificeret arbejdskraft.
  • Ingen ventetid på sagsbehandling: Du undgår, at kandidaten finder et andet arbejde, imens Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings behandler sagen.

Ordningen giver ligeledes kandidaten mulighed for at skifte mellem et arbejde i Danmark og et arbejde i udlandet uden at miste sin opholdstilladelse her i Danmark.

Sådan bliver din virksomhed certificeret

Virksomheder, der ønsker at blive certificeret til fast-track ordningen, skal opfylde følgende betingelser:

  1. Løn og arbejdsvilkår skal være sædvanlige efter danske forhold.
  2. Virksomheden skal have min. 20 ansatte.
  3. Virksomheden må ikke have en rød smiley hos Arbejdstilsynet.
  4. Virksomheden må ikke være ramt af konflikt.

Flere typer af ophold

Fast-track ordningen rummer mulighed for flere forskellige typer af ophold, bl.a.:

  • Udenlandske medarbejdere, der arbejde med en bruttoløn på min. 375.000 kr. årligt svarende til beløbsordningen.
  • Forskere ansat på sædvanlige danske løn- og ansættelsesvilkår.
  • Korttidsophold på maks. 3 måneder.
  • Ophold med et uddannelsesmæssigt formål på højt niveau.

Både for korttidsophold og ophold med et uddannelsesmæssigt formål gælder beløbskrav til lønnen ikke, men de skal stadig være baseret på danske løn- og ansættelsesvilkår.

Gebyr for certificering

Ønsker du at lade din virksomhed certificere, koster det 3.250 kr. for en 4-årig periode.

Yderligere informationer

Læs mere om nyidanmarks tiltag.

Læs også