Motivation og trivsel

Hvad har størst betydning for dine me­d­ar­bej­de­res ar­bejds­lyst?

"Man skal ikke tro, man skal vide" lyder et gammelt ordsprog. Og der er nemlig forskel på, hvad dine medarbejdere tror, påvirker deres arbejdslyst, og hvad der rent faktisk påvirker den. Danskerne har formodninger om, hvad der har størst betydning for deres arbejdslyst, men det stemmer ikke helt overens med, hvad der reelt set påvirker den.Det har arbejdsmarkedsorganisationen Krifa sammen med Institut for Lykkeforskning og TNS Gallup fundet ud af ved at analysere, hvordan danskerne vurderer seks faktorer – mening, ledelse, medbestemmelse, resultater, balance og kolleger – enkeltvis i deres kooperative undersøgelse: God arbejdslyst indeks 2015 – En kortlægning af danskernes arbejdslyst.

Danskerne vurderer ved umiddelbar rangering de seks faktorer således:

Egen vurdering:

 1. Mening
 2. Kolleger
 3. Medbestemmelse
 4. Resultater
 5. Ledelse
 6. Balane

Men ved nærmere analyse af respondenternes vurdering af de enkelte faktorer i undersøgelsen, ser prioriteringen helt anderledes ud:

Analysens resultat:

 1. Mening
 2. Ledelse
 3. Balance
 4. Medbestemmelse
 5. Resultater
 6. Kolleger

Mening indtager en suveræn førsteplads, og det er da også den eneste faktor, hvis vigtighed stemmer overens med analysen af de enkelte faktorer. Det hænger sandsynligvis sammen med, at arbejdet for en større sag, for en vision vi tror på, er afgørende for dine medarbejderes motivation og lyst til at arbejde.

Desuden viser denne del af undersøgelsen, at danskerne overvurderer kollegernes betydning og undervurderer ledelsens betydning:

”Et godt forhold til den nærmeste leder har en fire gange så stor effekt på arbejdslysten som kollegaerne har. Det betyder ikke, at kollegaerne er ligegyldige (og faktisk viser de sig at have en effekt på vores generelle livstilfredshed), blot at ledelse har en større effekt, end vi går rundt og tror,” står der i rapporten.

Det betyder, at det er vigtigere end nogensinde før, at ledelsen er synlig, tilgængelig, lydhør og ikke mindst anerkendende:

”Vi mennesker er sociale dyr, og den sociale anerkendelse er en vigtig faktor i forhold til, hvordan vi oplever vores liv – på og uden for arbejdspladsen. Det, at man som medarbejder bliver anerkendt for sit arbejde og bidrag til virksomheden, gør, at ens ønske om at bidrage bliver endnu større. Samtidig oplever man en glæde ved at arbejde, hvilket er med til at øge produktiviteten,” kommenterer Amy Blankson, der er Chief Operating Officer i GoodThink Inc. i rapporten.

Sådan skaber du mening

Mening er naturligvis individuelt, og det kan derfor være svært at skære alle medarbejdere over én kam. Alligevel går flere ting igen:

1. Sæt ord på jeres strategi

Og her menes ikke blot at recitere den mission og vision, der står på hjemmesiden. Nej, du skal som leder skabe din egen fortolkning og sætte egne ord på, hvor I skal hen. Når du personliggør strategien over for dine medarbejdere, får de lettere ved at tage del i den glæde og succes, der opstår, når I når i mål med jeres projekter.

2. De små, uformelle catch-ups

Man kan både drukne og derfor også gemme sig lidt til de større uge- eller månedsmøder. De små, uformelle catch-ups er til gengæld stedet, hvor du møder dine medarbejdere i øjenhøjde. Hiv fat i din medarbejder, sæt jer ved bordet i fællesrummet og snak om de enkelte projekter. Dermed skabes et frirum til at vende individuelle udfordringer og få dem manet til jorden.

Er du leder for mange ansatte, handler det om at begrænse de små catch-ups tidsmæssigt – og måske lægge dem i kalenderen på forhånd, også selvom det kun er 10 minutter af din tid, det handler om.

3. Den frie jargon

Som leder er du alfahannen eller løvinden og dermed den, der slår tonen an. Og deler du selv ud af personlige og humoristiske gloser, vil også dine ansatte få lyst til at slippe den efterhånden trætte erhvervsjargon.

Og naturligvis – hver ting til sin tid – men en let tone gør det nemmere at håndtere den efterhånden flydende grænse mellem arbejde og privatliv. Ja, vi hører sågar om virksomheder, der betegner deres ansatte som ”familie”.

4. Ros og konstruktiv kritik

Som ovenstående undersøgelse også påpeger, forandrer jobpræferencerne sig, og de "bløde" faktorer er vigtigere end nogensinde før. StepStone har som en del af The Network i samarbejde med Boston Consulting Group fundet ud af, at jobtilfredsheden stiger, når de ansatte føler sig værdsat og anerkendt på arbejdspladsen. Anerkendelse for ens arbejde indtager da førstepladsen i undersøgelsen.

Det betyder, at ros og konstruktiv kritik, hvor lederen fremsætter kritikpunkter som potentiale for udvikling, er i høj kurs – også når vi taler meningsdannelse. For føler dine medarbejdere, at både ros og kritik er på sin plads, vil de med al sandsynlighed opleve mening.

5. Undersøg, hvad dine medarbejdere mener

Helt grundlæggende handler mening om, hvad medarbejderne føler er mening for dem. Og det finder du kun ud af ved at undersøge, hvad dine medarbejdere tænker om arbejdspladsen.

Det kan du undersøge på flere måder. Du kan som leder selv stå for undersøgelsen og indsamling af data, men husk også, at medarbejderne helst skal have mulighed for at være anonyme, så frygten for sanktioner efter ærlige tilbagemeldinger elimineres. Denne frygt kan helt elimineres ved at lade eksterne konsulenter stå for undersøgelsen.

Om undersøgelsen

Arbejdsmarkedsorganisationen Krifa har sammen med Institut for Lykkeforskning og TNS Gallup kortlagt danskernes arbejdslyst, og hvad der påvirker den. Formålet med undersøgelsen er at give inspiration til at arbejde aktivt med den gode arbejdslyst.

Læs også