Afskedigelse

Hvornår bør du frit­stil­le en me­d­ar­bej­der i op­si­gel­ses­pe­ri­o­den?

Det er aldrig nemt at opsige en medarbejder, og der bør følge grundige overvejelser med, før du beslutter, hvordan opsigelsesperioden skal forløbe. Vælger du eksempelvis at fritstille medarbejderen i opsigelsesperioden, er der nogle vigtige ting, du bør være opmærksom på."Du er fyret, men samtidig forventer vi, at du møder op på arbejde de næste tre måneder!"

Det kan være en meget hård besked for en medarbejder, at han eller hun er blevet afskediget. Og hvis de samtidig forventes at skulle fortsætte arbejdet i opsigelsesperioden, kan det være ekstra nedslidende – både for dem, men faktisk også for de tilbageblivende ansatte.

Det er klart for begge parter, at en fyret medarbejder som udgangspunkt ikke er en særlig glad medarbejder. Og spørgsmålet du skal stille dig selv som arbejdsgiver er derfor:

"Har jeg behov for medarbejderens kompetencer i opsigelsesperioden, eller vil en fritstilling være bedst for alle parter?"

Oftest vil en fritstilling være bedst for alle parter

At have en opsagt medarbejder, hvis kompetencer blev vurderet ’ikke nødvendige’, gående på kontoret kan være en opslidende affære både for den afskedigede samt for de tilbageblivende ansatte.

"De fleste ser det som et nederlagt at blive fyret, og mange oplever stresssymptomer, hvis de skal møde op på arbejdet, efter de er blevet fyret. Som et medlem, der blev nægtet fritstilling, sagde: Det minder jo om at skulle leve sammen med sin ekskæreste og stadig lave god mad og være i godt humør, når han kommer hjem. En fritstilling kan være en hjælp til at komme hurtigere til hægterne igen og få energien til at søge job," mener Marielle Høgenhaug, der er chefkonsulent hos Djøf.

Den afskedigede kan altså indirekte sprede dårlig stemning og stress hos de andre på kontoret.

Der er endog set eksempler på sabotagelignende adfærd blandt opsagte medarbejdere, hvis han eller hun føler det som en meget uberettiget afskedigelse. Derfor kan det ofte være bedst at fritstille medarbejderen i opsigelsesperioden.

Nedenfor kan du læse mere om, hvad der gør sig gældende ved en fritstilling.

Fritstilling

Ligesom ved suspension skal medarbejderen ikke møde på arbejde i opsigelsesperioden, men forskellen er, at arbejdsgiveren ikke kan kalde medarbejderen ind, da denne ikke skal stå til rådighed. Medarbejderen siger derfor farvel til arbejdspladsen, når denne bliver fritstillet. Medarbejderen vil fortsat være ansat, modtage sin sædvanlige løn, ligesom vedkommende fortsat vil være berettiget til at modtage diverse personalegoder eller økonomisk kompensation herfor, medmindre andet fremgår af vedkommendes ansættelsesvilkår.

Når en medarbejder bliver fritstillet, betyder det samtidig, at denne skal afholde al optjent ferie, såfremt ferielovens varsler kan indeholdes i fritstillingsperioden. Det betyder, at hvis en medarbejder eksempelvis bliver fritstillet i 3 måneder, skal denne ikke afholde sin hovedferie på 3 uger, men derimod blot sin restferie. Såfremt der foreligger feriehindringer, såsom sygdom, vil medarbejderen ikke skulle afholde optjent ferie uanset varsler.

Bevaret loyalitetsforpligtelse

Det er vigtigt at være opmærksom på, at medarbejderen fortsat er omfattet af loyalitetsforpligtelsen, hvilket betyder, at medarbejderen ikke kan tage ansættelse hos konkurrerende virksomheder i opsigelsesperioden. Dette vil kræve, at medarbejderen siger sin stilling op på almindelig vis for at kunne tiltræde den nye stilling.

Ved fritstilling vil medarbejderen have mulighed for at tage ansættelse ved anden ikke-konkurrerende virksomhed og dermed modtage dobbeltløn i fritstillingsperioden. Der gælder dog en regel om minimalerstatning, hvilket betyder, at medarbejderen kun kan modtage dobbeltløn i de 3 første måneder og den løbende måned af fritstilling. Derefter er du som tidligere arbejdsgiver berettiget til at modregne lønnen fra den nye arbejdsgiver. Der gælder dog ikke en regel om dobbelt optjening af ferie, og derfor vil medarbejderen kun optjene ferie hos sin nye arbejdsgiver.

Læs også