JobannonceringUndersøgelser

God ledelse er afgørende for til­træk­ning

I hvert fald når det kommer til en særlig type kandidater. It-specialisterne. Men hvad fortæller det os – ikke bare om kandidaterne, men om ledelse som disciplin?En ny undersøgelse foretaget af vores søstersite it-jobbank, i samarbejde med Computerworld, kortlægger jobsøgningsadfærden hos flere end 1.400 danske it-kandidater.

Undersøgelsen afdækker emner som arbejdspres, årsager til jobskifte, vigtigste forhold i ansættelsesprocessen og work-life balance.

Ikke overraskende spiller ledelse en stor rolle i undersøgelsens resultater. Selvom undersøgelsen sætter spot på it-specialister, nuancerer besvarelserne ledelse som disciplin og stadfæster vigtigheden af ledelse – især når den udøves med omhu.

God ledelse driver jobskifte

Undersøgelsen viser blandt andet, at god ledelse er det forhold, der kan få flest it-folk til at skifte job. Det angiver hele 53 procent efterfulgt af højere løn, som 48 procent svarer. På tredjepladsen kommer mere fleksibilitet og bedre work-life balance med 34 procent.

Men der er en aldersmæssig forskel i respondenternes svar. Unge fokuserer på højere løn, som 58 procent angiver som et forhold, der kan få dem til at skifte job. Ikke underligt i starten af karrieren, hvor der er et naturligt fokus på at få den rette, og mest fair, startløn.

Erfarne drives derimod primært af god ledelse, som 56 procent svarer. Efter et stykke tid på arbejdsmarkedet, og oplevelser med forskellige ledere, opdager flere, at et godt samarbejde med lederen kan være afgørende for arbejdsglæde og trivsel på arbejdspladsen.

Mange er villige til at skifte job

Hvad der driver kandidater til et jobskifte, er interessant, fordi en stor andel enten er aktivt jobsøgende eller kan fristes af en spændende jobannonce eller en smigrende headhunter.

18 procent søger aktivt nyt job, mens 30 procent kan fristes af en spændende stilling i et jobopslag, og hele 40 procent er åbne over for nye muligheder, hvis de bliver prikket på skulderen.

Det er vigtigt for dig, der rekrutterer specialister, fordi gode tider og manglen på arbejdskraft betyder øget arbejdspres – ikke bare på it-folk, men også inden for mange andre områder, hvor det er svært at finde den rette arbejdskraft.

Undersøgelsen viser, at presset på eksisterende medarbejdere stiger, eftersom 50 procent vurderer arbejdspresset som højt eller meget højt. I den forbindelse svarer 59 procent af kandidaterne også, at en god work-life balance betyder, at det er muligt at tilpasse arbejdet til ens livssituation.

Ledelse er også vigtig for fastholdelse

God ledelse ligger også på en førsteplads, når respondenterne vurderer det rette kulturmatch, dvs. hvad der betyder noget for dem, når de først er ansat. 55 procent angiver en god leder som definerende for et godt kulturmatch efterfulgt af søde, omgængelige og fagligt kompetente kolleger.

Det betyder, at ledelse indtager førertrøjen. Både når det handler om jobskifte, dvs. tiltrækning af kandidater, men også i vurderingen af det rette kulturmatch, dvs. fastholdelse af medarbejdere. En vigtig pointe for dig, der skal vurdere rekrutteringsindsatserne og investeringerne det kommende år.

Og hvad siger det om ledelse?

For det første er det et opråb til virksomhederne om at investere i god ledelse. Både i form af eksempelvis lederuddannelse af nuværende ledere og investeringer i de rette rekrutteringsprocesser, der kan sikre, at jeres virksomhed får ansat de rigtige ledere.

Det betyder også, at virksomhederne, i en tid med flaskehalsproblemer inden for flere brancher, ikke har råd til at lade stå til, hvis de oplever ledelsesmæssige udfordringer. Ganske enkelt fordi ledelse er så afgørende for tiltrækning og fastholdelse. Det betyder, at ledelse er afgørende for din virksomheds evne til at rekruttere de rette medarbejdere, have ressourcerne til at følge med potentiel vækst og få succes – også på bundlinjen.

Fordi glade medarbejdere er mest produktive, og fordi god ledelse gør din virksomhed attraktiv for de dygtigste specialister – og gør dine nuværende medarbejdere glade i deres ansættelse.

Læs også