Ledelse

Sådan for­hand­ler du me­d­ar­bej­de­rens løn

Der er flere forhold, der præger lønforhandlingen med en medarbejder. Den påvirkes af, hvordan lønnen opfattes af dine medarbejdere, men også hvordan jobmarkedet er – og vil være i fremtiden. Derfor bør du sætte dig ind i det, hvis du vil skabe det bedste forhandlingsgrundlag.Den effektive lønforhandling er situationsbestemt, for den vil være afhængig af en række forhold, der fastsætter tyngden af de argumenter, der fremføres. Derfor er det vigtigt, at du sætter dig ind i dine medarbejderes opfattelse af kompensationspakker som sådan, men også udbuddet og efterspørgslen på markedet for den arbejdskraft, du selv har behov for.

Hvor vigtig er lønnen?

Du bør først og fremmest sætte dig ind i, hvor vigtig løn er for dine medarbejdere, og der skal ikke megen fornuft til at forstå, at medarbejderne naturligvis skal have løn for det arbejde, de udfører og det ansvar, de er pålagt.

Men forudsætningerne for dine medarbejderes arbejdsliv har ændret sig. Dine medarbejdere arbejder mindre end nogensinde før, men de løber også stærkere – både når de er på arbejde, og når de er hjemme. Den teknologiske udvikling har uforbeholdent manifesteret sig som årsagen til, at dine medarbejdere får sværere og sværere ved at holde fri i deres fritid. Det viser flere historier, medierne har sat fokus på inden for de seneste par uger.

Og selvom bedre løn, medarbejdergoder og firmabil indtager en overraskende 8., 24. og 26. plads over forhold, der skaber arbejdsglæde, er lønnen imidlertid et forhold, der bare skal fungere. Det viser en undersøgelse, foretaget af The Network og Boston Consulting Group, blandt +200.000 kandidater i 189 lande. Lønnen er altså ikke altafgørende, men den skal naturligvis afspejle medarbejderens arbejdsbyrde (f.eks. ledelse af nye projekter og indsatser) og det ansvar, der påhviler ham eller hende (f.eks. personaleansvar). Lønnen skal imidlertid også være et resultat af tempoet og effektiviteten, der ligger bag arbejdet.

Hvordan er jobmarkedet?

Et andet forhold du bør forholde dig til er, hvilket forhandlingsgrundlag markedet skaber: Danmark kommer til at mangle arbejdskraft, og i 2020 kommer vi til at mangle 100.000 personer i arbejdsstyrken med en videregående uddannelse. Det er en positiv udfordring, da den er afledt af en prognosticeret vækst, og det betyder, at du skal have fokus på at tiltrække de rette medarbejdere, men også at passe godt på dem, du har.

Jobmarkedet kan derfor lægge en dæmper på din forhandlingsstyrke, fordi der ikke er udsigt til, at det bliver nemmere at få besat dine stillinger i fremtiden. Derfor kan det blive vanskeligt at sidde på de tungeste argumenter som arbejdsgiver, såfremt du sidder overfor en dygtig medarbejder, du ikke har råd til at miste. Det kan sætte medarbejderen i en fordelagtig situation.

Hvad kan du regne med, medarbejderen kommer med?

Sidder du overfor en medarbejder med både personale- og projektansvar, er argumenterne for løntillæg mange, og de er meget værd. Det gælder især, hvis den ansatte har bidraget til økonomisk vækst og været en prominent profil og tovholder på vejen derhen. Det sætter dig i en vanskelig forhandlingssituation med udsigt til et marked, der går en svær tid i møde.

Sådan går du velforberedt til forhandlingsbordet

Derfor bør du gå til forhandlingsbordet med følgende overvejelser in mente:

  • Lønforhandling varer hele året, fordi den er et produkt af medarbejdernes indsatser og resultater i løbet af året. Derfor er det vigtigt, at du holder dig ajour og løbende noterer de bedste processer og resultater.
  • Meld gerne ud på forhånd, hvad lønnen i gennemsnit reguleres med. Det skaber et udgangspunkt for forhandlingerne.
  • Arbejdsstyrke er et spørgsmål om udbud og efterspørgsel, og det kan gavne din forhandlingssituation, at du ved, om du sidder overfor en værdifuld ressource, hvis stilling er svær at genbesætte. Derfor gør du klogt i at undersøge markedet, så du har en prognose over dine fremtidige HR-udfordringer.
  • Modsvaret til det omstridte løn-emne er imidlertid de blødere forhold i arbejdsmiljøet. Anerkendelse, forholdet til kolleger og chef samt en god work-life balance indtager top 3 i årsager til arbejdsglæde blandt de 200.000 kandidater, og det illustrerer, at løn ikke er alt. Arbejdsglæden kan derfor inddrages til at tangere krav om løn og goder.
  • Overvej hvad det vil koste virksomheden at miste medarbejderen, hvis lønposen ikke afspejler arbejdet og værdien af det. Så giver en eventuel lønforhøjelse med al sandsynlighed sig selv.